Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

idari yargıda dava açma süresi nezaman başlar

Yanıt
Old 14-09-2006, 11:42   #1
atk

 
Acil idari yargıda dava açma süresi nezaman başlar

Danıştay 20.12.2005 tarihinde sözkonusu yönerge için yürütmeyü durdurma kararı vermiş,(bir vatandaşın talebi üzerine).Müvekkil ise Y.D.kararına dayanarak 5,4,2006 tarihinde idareye başvurmuş ve idare talebi 4,5,2006 tarihinde reddetmişve bunun üzerine 23,06,2006 tarihinde iptal davası açtık.Benim kafama takılan,Danıştayın Yürütmeyi durdurma kararını müvekkil nezaman öğrenmiş kabul edilir;karar tarihinde mi?yoksa öğrendiğini beyan ettiği tarihte mi?Görüşlerinizi bekliyorum ve herkese şimdiden teşekür ediyorum.
Old 14-09-2006, 13:45   #2
halit pamuk

 
Varsayılan

Merhaba,

anlatımınız açık olmamakla birlikte,anladığım kadarıyla;

1. müvekkilinize bir yönergeye dayanarak bir işlem yapılıyor ya da yönergeye dayanarak yapılması gereken bir idari işlem yapılmıyor.

2. daha sonra bu yönerge ya da ilgili maddesi iptal ediliyor.daha doğrusu yürütmenin durudurulması kararı veriliyor.

3. şimdi sizde iptal edilen hüküm doğrultusunda, size bir idari işlem yapılmasını ya da yapılan bir idari işlemin artık yapılmamasını istiyorsunuz.

4.
05.04.2006 tarihinde yapılan başvuru, İYUK.m.10 Uyarınca yapılan bir başvurudur.
Bu madde hükümlerine göre, dava açma süresi, idarenin cevap verdiği tarih olan 04.05.2006 tarihinde başlar.

Yani dava zamanında açılmıştır.
Old 14-09-2006, 14:13   #3
atk

 
Varsayılan

Sayın korayad,
İlginiz için teşekürler,ancak benim asıl merak ettiğim Danıştayın kararını müvekkilim (üçüncü kişi olarak çünkü o davada taraf değil)ne zaman öğrenmiş kabul edilir.
Saygılar
Old 14-09-2006, 14:28   #4
halit pamuk

 
Varsayılan

ne zaman öğrenmiş olduğunun ne önemi var?

Hadi önemi olduğunu kabul etsek, dediğiniz gibi taraf değil ki,tebliğ vb. şeyi arayalım.
Old 15-09-2006, 09:07   #5
atk

 
Varsayılan

Danıştayın sözkonusu kararına istinaden idareden talepte bulunuyor.Bu nedenle sürenin başlaması açısından öğrenme önemli diye düşünüyorum.
Saygılar
Old 15-09-2006, 09:34   #6
*sinequanon*

 
Varsayılan

Benim kanaatimce de yürütmeyi durdurma kararının ne zaman öğrenildiğinin bir önemi yok.İYUK md.28/1 e göre bu yürütmeyi durdurma kararınının gerektirdiği şeyleri idarenin 30 gün içinde yapması lazım.İdare 30 gün içinde gerekli düzenlemeleri işlemleri yapmıyorsa prosedür o andan itibaren başlayacak.Yani siz yürütmeyi durdurma kararına dayanarak talepte bulunmuşsunuz ve idare reddetmiş davanızı açmışsanız bir problem olmamalı.

Saygılar...
Old 15-09-2006, 10:42   #7
halit pamuk

 
Varsayılan

Merhaba,

Somut olayda Danıştay kararı ile sürenin başlaması arasında bir ilişki yoktur.

İYUK.m.10 okumanızı tavsiye ederim.
Old 15-09-2006, 15:16   #8
atk

 
Varsayılan

Evet İYUK m.10'a baktım ancak oradaki başvuru,ilgili hakkında yapılan bir işlem yada eyleme karşı değil, idareyi harekete geçirmek için ,ilk olarak yapması gereken bir işlem yada eylem yapmasını sağlamak amacıyla yapılan bir başvuru.Üçüncü bir kişi olarak ben,yani davanın tarafı değilim,beyan ettiğim tarihte öğrenmiş olmam gerekiyor öyle değil mi?Bu mantıkla yaklaşabilirmiyim?Çünkü İYUKm28/1 baktığım zaman idareye başvurma hakkı zamanaşımına uğramış oluyor.
Old 15-09-2006, 15:25   #9
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Yönerge hakkında verilen yürütmeyi durdurma kararı resmi gazetede ilan edilmiş midir? Eğer böyle bir ilan veya benzer durumda bulunan ilgililerle birlikte müvekkilinize yapılmış bir tebliğ yoksa. Müvekkiliniz aleyhine dava açma süresini kaçırmıştır yorumu yapılamaz. Sürenin yürütmeyi durdurma kararından itibaren başladığnı ve bu nedenle dava açma süresinin kaçırıldığını iddia eden taraf karşı tarafın söz konusu karara daha önce ıttıla ettiğini ispatlamak durumundadır. Kaldı ki ispatlasa bile -iptal hükmünün içeriğini bilemiyoruz ama- dava açma süresi ilgilinin kendisi için talep ettiği idari işlemin reddi tarihinden başlar. Bence de sorun yok gibi...
Old 15-09-2006, 15:34   #10
*sinequanon*

 
Varsayılan

Sn. atk,
Bir yanlış anlaşılma var galiba 30 günlük süre sizin için geçerli değil.O süreyi söz konusu idare göz önüne alacak.Şimdi olayın ayrıntısını tam olarak anlatmadığınız için yanlış bir şey söylemekten de korkuyorum ancak,o 30 günlük süre içinde idare yürütmeyi durdurma kararının gereklerini yapmak zorunda.
Bir de sormak istediğim bir husus var.Siz idareye hakkınızda yönergenin yürütmesinin durdurulması kararı sonucu bir işlem yapılması için mi yoksa yönerge ile hakkınızda yapılan işlemin yürütmeyi durdurma kararı doğrultusunda kaldırılması,geri alınması vs. nedenlerle mi başvurdunuz?Çünkü biri İYUK 10 diğeri İYUK 11.
Old 15-09-2006, 15:56   #11
halit pamuk

 
Varsayılan

Sayın Atk,

Sanırım size ikna edemeyeceğim.

Kolay gelsin...
Old 15-09-2006, 16:20   #12
atk

 
Varsayılan

Biz yönerge ile hakkımızda yapılan işlemin,YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI doğrultusunda değiştirmesini talep ediyoruz.
Destek veren bütün arkadaşlara teşekürler
Old 15-09-2006, 16:44   #13
*sinequanon*

 
Varsayılan

Bu durumda önemli olan sizin müvekkiliniz hakkında yapılan işlemin müvekkilinize tebliğ tarihi ve tebliğden itibaren idari dava açma süresi olan 60 gün içinde idareden işlemin düzeltilmesi için talepte bulunup bulunmadığınız diye düşünüyorum.Zaten talep ve red arasında süre duracak redden sonra tekrar işlemeye başlayacak.

Saygılar...
Old 15-09-2006, 17:14   #14
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

İdareye bireysel nitelikteki İdari İşlemin iptali için başvurulacak. Bu durumda bireysel bir İdari işlem talebiyle idareye başvuran kişi bu istemin reddi tarihinden itibaren dava açma süresi içerisinde iptal davası açabilir. Bir düzenleyici işlemin iptali için dava açılacaksa mesela yönergenin iptali için bunun için süre konusunda bir istisna vardır. Yürürlükteki düzenleyici işlemin hukuka aykırı olduğu iddia ediliyorsa bu istisnai olarak bu düzenleyici işlem dayanak kılınarak tesis edilen bir bireysel işlemle birlikte iptali her zaman istenebilir. Bu idari yargıda dava açma süresinin bir istisnasıdır. (İYUK 7/4) Dolayısıyla olayınızda bireysel bir idari işlemin iptalini dava ediyorsunuz. Gerekçe olarak da sanırım, bakın işte yönergenin hukuka aykırı olduğu kanaatiyle yürütmeyi durdurma kararı verildi, buna dayanarak hakkımda yaptığınız ya da yapmadığınız işlemde hukuka aykırıdır diyorsunuz. Düzenleyici işlemin iptali veya yürütmesinin durdurulması ile varsa eski düzenleyici işlemin hiç değiştirilmemiş yürürlükten kalkmamış gibi yürürlüğe gireceği Danıştayın görüşüdür. Olayınız bu açıdan değerlendirilirse eski yönergeye göre açıkça hukuka aykırı bir durum söz konusu ise yokluk yaptırımı gündeme gelebilecektir. Bu durumda İdarenin bu işlemi her zaman geri alabilmesi olanaklı olduğundan yokluğun tespitine ilişkin davalarda ise süre aranmamaktadır. Yokluk ve dava açma süresine ilişkin içtihatları tararsanız. Tereddütünüzü tümden giderebileceğinizi düşünüyorum. Öte yandan 28/1'e dayanan idare savunması (ki sanırım sizi tereddüte düşüren budur) ise konu ile ilgisizliği bakımından itibar görmeyecektir.
Old 15-09-2006, 17:34   #15
*sinequanon*

 
Varsayılan

Sn.Doğanel İdare hukukunda yokluğun tesbiti hangi davanın konusudur?İdare hukukunda "kaldırma,geri alma,değiştirme ve yeni işlem yapma" vardır.Davalar da bildiğiniz gibi iptal ve tam yargı davalarıdır.

İdare hukukunda "yokluk" nasıl olur açıklayabilirseniz sevinirim.

Saygılar...
Old 15-09-2006, 18:15   #16
*sinequanon*

 
Varsayılan

İdari davalar süreye tabidir.Hatta İdare Hukuku'nda süre kamu düzenindendir ve hak düşürücüdür.Ancak tabi ki idare her zaman hukuka aykırı işlemini geri alabilir.

Sn. atk,
Toparlarsam eğer kanaatime göre;müvekkiliniz kendisi hakkındaki işlem kendisine tebliğ edildikten itibaren 60 gün içerisinde idareye başvurmuş olmalı.Başvuru dava açma süresini durdurur.Redden sonra süre işlemeye devam eder.Yani süreyi kaçırmamış olmanız için yanlış hesaplamadıysam eğer 26.03.2006'da müvekkiliniz kendisi hakkındaki idari işlemi tebliğ almış olmalı.Daha önce almışsa süre kaçmıştır.

Saygılar...
Old 15-09-2006, 19:48   #17
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan


Alıntı:

**************
Yüksek Öğretim Kurumlarında Döner Sermaye Sistemi - Haksız Ödemeye Karşı Dava Açma Süresi
Esas Yılı : 2006
Esas No : 2880
Karar Yılı : 2006
Karar No : 2896
Karar Tarihi : 07.07.2006
Daire No : 8
Daire : D
**************
ÖZET: Davacıya fiilen katkı sağlamadan yapılan ödemenin hatalı olduğunun basit bir inceleme ile fark edilmeyip hesapların denetimi sonucu ortaya çıkarıldığı hususu dikkate alındığında, bu ödemenin açık hata kapsamında değerlendirilmesine karar verilmesi usul ve kanuna aykırıdır.
**************
(2547 S. K. m. 58) (2577 S. K. m. 7)
İstemin Özeti: Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan davacıya Hac organizasyonu kapsamında görevlendirildiği 20.1.2002 tarihinden itibaren 34 günlük süre için ödenmiş olan 1.270.05 YTL döner sermaye katkı payının geri istenilmesine ilişkin Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün 28.4.2005 gün ve 454 sayılı işleminin iptali istemiyle açılan davada; Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 gün ve E:1968/8, K:1973/14 sayılı kararında, yokluk, açık hata, hile ve gerçek dışı beyana dayalı hatalı ödemelerin süreye bağlı kalınmaksızın her zaman geri alınabileceğinin belirtildiği, uyuşmazlık konusu olayda bu hallerin bulunmadığı gibi 2547 sayılı Yüksek-öğretim Yasasının 58. maddesi uyarınca yönetim kurulunca döner sermaye katkı payı ödenmeyeceğine ilişkin bir karar da alınmamış olduğu gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline ilişkin olarak Konya 2. İdare Mahkemesi Hakimliğince verilen 7.6.2005 gün ve E:2005/685, K:2005/693 sayılı kararı itirazen inceleyerek, Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 gün ve E:1968/68, K:1973/14 sayılı kararında; ilgilinin uyarması halinde idarenin düzelteceğini bildiği noksanlığın açık hata olarak belirtildiği, açık hata bulunan işlemlerin süreyle bağlı kalınmaksızın her zaman geri alınabileceği, haksız ödemeye dair açık hata bulunan işlemin geri alınmasına yönelik tesis edilen işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davalı itirazının kabulü ile Konya 2. İdare Mahkemesi kararının bozulmasına ve davanın reddine karar veren Konya Bölge İdare Mahkemesinin 27.10.2005 gün ve E:2005/690, K:2005/872 sayılı kararının; Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 günlü ve 1973/14 sayılı kararı ile idarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre koşulu aranmaksızın kanunsuz terfi veya intibaka dayanarak idarenin ödediği meblağı her zaman geri alabileceği, belirtilen istisnalar dışında kalan hatalı ödemelerin geri alınmasının ise hatalı ödemenin ilk yapıldığı tarihten başlamak üzere idari dava açma süresi içinde mümkün olduğu, bu süre geçtikten sonra ödemenin geri alınamayacağının içtihada bağlandığı, kararda ortaya konulan ilkelerin, idarece yapılan tüm hatalı ödemelerde uygulanabilecek temel ilkeler niteliğinde olduğu, sözü edilen kararda hatalı ödemenin ilk yapıldığı tarihten başlamak üzere 90 günlük dava açma süresi içinde geri alınabileceği belirtilmesine karşın, bu karardan sonra yürürlüğe giren 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7 nci maddesinde dava açma süresinin 60 gün olduğu hükme bağlandığı, dava konusu olayda, idarenin geçici görevlendirme onayı ile Hac organizasyonunda görevlendirilen davacıya, görevli bulunduğu 23.01.2002-26.02.2002 tarihleri arasındaki dönem için haksız yere döner sermaye payı ödendiğinin ilgili yıl döner sermaye hesaplarının denetimi sonrası ortaya çıkması nedeniyle, Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü'nün 28.04.2005 günlü işlemi ile ödenen meblağın faizi ile birlikte ödenmesinin istenilmesi üzerine uyuşmazlığın doğduğu bu hale göre, ilk bakışta basit inceleme ile fark edilemeyip hesapların denetimi sonucu ortaya çıkarılan fiilen katkı sağlanmadan yapılan ödeme nedeniyle, aradan üç yıllık bir süre geçtikten sonra döner sermaye payının faizi ile birlikte geri istenilmesinin sözü edilen Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararında yer verilen "açık hata" kapsamında değerlendirilmesine hukuki olanak bulunmadığı öne sürülerek Danıştay Başsavcılığı tarafından 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 51. maddesi uyarınca kanun yararına bozulması istenilmektedir.
TÜRK MİLLETİ ADINA
Hüküm veren Danıştay Sekizinci Dairesince, Konya Bölge İdare Mahkemesinin 27.10.2005 gün ve E?, K? sayılı kararının, Danıştay Başsavcısı tarafından kanun yararına temyiz edilerek bozulmasının istenilmesi üzerine Dairemizin E? esas numarasında oluşturulan dosyasında Danıştay Tetkik Hakimi Melek Şendil Yan'ın açıklamaları dinlendikten sonra işin gereği görüşüldü:
Uyuşmazlık; Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi öğretim üyesi olan davacıya Hac organizasyonu kapsamında görevlendirildiği 20.1.2002 tarihinden itibaren 34 günlük süre için ödenmiş olan 1.270.05 YTL döner sermaye katkı payının geri istenilmesine ilişkin Selçuk Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün 28.4.2005 gün ve 454 sayılı işleminin iptali istemine ilişkindir.
Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulunun 22.12.1973 gün ve E:1968/68, K:1973/14 sayılı kararında; idarenin yokluk, açık hata, memurun gerçek dışı beyanı veya hilesi hallerinde süre aranmaksızın hatalı ödediği meblağı her zaman geri alabileceği, bunun dışında kalan hallerde hatalı ödemelerin geri istenilmesinin hatalı ödemenin yapıldığı tarihten başlamak üzere dava açma süresi içinde olanaklı olduğu, bu süre geçtikten sonra geri istenilemeyeceği belirtilmiştir.
Subjektif sonuç doğurmuş ve Yasaya uygun olarak tesis edilmiş idari işlemlerin geri alınması idare hukuku ilkelerine göre mümkün değildir. Anılan Kurul kararı ile de yasaya aykırı ve hatalı işlemlerin de her zaman değil makul bir sürede geri alınabileceğine işaret edilmiş, yokluk, açık hata ve bu işlemden yararlananın hilesinin söz konusu olması halinde ise idarenin işlemini her zaman geri alabileceği öngörülmüştür.
Dava dosyasının incelenmesinden, Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalında öğretim üyesi olan davacının, Diyanet İşleri Başkanlığının 11.12.2001 gün ve 6265 sayılı yazısında yer alan istemi doğrultusunda Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunun 26.12.2001 gün ve 2001/331 sayılı kararı ile 20.01.2002 tarihinden itibaren 40 gün süreyle 2002 Hac organizasyonunda görevlendirilmesinin uygun görüldüğü, 26.2.2002 tarihinde görevine geri döndüğü, dava konusu işlem ile 23.1.2002 - 26.2.2002 tarihleri arasındaki döneme ilişkin olarak davacıya ödenmiş bulunan ve Sayıştay incelemesi sonucu borç çıkarılmış olan döner sermaye katkı payının faiziyle birlikte geri ödenmesinin istenilmesi üzerine bakılan davanın açılmış olduğu anlaşılmaktadır.
Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, davacıya fiilen katkı sağlamadan yapılan ödemenin hatalı olduğunun basit bir inceleme ile fark edilmeyip hesapların denetimi sonucu ortaya çıkarıldığı hususu dikkate alındığında, bu ödemenin açık hata kapsamında değerlendirilmesine hukuken olanak bulunmamaktadır.
Olayda, hatalı ödemenin yapılmasında davacının gerçek dışı beyanı ya da hilesinin bulunduğundan da söz edilememektedir.
Bu durumda, davacıya yapılan döner sermaye katkı payı ödemesinin, anılan Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu kararı uyarınca ödendiği tarihten itibaren 2577 sayılı Yasada öngörülen dava açma süresi içinde geri alınması mümkün iken bu süre geçirildikten sonra tesis edilen işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır.
Açıklanan nedenlerle, Danıştay Başsavcısı tarafından yapılan temyiz isteminin kabulü ile Konya Bölge İdare Mahkemesi kararının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Yasasının 51. maddesi uyarınca kanun yararına ve hükmün hukuki sonuçlarına etkili olmamak üzere bozulmasına, kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığı ile Danıştay Başsavcılığına gönderilmesine ve Resmî Gazete'de yayımlanmasına 7.7.2006 gününde oybirliği ile karar verildi.(¤¤)
**************
.: CopyRight by Sinerji A.Ş. :.

Kalın olarak işaretlediğim kısma göre kişinin İdare'den yoklukla malül hukuka aykırı işlemin geri alınmasını her zaman talep edebileceği sonucunu çıkarıyorum. Buna göre böyle bir İdari İşlemle karşı karşıya isek bunun geri alınmasını her zaman isteyebileceğimiz ve red tarihinden itibaren dava açabileceğimiz gibi bir sonuca vardım. Tabi ki tebliğ tarihinden itibaren gerekli süre kaçırılmamalı bu açıdan
Alıntı:
..yokluğun tespitine ilişkin davalarda ise süre aranmamaktadır.
şeklindeki cümlem meramımı tam olarak ifade edemediğim bir cümle olarak YOKLUKLA malüldür.

Old 16-09-2006, 13:36   #18
*sinequanon*

 
Varsayılan

İlk olarak daha önceki yazımda "İdare Hukukunda yokluk nasıl olur?" ibaresinin yanlış anlaşılmış olabileceğini düşünerek şöyle bir açıklama yapayım.İdare Hukuku'nda yokluk tabi ki var ama bu şekilde bir idari karar için iptal davası açıldığında mahkeme genellikle "Bu karar yok hükmünde olduğundan iptali mümkün değildir." deyip reddediyor(istisnaları da var).Anlatmak istediğim buydu.Yani yok hükmündeki karar iptal edilmiyor genelde.Konusu iptal olan davanın içinde tespit edilmiş oluyor.Ama çok yanlış anlaşılabilir şekilde anlatmışım kusura bakmayın.

Sn.Doğanel,

"...yokluğun tespitine ilişkin davalarda ise süre aranmamaktadır." cümleniz yoklukla malul değil tam tersine çok doğru.Bkz. Metin Günday "İdare Hukuku" 2. baskı S:131 "Yoklukla malul bir idari işlemin yokluğu hiçbir süreye bağlı olmaksızın her zaman yargı mercilerince saptanabilir".Ama tabi ki iptal davası içerisinde.Süreyle ilgili tespitim Sn. atk içindi,size cevap niteliğinde değildi.

Saygılar...
Old 16-09-2006, 19:01   #19
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Ben yine de yokluğa ilişkin davalarda süre aranmadığına ilişkin bir Danıştay Kararına rastgelmediğimden bu noktaya bir çekince koyuyorum. Benim yorumum yoklukla malül bir işlemin geri alınması, kaldırılması talebi yapılıp, bu talebin reddi halinde bu red işlemine karşı dava açılabileceği şeklindedir. Bu davada mahkeme yoklukla malül işlem için dava süresi kaçırıldıktan sonra yapılan bir başvuru yorumu yapamaz diye düşünüyorum ama dediğim gibi uygun karar bulamadım.
Old 18-09-2006, 10:44   #20
atk

 
Varsayılan

Sayın,meslektaşlarım ilginiz ve desteğiniz için teşekür ederim.
Süre aşımıyla ilgili sorumun yanında ,çünkü süre konusunda davayı açarken daha olumlu düşünüyordum her nekadar idare kitaplarındaki yazılanlara tıpatıp uymasada,ancak idarenin verdiği cevapla biraz kafam karıştı ve sizinle paylaştım.Şimdi sormak istediğim cevaba cevap vereyim mi yoksa cevap yazmayıp süreyi mi kısaltayım?
Saygılarımla
Old 27-01-2010, 13:49   #21
metineren

 
Varsayılan

şırnak idil ilçesinde bir baraj var ..14 yaşında bir çocuk boğuldu..ben de davalarını takiben 6 ay sonra kaymakamlık ve devlet su işlerine yazılı bildirimde bulundum..tabii tazminat ödemekten kaçındılar..idare mahkemesinde dava açmak istiyorum süre ne kadardır..ne zaman başlar..bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim
Old 27-01-2010, 23:12   #22
fidel kadastro

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan metineren
şırnak idil ilçesinde bir baraj var ..14 yaşında bir çocuk boğuldu..ben de davalarını takiben 6 ay sonra kaymakamlık ve devlet su işlerine yazılı bildirimde bulundum..tabii tazminat ödemekten kaçındılar..idare mahkemesinde dava açmak istiyorum süre ne kadardır..ne zaman başlar..bilgileriniz için şimdiden teşekkür ederim


zararın meydana geldiği ve sorumlu idarenin öğrenildiği andan itibaren 1 yıl ve her koşulda zararın meydana geldiği andan itibaren 5 yıl içerisinde idareye zararın tazmini için başvurulmalı(ön karar). idare bu başvuruya 60 gün içerisinde yanıt vermezse, talebinizi reddetmiş sayılır(zımni ret) ve dava açma süreniz zımni reddi takip eden günden itibaren 60 gündür. eğer idare başvurunuza ret cevabı verirse süreniz, ret cevabından sonraki gün başlar. burada da yine dava açma süreniz 60 gündür.

bu anlattıklarımı, İYUK'u kapsamlı bir şekilde incelerseniz göreceksiniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Dava Açma Süresi... Kemal Yıldırım Hukuk Soruları Arşivi 15 16-12-2006 19:28
tüketici mahkemelerinde zamanaşımı ve dava açma süresi devrim tuba Meslektaşların Soruları 2 12-12-2006 21:33
Dava AÇma Ehlİyetİ üye7160 Meslektaşların Soruları 10 31-07-2006 18:26
İşe İade Davasında Hak Düşürücü Dava Açma Süresi? nfb Hukuk Sohbetleri 4 14-12-2004 17:25
Dava Açma İzni AV.SERTANn Meslektaşların Soruları 6 18-11-2004 18:42


THS Sunucusu bu sayfayı 0,06978798 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.