Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Haberleri Hukuk Haberleri, duyuruları, güncel hukuki gelişmeler. [Haber Ekleyin]

Yeni Cmk Ücret Tarifesi <<<<<<(2010)>>>>>>>

Yanıt
Old 01-12-2006, 17:14   #1
Av.S.S

 
Önemli Yeni Cmk Ücret Tarifesi <<<<<<(2010)>>>>>>>

28 Kasım 2006 SALI
Resmî Gazete
Sayı : 26360
TEBLİĞ
Türkiye Barolar Birliği Başkanlığından:
5271 SAYILI CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE YAPILACAK
HUKUKİ YARDIMLAR İÇİN AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ

GENEL HÜKÜMLER

Konu ve kapsam
MADDE 1 – (1) 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi uyarınca baro tarafından müdafi, vekil ve uzlaştırıcı olarak tayin edilen avukatların yapacakları hukuki yardımlar için bu Ücret Tarifesi uygulanır.
Ücret
MADDE 2 – (1) Soruşturma ve kovuşturma sırasında yapılacak hukuki yardım için bu Tarifede gösterilen ücret ödenir.
(2) Müdafi ve vekil olarak görevlendirilen avukata, CMK Ücret Tarifesine göre makbuz karşılığı ödeme yapılır. Soruşturma ve kovuşturmada ayrı ücret ödenir. Soruşturma evresinde bir kişi için bir avukata birden fazla ve kovuşturma evresinde de bir kişi için bir avukata birden fazla ücret ödenmez. Soruşturma ve kovuşturmada birden fazla kişi için, yararları uygun olduğu sürece tek müdafi veya vekil tayin edilebilir ve müdafi veya vekil olarak görevlendirilen avukata en fazla on kişi ücreti ödenir.
Hukuki hizmeti sona erdiren haller
MADDE 3 – (1) Görevsizlik, yetkisizlik, davanın nakli veya başka nedenlerle müdafilik veya vekillik görevi sona ererse, Tarifede yazılı ücret ödenir.
(2) İş sahibinin sonradan bir müdafi veya vekil seçmesi nedeniyle görevi sona eren müdafi veya vekile ise Tarifede yazılı ücret tam olarak ödenir.
Davaların birleştirilmesi
MADDE 4 – (1) Davaların birleştirilmesi durumunda tek ücret ödenir.
Yarar çatışması
MADDE 5 – (1) Birden çok kişinin savunmasını üstlenen müdafi veya vekil yarar çatışması nedeniyle görevinden bütünüyle çekilmek zorunda kalırsa, ücreti tam olarak ödenir.
Uygulanacak ücret tarifesi
MADDE 6 – (1) Müdafilik ve vekillik ücretinin takdirinde hukuki yardımın bittiği tarihte yürürlükte olan tarife esas alınır.
Rücu hakkı
MADDE 7 – (1) Yargılama giderleri ile mahkum olan sanıklardan veya suçtan zarar görenlerden, müdafie veya vekile ödenen ücreti ödeyebilecek durumda olanlara Türkiye Barolar Birliği rücu edebilir.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tarife yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

1-Hazırlık aşamasında takip edilen işler için
120,00 YTL

2-Sulh Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için
180,00 YTL

3-Asliye Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için
200,00 YTL

4-Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için
375,00 YTL

5-Çocuk Mahkemeleri:
a) Çocuk Ağır Ceza Mahkemelerinde takip edilen davalar için
b) Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için


Ağır Ceza Mahkemelerinde ödenen ücret ödenir
Asliye Ceza Mahkemelerinde ödenen ücret ödenir
6- Kanun Yollarında görülen davaların duruşmaları için
350,00 YTL
5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 253 üncü maddesinin 8 inci fıkrası yollamasıyla Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında (5320 sayılı) Kanunun 13 üncü maddesinin (4) üncü bendi gereğince;

Uzlaştırıcıya Ödenecek Ücret: 300,00 YTL

http://rega.basbakanlık.gov.tr
Old 02-12-2006, 23:37   #2
ebrus

 
Varsayılan

Offf yaa o kadar çok arttırmışlar ki bozdur bozdur harca ha birde ödeme yapmayı lütfederlerse ne mutlu tüm CMK avukatlarına. Hepimiz birden zengin olacağız.)))
Old 03-12-2006, 13:58   #3
Av.mdogan

 
Varsayılan para nerde?

artırıyorlar ama hiçbirşey ödemiyorlar bu ne yaman çelişki?
Old 03-12-2006, 15:50   #4
av.seçil

 
Varsayılan

ödenmedikten sonra ne anlamı var,madem öyle ödenmeyen alacaklarımızında faizini versinler...enflasyon denen bişey var...
Old 04-01-2007, 23:01   #5
av.seçil

 
Varsayılan

ya avukat hakkını alamadıktan sonra... angarya yasak değil mi?? devlet bunu hiçe sayıp böle yapar sa vay halimize...hakim savcı para almadan keşfe gidiyo mu maaş almadan duruşmaya çıkıyormu ? bu ne biçim çeliş ki..
Old 04-01-2007, 23:03   #6
Kavaz

 
Varsayılan

Ödemezlerse ödemesinler.Yalnız bir gün ödemeleri gerektiğini herkes biliyor.Bence toplu ödenmesi daha keyifli olacak
Old 10-11-2008, 12:40   #7
üye18087

 
Varsayılan

serbest meslek makbuzuna koyacağınız "faiz hakkım saklıdır" kaydı geç ödenen alacağınız için faiz talep edebilme hakkı veriyor. ancak temerrüde düşürebülmek için adalet bakanlığına ihtarname göndermeniz gerekli.biraz geç oldu ama...
Old 10-11-2008, 18:24   #8
Av.Barış

 
Varsayılan

Maliye geçen gün burada ki avukatlara son bir sürpriz yaparak Masraflar için geçmişe dönelik makbuz kesmemiz için yazı gönderdi. MAliye bu saçma uygulamayı geri çekmez ise yargı yoluna başvuracağız.
Ne güzel ülkenin her yerinde farklı kanunlar uygulanıyor.Siz faiz alabilirim diyorsunuz biz ise masraf için makbuz kesmeye hazırlanıyoruz.
Old 01-01-2009, 14:34   #9
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan 2009 Yılı CMK Ücret Tarifesi

2009 Yılı CMK Ücret Tarifesi Mesleki Hukuk Rehberi sayfamızda yayınlanmıştır. Sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
Old 07-01-2009, 19:36   #11
lawyer_721

 
Varsayılan

keşke hiç vermeseler kamu hizmeti yapan hiç kimse borca çalışmaz. memurlar bile ayda bir maaş alıyor. avukatların galiba paraya ihtiyacı yok kelin ilacı var ama kendi başına sürmüyor saygılarımla
Old 01-01-2010, 01:50   #12
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan


Kendi tahsil edeceği vergi ve harçlarda %2,2 olan yeniden değerleme oranını az bulan ve daha fazla artış yapan devlet, CMK ücretlerindeki artış yönünden %2,2'yi yeterli bulmuş! Bu artık insanlarla alay etmektir.
Alıntı:
TEBLİĞ


Adalet Bakanlığından:

CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE

VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN

2010 YILI TARİFESİ

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.

Tarife

MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;

a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 149 TL,

b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 231 TL,

c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 254 TL,

ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 462 TL,

d) Çocuk mahkemeleri:

1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 254 TL,

2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 462 TL,

e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 254 TL,

f) İcra ceza ve fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde takip edilen davalar için 254 TL

g) Kanun yolları mahkemeleri:

1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 462 TL,

2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 518 TL,

ödenir.

Yürürlük

MADDE 5 – (1)Bu Tarife 01 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girer.
Old 01-01-2010, 10:24   #13
yaman

 
Varsayılan

http://www.istanbulbarosu.org.tr/Det...atID=1&ID=4677

''Yetersiz olan CMK ücretlerinin avukatlık asgari ücret tarifesine eşitlenmesi konusunda mutabakat sağlanmıştır. Söz konusu düzenleme önümüzdeki günlerde ilan edilecektir.''

istanbul barosunun söz konusu düzenlemeyi ilan etmesini heyecanla bekliyorum
Old 01-01-2010, 11:53   #14
Av.Barış

 
Varsayılan

Bayağı zam yapılmış.
Adalet bakanı yine sözünde durmuş anlaşılan. Başta istanbul barosu olmak üzere diğer baroların bakan ile toplantıları etkili olmuş
Old 02-01-2010, 21:19   #15
Av.Cengiz Aladağ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. Can DOĞANEL
Kendi tahsil edeceği vergi ve harçlarda %2,2 olan yeniden değerleme oranını az bulan ve daha fazla artış yapan devlet, CMK ücretlerindeki artış yönünden %2,2'yi yeterli bulmuş! Bu artık insanlarla alay etmektir.

Alıntı:
TEBLİĞAdalet Bakanlığından:


CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE


VEKİLLERE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN


2010 YILI TARİFESİ


Amaç


MADDE 1 – (1) Bu Tarifenin amacı, 4/12/2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince soruşturma ve kovuşturma makamlarının talebi üzerine görevlendirilen müdafi veya vekillere ödenecek meblağları belirlemektir.


Kapsam


MADDE 2 – (1) Bu Tarife, Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince görevlendirilen müdafi veya vekillerin yapacakları hukuki yardımlar için uygulanır.


Dayanak


MADDE 3 – (1) Bu Tarife, 23/3/2005 tarihli ve 5320 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunun 13 üncü maddesi gereğince hazırlanmıştır.


Tarife


MADDE 4 – (1) Ceza Muhakemesi Kanunu gereğince yapılan hukuki yardımlara yönelik işlemlerde;


a) Soruşturma evresinde takip edilen işler için 149 TL,


b) Sulh ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 231 TL,


c) Asliye ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 254 TL,


ç) Ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 462 TL,


d) Çocuk mahkemeleri:


1) Çocuk mahkemelerinde takip edilen davalar için 254 TL,


2) Çocuk ağır ceza mahkemelerinde takip edilen davalar için 462 TL,


e) Askeri mahkemelerde takip edilen davalar için 254 TL,


f) İcra ceza ve fikrî ve sınaî haklar ceza mahkemesi gibi mahkemelerde takip edilen davalar için 254 TL


g) Kanun yolları mahkemeleri:


1) Bölge adliye mahkemelerinde görülen duruşmalı davalar için 462 TL,


2) Yargıtayda görülen duruşmalı davalar için 518 TL,


ödenir.


Yürürlük


MADDE 5 – (1)Bu Tarife 01 Ocak 2010 tarihinde yürürlüğe girer.

Bu ne demektir biliyor musunuz?
Bu, "zaten CMK gereğince atanan avukat ne yapıyor ki? Havadan para alıyorlar." demektir. Bu, savunmanın hiçe sayılmasıdır. Bu, "<<Bir diyeceğim yoktur.>> deyip para alacaklar, daha ne istiyorlar?" demektir. Bu "Ne adaleti be kardeşim! Oyna oyununu, al paranı" demektir. Bu, "Bu tarifeyi görünce hepsi CMK servislerinden istifa eder, biz de Hazine avukatlığı gibi 500-1000 CMK avukatlığı kadrosu ihdas eder, kendi adamlarımızı yerleştiririz." demektir.
Bu, devletin kendi yaptığı yasayı hiçe sayması demektir.
Old 04-01-2010, 15:53   #16
Av.Kaan

 
Varsayılan

Bu zam neden yapıldı anlayamadım. Bu orandaki bir zam için Resmi Gazete sayfasını neden heder ettiler acaba? Yazık değil mi o kesilen ağaca?

Acaba ocak ayı ile nisan ayı mı karıştırıldı?
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile İlgili Duyurular av.remzieroglu Hukuk Haberleri 61 28-02-2012 14:31
Yeni avukatlık asgari Ücret Tarifesi Av. Bülent Sabri Akpunar Hukuk Haberleri 2 24-03-2006 19:56
Asgari Ücret Tarifesi şükran Meslektaşların Soruları 4 28-06-2005 17:11
Yeni Cmuk Ücret Tarifesi Av. Şehper Ferda DEMİREL Hukuk Haberleri 0 04-12-2004 13:05
Avukatlık Ücret Tarifesi Değişti Av. Şehper Ferda DEMİREL Hukuk Haberleri 0 04-12-2004 12:58


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07864094 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.