Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kiracı Men' i Müdahale Davası Açabilir mi?

Yanıt
Old 17-02-2007, 22:56   #1
avorbay

 
Varsayılan Kiracı Men' i Müdahale Davası Açabilir mi?

Sayın meslektaşlarım yaptığım araştırmalar neticesinde ; kiracının men i müdahale davası açıp açamayacağına dair çok sağlıklı bir sonuç elde edemedim.Yardımlarınızı bekliyorum .Örnek Yargıtay Kararı verebilirseniz çok sevinirim.Şimdiden teşekkür ediyorum..
Old 17-02-2007, 23:18   #2
Av.Suat Ergin

 
Varsayılan Konuyla ilgili 2 karar

Alıntı:
.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU
E. 1979/14-411
K. 1981/663
T. 2.10.1981
• ELATMANIN ÖNLENMESİ ( Davacının Hazineden Kiraladığı Yere Müdahale Eden Davalı )
• ECRİMİSİL ( Davacının Hazineden Kiraladığı Yere Müdahale Eden Davalı Açılması )
• KİRACININ HAKLARI ( Meni Müdahale )
• MENİ MÜDAHALE ( Kiracının Hakkı )
• ZİLYEDİN HAKLARI
743/m.907
ÖZET : Davacının hazineden kiraladığı yere müdahale eden davalı aleyhine men'i müdahale ve ecrimisil kararı verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki "elatmanın önlenmesi ve ecrimisil" davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Kırşehir Asliye 1. Hukuk Mahkemesi'nce davaının reddine dair verilen 30.11.1977 gün ve 243-467 sayılı kararın incelenmesi taraflar vekillerince istenilmesi üzerine,

Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 14.9.1978 gün ve 3786-3875 sayılı ilamı:

( ... dosya münderecatına, toplanan delillere davalı vekilinin duruşmadaki imzalı beyanına binaen davalı vekilinin temyiz itirazları yerinde görülmemiştir.

Davacı vekilinin temyizine gelince; davacının Hazineden taşınmazı kiralamasına ve 1975 yılındaki ekimden ötürü davalı, davacıya borçlu olduğunu bildirmesine ve davalının, davacının Hazineden kiralamış olduğ yere müdahale ettiği toplanan delillerden anlaşılmasına göre elatmanın önlenmesine de karar verilmesi gerekirken, yazılı olduğu üzere bu istemin reddine karar verilmesinde iabet görülmemiştir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

KARAR : Tarafların karşılıklı idda ve savunmalarına, dosyadaki kağıtlara, bozma kararında gösterilen gerektirici nedenlere göre, Hukuk Genel Kurulu'nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen sebeplerden dolayı ( BOZULMASINA ), oybirliğiyle karar verildi.

Alıntı:
T.C.
YARGITAY
14. HUKUK DAİRESİ
E. 1993/10754
K. 1993/7096
T. 28.9.1993
• MEN-İ MÜDAHALE ( Kiracının Kira Sözleşmesine Dayanarak Taşınmazı Teslim Almış Bulunması Halinde Tecavüz Eden Üçüncü Şahıslar Aleyhine Men'i Müdehale Davası Açabilmesi )
• KİRA SÖZLEŞMESİ ( Kiracının Kira Sözleşmesine Dayanarak Taşınmazı Teslim Almış Bulunması Halinde Tecavüz Eden Üçüncü Şahıslar Aleyhine Men'i Müdehale Davası Açabilmesi )
• TESLİM ( Kiracının Kira Sözleşmesine Dayanarak Taşınmazı Teslim Almış Bulunması Halinde Tecavüz Eden Üçüncü Şahıslar Aleyhine Men'i Müdehale Davası Açabilmesi )
• HUSUMET ( Mahkemenin Men'i Müdehale Davasını Sadece Maliklerin Açabileceğinden Bahisle Davayı Husumet Yönünden Ret Etmesinin Hukuka Aykırı Olması )
818/m.248,249
743/m.888,894,896
ÖZET : Kiracının, kira sözleşmesine dayanarak taşınmazı teslim almış bulunması halinde, tecavüz eden üçüncü şahıslar aleyhine men’i müdahale davası açması mümkündür. Buna göre, davanın malike karşı açılması gerektiğinden bahisle husumet yönünden reddine karar verilmesi doğru değildir.

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 27.9.1991 gününde verilen dilekçe ile elatmanın önlenmesi istenmesi üzerine yapılan duruşma sonunda, davanın husumet yönünden reddine dair verilen 25.9.1992 günlü hükmün Yargıtay’ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle; süresinde olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek, gereği düşünüldü:

KARAR : Dava, kiracı tarafından açılmış men’i müdahale davasıdır. Davacı taraf; dava konusu yeri annesinden kiraladığını, davalıların bu kullanıma müdahalede bulunduklarını beyanla, müdahalenin men’ini istemiştir. Davalılar ise kendilerinin de aynı yerde kiracı olduklarını savunarak, davanın reddedilmesi gerektiğini beyan etmişlerdir. Mahkemece, bu davanın malike karşı açılması gerektiği görüşü ile husumet yönünden reddine karar verilmiştir. Oysa, taraflar kira akdine dayandıklarına göre, davacı kira akdi ile taşınmazı teslimde almış ise dava açabilir. Bu husus tespit edilerek sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken, aksine bir görüşle husumet yönünden davanın reddi doğru görülmemiştir.

SONUÇ : Yukarıda yazılı nedenlerle temyiz itirazlarının kabulüyle hükmün ( BOZULMASINA ), temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine, 28.9.1993 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Not: Kararlar Kazancı'dan alınmıştır.
Old 18-02-2007, 19:59   #3
avorbay

 
Varsayılan

Sayın ERGİN çok teşekkür ediyorum!Çalışmalarınız da başarılar diliyorum!
Old 18-02-2007, 22:48   #4
üye14977

 
Varsayılan

merhabalar.
Sn. Av. Suat bu konuda tam yerinde bir Yargıtay kararı vermek suretiyle sorunu çözmüş bulunmaktadır. bununla birlikte, bazı bilgilerin verilmesinin bilgilerimizi tazeleyeciğini düşünmekteyim.
şöyle ki, müdahalenin men'i davası esasen iki şekilde karşımıza çıkar. bunlardan ilki mülkiyet hakkına dayanan müdahalenin meni davası olup MK m.683'te düzenlenmiştir. diğeri ise zilyetliğe dayalı müdahalenin meni davası olup MK m.983'te düzenlenmiştir.
mülkiyet hakkına dayanan müdahalenin meni davasının sadece mülkiyet hakkı sahibi ve kıyasen uygulanması sonucu irtifak hakkı sahipleri tarafından açılacağı muhakkaktır. bu davadan kiracının faydalanması olası değildir. zira dava az önce de belirttiğim üzere ayni hak sahiplerine tanınmıştır.
bununla birlikte zilyetliğe dayalı olan müdahalenin önlenmesi davası açılması noktasında, kişinin sadece zilyet olması yeterli olup; zilyetliğinin bir ayni veya sözleşmeden doğan nısbi hakka dayanması arasında fark yoktur. hatta zilyedin haksız zilyet olması halinde dahi bu sonuç değişmez.
bu nedenle kiracının zilyetlikten doğan müdahalenin önlenmesi (MK m.983) davasını açabileceğini belirtmiş bulunmaktayız.
bu arada ek bilgi olarak kiracının zilyet sıfatıyla yararlanabileceği diğer bir imkan olan idari yoldan korunmadan faydalanabileceğini de belirtmeliyim. mahallin en büyük mülki amirliğine başvurmak suretiyle dava açmadan dahi, müdahalenin meni sağlanabilecektir. bu konudaki zamanşımı sürelerine dikkat edilmesi şartı ile. bu konuda eşya hukukuna ilişkin temel eserlerden istifade edilebilir.
iyi çalışmalar dileklerimle. Gökhan D.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Tedaş A Karşı Meni Müdahale Davası sorina Meslektaşların Soruları 3 17-03-2009 22:27
Ihtirazi Kayıtla Kira Ödeyip kiracı olarak Kira Tespit Davası Açmak Mümkün müdür? üye14072 Meslektaşların Soruları 1 14-02-2007 12:40
men-i müdahale Av.Aynur26 Meslektaşların Soruları 3 07-01-2007 17:49
Evsahibime Tazminat Davasi Açabilir Miyim? TEOMAN Hukuk Soruları Arşivi 5 24-06-2003 10:13


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03695703 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.