Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

ilamlı icra-acil

Yanıt
Old 18-05-2007, 10:27   #1
Nuriye Değer

 
Varsayılan ilamlı icra-acil

Hukuk mahkemesinde davacının davasının kabulü nedeniyle ilamda bakiye harcın davalıdan tahsiline karar verilmiştir. İlamı infaz etmek isteyen davacı eksik nispi harcı yatırıp ilamı infaza vermiştir.Aradan uzun bir süre geçtikten sonra eksik harcı ödeyen davacı taraf icrada yeni bir dosya açarak eksik harcın ilamlı icra yoluyla davalıdan tahsilini talep etmektedir. Bu talep sırasında faiz talebi yoktur.Sonradan yeni bir talep açarak ödediği nispi harca ödeme tarihinden itibaren yasal faiz talep edebilirmi?
ilamdaki eksik harç için faiz istenebilirmi?
ilamlı icrada yargılama giderlerinden mesuliyet ve faiz konusunda bilgilerini paylaşan meslektaşlarıma teşekkür ederim.
Old 18-05-2007, 11:42   #2
Av.Ömer GÖKÇE

 
Varsayılan

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/16713
K. 2005/20755
T. 25.10.2005
• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Kesinleşmeden İnfaz Edilemeyecek İlamlardaki Eklentiler Kesinleşme ile İstenebileceğinden Faiz Hesabının Buna Göre Yapılması Gereği )
• KESİNLEŞMEDEN İNFAZ EDİLEMEYECEK İLAM ( Eklentiler de Kesinleşme ile İstenebileceğinden Faiz Hesabının Buna Göre Yapılması Gereği - Tapu İptali ve Tescil Talebi )
• İLAMLARDAKİ EKLENTİLER ( Kesinleşme ile İstenebileceğinden Faiz Hesabının Buna Göre Yapılması Gereği - Tapu İptali ve Tescil Talebi )
1086/m. 443/4
ÖZET : Takip dayanağı ilamda faizin başlangıcı hususunda bir hüküm bulunmaması halinde karar tarihinden itibaren faiz istenebilir. Ancak hükmün infazı için kesinleşme gerekiyorsa ilamda yer alan eklentiler de ilamın kesinleşmesinden sonra talep edilebilir. Bu nedenle faiz hesabı buna göre yapılmalıdır. Takip dayanağı ilam, tapu iptali ve tescile ilişkin olduğundan kesinleşmeden infaz olunamaz. Söz konusu ilamın eklentilerinin infazı için kesinleşme zorunludur.

DAVA : Mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki borçlu vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Sair temyiz itirazları yerinde değil ise de;

Takip dayanağı ilamda faizin başlangıcı konusunda bir hüküm bulunmaması halinde karar tarihinden itibaren faiz istenebilir. Ancak, hükmün infazı için kesinleşmesi gereken hallerde ise, ilamda yer alan eklentiler de ilamın kesinleştiği tarihte istenebilir hale geleceğinden faizin kesinleşme tarihinden itibaren hesaplanması ve itirazın bu kurallar çerçevesinde değerlendirilmesi gereklidir ( İçtihadı Birleştirme Hukuk B. Genel Kurulu'nun 24.11.1995 tarih 1994/2 E. - 1995/2 K. sayılı kararı ). Somut olayda, takip dayanağı ilama konu uyuşmazlık tapu iptal ve tescile ilişkin olup, taşınmazın aynı ile ilgili bulunduğundan H.U.M.K.'nun 443/4. maddesi gereğince kesinleşmeden infazı mümkün değildir. Takip konusu yapılan avukatlık ücreti ve yargılama giderleri de esasın eklentisidir. İlamın esası kesinleşmeden infaz edilemeyeceğine göre, eklenti ve ayrıntıları da doğal olarak kesinleşmeden infaz olunamaz.

O halde mahkemece takipte talep edilen alacak kalemlerine ilamın kesinleşme tarihi olan 04.05.2005 tarihinden itibaren 3095 Sayılı Yasanın 1. maddesi uyarınca yasal faiz hesaplanarak sonuca gidilmesi gerekirken, karar tarihinden faiz hesaplanması isabetsizdir.

Ayrıca, takip talepnamesinde "yasal faizi ile birlikte" ödenmesi istenen 4.673.611.902.-TL toplam alacak içerisinde 1.500.000.000.- TL "işlemiş faiz de" vardır. Bu durumda, işlemiş faizinde içinde bulunduğu toplam alacak için tahsil tarihine kadar faiz talep edildiğinden alacaklının bu istemi Borçlar Kanunu'nun 104/son maddesine aykırıdır. Bir başka anlatımla, alacaklının faize faiz istemi vardır. Bu durumda, şikayet kabul edilerek takip tarihinden sonra işletilecek faizin işlemiş faiz dışındaki alacak kalemleri üzerinden hesaplanması gerektiğine karar verilmesi yerine yazılı şekilde anılan şikayetin reddi yönünde hüküm tesisi doğru değildir.

SONUÇ : Borçlu vekilinin temyiz itirazlarının kısmen kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve H.U.M.K.'nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 25.10.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.
Old 24-05-2007, 13:38   #3
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Yargılama giderlerinden de faiz istenebilir, verilen olayda davacı tarafın takibi haklı bir takiptir.

Yukarıda ki yargıtay kararı "gayrimenkule ilişkin bir alacak olduğundan mütevellit hükmün kesinleşmesi zorunluluğu vardır" Bunu da hatırlatmak istedim...
Old 24-05-2007, 20:34   #4
HÜLYA ÖZDEMİR

 
Varsayılan

Mahkemece hükmedilen yargılama giderleri ( kesinleşmeden icraya konulamayacak kararlar hariç ) karar tarihinden itibaren muaccel olacağından , bu tarihten itibaren faiz istenebilir.

Kesinleşmesi ile icraya konulabilecek kararlara ilişkin tüm alacak ve eklentilerine ise , kesinleşme tarihinden itibaren faiz istenebilir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
ilamlı icra-ilamın aslı-harç ve tebligat *sinequanon* Meslektaşların Soruları 14 05-06-2009 11:49
ilamlı icra takibinde iki borçlu niliş Meslektaşların Soruları 9 19-04-2007 14:28
iyiniyet kuralı ve ilamlı icra özspartaküs Meslektaşların Soruları 4 25-02-2007 08:06
ilamlı icra - yıkım kararını uygulayamıyoruz antalya Meslektaşların Soruları 4 19-02-2007 14:26


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03399801 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.