Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Mühürleme Nasıl Yapılır ?

Yanıt
Old 28-04-2004, 11:17   #1
Armağan Konyalı

 
Varsayılan Mühürleme Nasıl Yapılır ?

Sayın Üyeler,

Mühürleme nedir? Nasıl yapılır?

Kırmızı mum veya telle bağlamak gerekli midir ?

Beyaz kağıda vatandaşın yapmaması gereken iş yazılarak altının ıstampa mürekkebi ile mühürlenerek binaya asılması mühürleme sayılabilir mi ? Sayılmazsa neden ?

Bu soruların yanıtlarının bulunduğu bir dayanak kaynak gösterebilir misiniz?

Saygılarımla

Bir Dost
Old 28-04-2004, 13:35   #2
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Resmi Mühür Yönetmeliği

Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 08/08/1984 - 84/8422

İlgili KHK Tarihi - No: 08/06/1984 - 234

Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi - No: 12/09/1984 - 18513
Old 28-04-2004, 13:48   #3
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Madde 1 - Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşlarında kullanılan resmi mühürlerin hangi birim ve kişilerce kullanılacağını, bunların yazı, karakter ve standardının tesbit edilmesini ve yaptırılmasında ve kaybolmasında uygulanacak esasları belirlemek amacı ile düzenlenmiştir.Alıntı:
Madde 5 - Yapımına 3 üncü maddede belirtilen mercilerce karar verilen mühürler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü’nce imal edilir. Mühürlerde kullanılacak yazı karakteri teknik imkanlar gözönüne alınarak bu Genel Müdürlükçe incelenip standart olarak belirlenir ve Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı onayı ile yürürlüğe konulur.

Yapımda uygulanacak şekil ve ölçüler (Ek - 1)’de gösterilmiştir.Alıntı:
EK: 1TEK SATIRLI MÜHÜR ÖLÇÜLERİ DÖKÜMÜ

Dıştan İçe Doğru

1 - Dış arsata toplam kalınlığı : 1.4 mm.

2 - Birinci boşluk : 3.8 mm.

3 - Birinci satır : 2 mm.

4 - İkinci boşluk : 3.8 mm.

5 - Ay-Yıldızlı çap : 14 mm.

6 - Toplam çap : 36 mm.

7 - En çok 26 harfAlıntı:
Madde 6 - Yapılması kararlaştırılan mühürler Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından imal edilir.

Bu Genel Müdürlükçe imal edilmemiş resmi mühürler kullanılmaz.


Alıntı:
Madde 15 - Resmi mühürlerin bu Yönetmelik hükümlerine aykırı kullanıldığını, taklit edildiğini veya Darphane ve Damga Matbaası dışında imal edildiğini öğrenen kamu görevlileri durumu en yakın mülki amire bildirmek zorundadırlar.
Old 12-07-2005, 19:01   #4
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Üyeler,

Soruma bir buçuk yıldır yanıt gelmedi.

Verilen yanıt ise, kağıt üzerine vurulan mühür hakkında olup, bina, torba zarf ve benzeri eşyaların mühürlenmesi ile ilgili değildir.

Örneğin bir binanın mühürlenmesi için kapısı iple bağlanarak, iplerin ucuna kırmızı mum eritilip dökülerek, üzerinin mühürlenmesi işlemi yapılmakta fakat bu işlemleri düzenleyen bir kural bulunmamaktadır.

Ayrıca çelik telleri birleştiren mekanik kurşun mühürler de kullanılmaktadır.

Beyaz bir kağıt mühürlenerek kapıya yapıştırılırsa Yargıtay'ca mühürleme işlemi yapılmamış sayılmaktadır. Ama Yargıtay kararlarında kırmızı mum kullanılması gerektiğine ilişkin bir kuraldan da söz edilmemektedir.

Böyle bir kural yoksa, mühürleme işleminin çeşitli biçimlerde yapılması mümkündür ve kırmızı mum kullanılmadığı gerekçesi ile mühürlenmediğine karar verilmesi de mümkün olmaz kanısındayım.

Görüldüğü gibi artık soru sormuyorum. Bir buçuk yıl sonra artık Cevabından umudumu kestim.

Saygılarımla

Bir Dost
Old 14-07-2005, 00:09   #5
Gemici

 
Varsayılan

Mademki bu kerre mağlubuz
netsek, neylesek zaid.
Gayrı uzatman sözü.
Mademki fetva bize aid
verin ki basak bağrına mührümüzü..

Nazım Hikmet


Şeyh Bedrettin Destanındaki mühür tasdik anlamına geliyor. Bu anlamda kullanılan mühür, herhnagi bir yazının, bir haberin, bir kararın mühür sahibinden geldiğini ve mühür sahibinin içerikle mutabık olduğunu belirtmek içindir.

Mührün ilk kulanıldığı yer yakın doğu, daha doğrusu Mezopotamya olarak biliniyor. Araştırmalar ilk mühürleri Uruklular’ın kullandığını ortaya çıkarmış. Mühür kullanılması Sümerlerde, Asurlarda ve Babilde’ de görülüyor. Daha sonraları Yunanlılar ve Romalılar mühür kullanmaya başlamış. Mühür kullananlar önceleri şahıslarmış, daha sonraları kurum ve kuruluşlar kullanmaya başlamış. İlk İmparator Mührü 6.cı yüzyılda Bizansta kullanılmış.

Mühürler önceleri değişik maddelerden yapılmış. Sonradan metalden yapılan mühürlere ‘Bulle/Bulla’ adı veriliyor. Bizans İmparatorlarının Bullası altın ve gümüşten, Papaların Bullası kurşundan yapılıyormuş.

Mühürler sonradan mumdan yapılmaya başlanmış:
Kırmızı mum: İmparatorlar ve Krallar tarafından ve onlar tarafından yetkilendirilmiş prensler tarafından
yeşil mum: din adamları ve manastrılar tarafından,
beyaz mum: imparatorluk veya krallıktaki müstakil şehirler tarafından,
siyah mum: Kudüs Patriği ve şövalye tarikatlarının piri tarafından kullanılıyormuş.

Osmanlı Padişahlarının kullandığı mühürlere Tuğra deniyor:
Pâdişâhın ismi ve lakabı bulunan alâmet, imzâ. Tuğranın Farsçası nişan; Arapçası tevkî’dir. Tuğra, bütün İslâm hükümdârları tarafından kullanıldı ve ferman, berât vesâire ile paralarda, pâdişâhların nişan ve alâmetleri olarak tuğraları çekildi.

Dünyanın en büyük Bulla Müzelerinden birisi Gaziantep Müzesi. Burada Zeugma Antik Kentinden çıkarılmış 200.000 in üzerinde Bulla var.

Günümüzde, eskiden metalden ve mumdan yapılan mühürlerin yerini, kağıt ve plastikten imal edilmş yapıştrıcılar almış. Bu yapıştırıcılar icra memurları tarafından, araba plakalarında, devletçe ölçümü yapılmış ölçü aletlerinde vs. kullanılıyor.

Sayın Bir Dost,
Biliyorum, yazdıklarım sorunuzu cevaplandırmıyor. Sorunuza en tatmin edici cevabı alltaki linkten alabileceğniz için ben birşey eklemek istemedim.

http://www.egm.gov.tr/apk/dergi/36/w...enidun ya.htmSaygılarımla

Not: Adresi yazdım ama THS den tıkladığımda ulaşmak mümkün olmadı. En iyisi Google arama motoruna girip MÜHÜR BOZMA SUCU nu vermek. Bunu yaptığınızda Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk ve Dr. Ahmet Caner Yenidünya’nın ‘Mühür Fekki Cürmü(TCK.m.274)’ isimli makalesini bulabilirsiniz.
Old 14-07-2005, 12:49   #6
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Gemici,

Gösterdiğiniz ilgi ve duyarlığa teşekkür ederim.

Yazdığınız ilginç yazıyı zevkle okudum. Önerdiğiniz makaleyi okudum. Ama sorumun yanıtı makalede de yok. Makalede Mühürün tanımı başka bir yazarın kitabından alıntı yapılarak ve Yargıtay kararlarından alıntılar yapılarak belirlenmiş.

Üzerine belediyenin resmi mühürü basılarak inşaat yerine asılan bir kağıt ile mühürleme işlemi yapılamayacağına ilişkin bağlayıcı bir kural yok. Bu konuda verilmiş Yargıtay kararları teorik olarak bağlayıcı değil ama kararının bozulmasını istemeyen hakimleri fiilen bağlıyor.

Cumhuriyet Tarihi boyunca geçerli sayılan bu işlem son üç yıldır Yargıtay tarafından geçersiz sayılmakta. Bu içtihat değişikliğinin dayanağı olan ve Yargıtay'ın bulduğu kuralı ben bulamadım. Ve artık aramaktan vazgeçtim.

Saygılarımla

Bir Dost
Old 07-04-2007, 13:11   #7
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Sayın Üyeler

Merak eden olursa diye kayıtlara geçiriyorum:

Mühürleme işleminin hangi malzeme ile nasıl yapılacağını tarif eden bir kural henüz konmadı.

Saygılarımla
Old 07-04-2007, 16:25   #8
Godfather

 
Varsayılan

sn. konyalı

mühürleme işlemini her kurum değişik şekilde yapıyor. icralar mum eritip yaparken, belediyeler kendilerinde bulunan bir makine ile lehimliyorlar. dediğiniz gibi bir kuralın konması da zaten bu açıdan bakacak olursak mümkün değil gibi gözüküyor. tamamen uygulayıcıların fiili durumuna bağlı.
Old 08-04-2007, 06:46   #9
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Özür ve katkı

Sayın Konyalı,
Geç katılışımızı ilgisizliğimize bağlamamanız dileğiyle...

Kavram ve işlevselliği açısından "mühürleme"...
Mühürleme "usul ve yönetemi" ...

Mevzuatta mühürleme:
TMK. MADDE 591.- Yazımı yapılan tereke mallarından gerekenler mühürlenir. Mühürlenmeyen mallar için uygun koruma önlemi alınır. Mühür altına alma yazımdan önce de yapılabilir.
Tereke mühürlenirken mirasbırakanla birlikte oturanların ihtiyaçları için gerekli eşya bir tutanakla tespit edilip güvenilir kişi olarak kendilerine bırakılır; taşınmazların onların oturmaları için zorunlu olan bölümleri, mühürlemenin dışında tutulur.
Alacaklıların istemi üzerine yapılan mühürleme, güvence altına alınan miktarla sınırlıdır. Alacaklıya güvence gösterildiği takdirde mühürleme yapılmaz, yapılmışsa kaldırılır.
xxxx
5307 s. Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (Lpg) Piyasası Kanunu Ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

Madde 17 / 3 Otogaz istasyonu kapsamında sürdürülen bayilik faaliyetlerinin, bu Kanuna veya bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelere aykırılığının Kurumca tespiti halinde, anılan istasyonda yapılan LPG ikmali Kurumca geçici veya süresiz olarak mühürleme suretiyle durdurulur. İptale veya mühürlemeye ilişkin usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.
xxx
5015 s.Petrol Piyasası Kanunu

Akaryakıt istasyonu kapsamında sürdürülen bayilik faaliyetlerinin, bu Kanuna veya bu Kanuna istinaden çıkarılan düzenlemelere aykırılığının Kurumca tespiti halinde, anılan istasyonda yapılan akaryakıt ikmali Kurumca geçici veya süresiz olarak mühürleme suretiyle durdurulur. İptale veya mühürlemeye ilişkin usul ve esaslar Kurumca çıkarılacak yönetmeliklerde düzenlenir.

Ve Yargıtay
Yargıtay’ın bir kararından "Su Sayacı Rekor Somunları Mühürleme Aparatı" isimli ürünle ilgili olarak TPE.nezdinde 18.02.2000 tarihinde faydalı model başvurusunda bulunulduğu anlaşılmaktadır (11. HD.
E. 2003/12443,K. 2004/7269,T. 29.6.2004).

Sonuç olarak her konuda bir "mühürleme" aparatı yapılıp TPE.'ye başvurulabilmesi mümkün görünüyor.
Saygılar
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Forum Mesajlarında Alıntı Nasıl Yapılır? Admin Site Kullanımı Püf Noktaları 209 12-09-2017 17:45
Mirastan Feragat Sözleşmesi Nasıl Yapılır? avhchngr Meslektaşların Soruları 2 16-11-2006 16:57
Çalınti Çekte Cirantalara Kambiyo Takibi Nasıl Yapılır? aes Meslektaşların Soruları 1 26-10-2006 23:57
İski'den Tahsilat Nasıl Yapılır. abay Hukuk Sohbetleri 2 02-09-2005 16:35
10 Yaş Altındaki Çocuklara Sormuşlar Bebek Nasıl Yapılır Diye :)) Batu Han Site Lokali 0 08-04-2003 17:47


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05661511 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.