Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

dost hayatı yaşayan kişiler arasında konut dokunulmazlığını ihlal suçu

Yanıt
Old 11-10-2011, 12:29   #1
egemen48

 
Varsayılan dost hayatı yaşayan kişiler arasında konut dokunulmazlığını ihlal suçu

dost hayatı yaşama sözü pek uygun olmadı ama halk dilinde herkesin anlaması için yazdım.Sorum şu:adam kira sözleşmesini kendi üzerine yaparak,dost hayatı yaşayan kişiye ev tutuyor fakat belirli zaman sonra arada tartışmalar çıkıyor ve dost hayatı yaşayan kadının cenaze töreni için evden ayrıldığı sırada adam asıl karısını bu eve getiriyor ve kadın,dost hayatı yaşayan kadının mallarına zarar veriyor ve takılarını götürüyor.Şimdi burada konut dokunulmazlığını ihlal suçu oluşmuş mudur?kanımca oluşması gerekir,her ne kadar taraflar evli olmasalar ve kira sözleşmesi adamın üzerine de olsa,dost hayatı yaşayan kadının beraber yaşanılan evde söz hakkı vardır ve adamın karısını eve getirmesinde de meşru amaç olmadığı açıktır ki yapılanlar da ortadadır.sizin de görüşlerinizi bekliyorum
Old 11-10-2011, 15:27   #2
üye38190

 
Çözüm

Konut dokunulmazlığının ihlâli
MADDE 116. - (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Evlilik birliğinde aile bireylerinden veya konutun birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.
(3) Birinci fıkra kapsamına giren fiillerin, açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında işlenmesi hâlinde, altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.
(4) Fiilin, cebir veya tehdit kullanılmak suretiyle ya da gece vakti işlenmesi hâlinde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Burada tespiti yapılması gereken husus,şahsın evli olmadığı kadınla yaşadığı eve, evli kadının girerek konut dokunulmazlığnı ihlal edip etmediği gibi görünüyor. Eğer erkeğin bilgisi dahilinde girmişse, konut dokunulmazlığı suçu işlenmiş diyemeyiz. Sonucta erkeğin kiraladığı bir ev söz konusu ve karısını kendi getirmiş diyorsunuz.Ancak meydana gelen zarar yönünden bir talep olabileceği kanısındayım. Konut kavramını burada doğru tespit etmek gerekir. Girilen ev sonuçta erkekle, dost hayatı yaşayan kadının konutu!! Burada takılar ve diğer eşyalar yönünden yapılacak talepte erkeğe karşı da bir yasal takibe girilmeli kanısındayım..
Old 11-10-2011, 15:42   #3
üye31284

 
Varsayılan

Alıntı:
Konut dokunulmazlığının ihlâli
MADDE 116. - (1) Bir kimsenin konutuna, konutunun eklentilerine rızasına aykırı olarak giren veya rıza ile girdikten sonra buradan çıkmayan kişi, mağdurun şikâyeti üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(2) Evlilik birliğinde aile bireylerinden veya konutun birden fazla kişi tarafından ortak kullanılması durumunda bu kişilerden birinin rızası varsa, yukarıdaki fıkra hükmü uygulanmaz. Ancak bunun için rıza açıklamasının meşru bir amaca yönelik olması gerekir.

Gayrımeşru ilişki yaşayan erkeğin, karısını bu ilişkiyi yaşadığı eve getirmesi, amacı meşru kılar mı? Bence kılmaz ve çoğunlukça kabul görmeyeceğini düşünsem de benim yorumlama tarzıma göre, adamın karısının eve girmesi açısından konut dokunulmazlığını ihlal suçu oluşur. ( Hırsızlık suçunu hiç karıştırmadan düşünürsek. )

Ancak sizin olayınızda başka eksik parçalar var, adamın belliki birlikte yaşadığı kadınla arasında sorunlar var ve ondan kurtulmak istiyor. Bu aşamaya kadar neler oldu bilmek gerek. Tabii bu tamamen benim senaryom. Size soralım, karısını neden eve getirmiş? Bu da cevapta önemli olabilir.
Old 11-10-2011, 15:46   #4
Av. Engin EKİCİ

 
Varsayılan

Sayın Av. Uğur İHTİYAROĞLU ile konut dokunulmazlığını ihlal suçunun oluşmaması gerektiği yönünden aynı, zararın tazmini yönünden farklı fikirdeyim. Kocanın sevgilisi, zararın tazminini talep edebilir ancak, zararın ortaya çıkması noktasında illiyet bağı, zararı veren kadın açısından ortaya çıkmakta olup olup erkek açısından illiyet bağı oluşmadığı kanaatindeyim.
Old 11-10-2011, 15:51   #5
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan egemen48
dost hayatı yaşama sözü pek uygun olmadı ama halk dilinde herkesin anlaması için yazdım.Sorum şu:adam kira sözleşmesini kendi üzerine yaparak,dost hayatı yaşayan kişiye ev tutuyor fakat belirli zaman sonra arada tartışmalar çıkıyor ve dost hayatı yaşayan kadının cenaze töreni için evden ayrıldığı sırada adam asıl karısını bu eve getiriyor ve kadın,dost hayatı yaşayan kadının mallarına zarar veriyor ve takılarını götürüyor.Şimdi burada konut dokunulmazlığını ihlal suçu oluşmuş mudur?kanımca oluşması gerekir,her ne kadar taraflar evli olmasalar ve kira sözleşmesi adamın üzerine de olsa,dost hayatı yaşayan kadının beraber yaşanılan evde söz hakkı vardır ve adamın karısını eve getirmesinde de meşru amaç olmadığı açıktır ki yapılanlar da ortadadır.sizin de görüşlerinizi bekliyorum

Sayın Meslektaşım,

Rızanın varlığı, konut dokunulmazlığını ihlal suçunun oluşmasını önler. Rızasızlık veya rızanın sonradan ortadan kalkması suçun kurucu öğesidir. Evli olup olmamak, dost hayatı falan bunlar yan konulardır...

Olaydaki anlatımınızdan bu kişinin devamlı surette bu eve gelip gittiği aşikar. Burada müşterek bir hayatın kimi zaman paylaşıldığı da anlaşılıyor. Kadının, adamın eve girişine ilişkin rızasının kalktığı yönünde yargısal görüş açıklayabileceğimiz bir olay parçasından da bahsetmiyorsunuz...

O takdirde bu duruma göre, konut dokunulmazlığını ihlal suçu hem adam hem de karısı açısından oluşmamıştır kanısındayım.

Mala zarar verme ve hırsızlık suçları ise kovuşturma yapılabilir durumda görünüyor.

Saygılarımla.
Old 11-10-2011, 16:12   #6
Av.Nazife Eytemiş BAŞAR

 
Varsayılan

Bence de kanun maddesi ikinci fıkrası karşısında konut dokunulmazlığını ihlal suçu oluşmamış oluyor,ancak mala zarar verme ve hırsızlık evli kadın açısından suç teşkil edecek tabi adam için de suça iştirak ve yataklık
Old 12-10-2011, 10:24   #7
egemen48

 
Varsayılan

fakat bir adamın dost hayatı yasadıgı kadının evine kendi karısını getirmesi ne kadar hayatın akısına uygundur?ben bu kadar anlayıslı kadınların oldugu kanısında değilim.her ne kadar koca asıl karısını eve getirmede rızası varsa da,rızanın yanında mesru amac olmadıgı acıktır;yani asıl kadın gelip,sevgilinin mallarına zarar vermesi,ona ait esyaları yanında götürmesi bunun göstergesi.ayrıca asıl kadının,sevgilinin yatagında sac kılları,kıyafetleride bulunuyor bunlarıda delil olarak sunacagız,ben konut dokunulmazlıgını ihlal sucunun kadın acısından olustugu kanısındayım yoksa koca için olusmadıgı acıktır
Old 12-10-2011, 10:39   #8
Av.Ömer Güntay

 
Varsayılan Görüş...

Alıntı:
Yazan egemen48
her ne kadar koca asıl karısını eve getirmede rızası varsa da,rızanın yanında mesru amac olmadıgı acıktır;yani asıl kadın gelip,sevgilinin mallarına zarar vermesi,ona ait esyaları yanında götürmesi bunun göstergesi. ben konut dokunulmazlıgını ihlal sucunun kadın acısından olustugu kanısındayım yoksa koca için olusmadıgı acıktır

Girmeye yetkili kişinin rızasıyla girdiği için oluşmamıştır kanısındayım. Evin içinde işlediği suçlar oluşmuştur. Kocanın durumuna suçun işlenmesine yardım etme (TCK.m.39) olarak bakılmalıdır kanısındayım.
Old 12-10-2011, 10:50   #9
üye38190

 
Çözüm

Genel görüş olarak konut dokunulmazlığı ihlali suçu işlenmediği yönünde, ancak erkek yönünden de suça TCK-38 yönünden dahi değerlendirme yapılmalıdır. Yani karısını sırf fantazi olsun diye getirmediğini düşünürsek, ortada azmettirme dahi olabilir. Tabi illiyet bağının erkek yönünden oluşmadığı yönündeki meslektaşlarımın yorumlarına da saygı duyuyorum. Erkek ne için getirdi, eve gelen kadının amacı neydi?? Buna göre farklı sonuçlar çıkabilir..
Old 12-10-2011, 10:51   #10
üye31284

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan egemen48
fakat bir adamın dost hayatı yasadıgı kadının evine kendi karısını getirmesi ne kadar hayatın akısına uygundur?ben bu kadar anlayıslı kadınların oldugu kanısında değilim.her ne kadar koca asıl karısını eve getirmede rızası varsa da,rızanın yanında mesru amac olmadıgı acıktır;yani asıl kadın gelip,sevgilinin mallarına zarar vermesi,ona ait esyaları yanında götürmesi bunun göstergesi.ayrıca asıl kadının,sevgilinin yatagında sac kılları,kıyafetleride bulunuyor bunlarıda delil olarak sunacagız,ben konut dokunulmazlıgını ihlal sucunun kadın acısından olustugu kanısındayım yoksa koca için olusmadıgı acıktır

Elbette onemli olan sadece kimin riza gosterdigi degildir, mesru rizadir. Evli kadin kocasindan gizli baska bir adami eve aldiginda bu adam konut dokunulmazligini ihlal sucunu isler, Yargitay karari vardir. Bu olayda da resmi es de olsa bu sekilde eve giremez, suc olusur. Adam acisindan degil kadin acisindan elbette ki! Ama ilk cevabimda da dedigim gibi alt sebepler de onemli olabilir. Bu genel gorusum yaninda sizin olayda hirsizlik da oldugundan mesele hirsizlikla konut dokunulmazligini ihlal suclarinin ayri ayri cezalandirilip cezalandirilmayacagi noktasindadir. Genel olarak konut dokunulmazligini ihlal hirsizlik sucunun mecbur parcasI olsa da bence bu olayda her ikisi de ayri ayri cezalandirilmaya musaittir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
hırsızlık- konut dokunulmazlığını ihlal miss_lawyer Meslektaşların Soruları 6 30-12-2010 12:19
Geceleyin konut dokunulmazlığını ihlâl. Ahmet KURNAZ Meslektaşların Soruları 1 03-03-2010 17:29
konut dokunulmazlığını ihlal aynur2075 Meslektaşların Soruları 8 20-01-2010 15:42
Evli kadının gece eve gizlice erkek alması halinde konut dokunulmazlığını ihlal suçu Av. Salim Meslektaşların Soruları 5 19-10-2007 17:21


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04535294 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.