Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Kesinleşmeden ilamlı icra takibine konu edilen yargılama giderleri -işe iade davası- feshin geçerli hale gelmesi- ilamlı takibe ödenen bedelin iadesi

Yanıt
Old 14-01-2018, 17:13   #1
Av. Aybars Karakırık

 
Varsayılan Kesinleşmeden ilamlı icra takibine konu edilen yargılama giderleri -işe iade davası- feshin geçerli hale gelmesi- ilamlı takibe ödenen bedelin iadesi

Merhaba;

İşe iade davası sonucu dava kabul edilmiş; feshin geçersizliğine ve işe iadeye karar verilmiştir. Davacı vekili ilama dayalı olarak yargılama giderlerini örnek 4-5 ilamlı takibe konu etmiştir. Bu dosyaya davalı işverenlikçe ödeme yapılmıştır.


Bir zaman sonra gelen, Yargıtay kararı ONAMA'dır; fakat işçiler, işe iade olmak için 10 günlük sürede (m.21/5) işverene başvurmamışlardır. Sonuçta; 4857 iş k. m. 21/5 uyarınca fesih GEÇERLİ hale gelmiştir. O zaman davacı vekilinin kesinleşmeyen işe iade hükmüne dayanarak açtığı ilamlı icra takibi dosyasına ödenen yargılama giderleri'nin iadesi yoluyla icra takibi ya da alacak davası açılabilir mi?


Teşekkür ederim...
Old 15-01-2018, 04:24   #2
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Gerekçe

Alıntı:
...fesih GEÇERLİ hale gelmiştir. O zaman davacı vekilinin kesinleşmeyen işe iade hükmüne dayanarak açtığı ilamlı icra takibi dosyasına ödenen yargılama giderleri'nin iadesi yoluyla icra takibi ya da alacak davası açılabilir mi?

4857 iş K. m. 21 - Madde Gerekçesi'nden...:

"...İşçi, çıkarıldığı işinde çalışmayı sürdürmek istiyorsa, mahkeme kararının kendisine tebliğinden itibaren altı işgünü içinde işe başlamak için işverene başvurmak zorunda tutulmuştur. İşçi, belirtilen süre içinde başvuruda bulunmazsa, işverence yapılan fesih geçerli fesih sayılacak ve kendisine buna göre hakettiği tazminatlar ödenecektir."

Bu durumda sayın meslektaşım, siz ne dersiniz ?

Kahve molası
Old 15-01-2018, 09:34   #3
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan

İşçinin yasal sürede başvuru yapmayarak, işe iade imkanını kaybetmesi halinde fesih o tarihte geçerli hale gelir. Yani ONAMA kararının tebliğinden sonraki yasal başvuru süresi geçirildiği anda fesih geçerli hale gelmiş sayılacaktır. Bu durum yargı kararını geçmişe dönük olarak ortadan kaldırmayacağından, ödenen yargılama giderlerinin geri istenilmesi söz konusu olamaz.
Old 16-01-2018, 11:32   #4
ekinheval

 
Varsayılan

Yargılama gideri ve vekalet ücretine konu işe iade ilamı onanmış. Ortada halihazırda kesinleşmiş bir ilamdan kaynaklı yargılama gideri ve vekalet ücreti var. Neden iade edilsin? İcra takibi yapıldığı zaman kesinleşmediği için şikayette bulunabilirdiniz, ancak hüküm kesinleşince tekrar talepte bulunmalarına engel bir durum yine yoktu.
Old 16-01-2018, 22:58   #5
Av. Aybars Karakırık

 
Varsayılan olan-olması gereken

Sayın Rıdvan Ergün;

M.20 (...) Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.
Dava seri muhakeme usulüne göre iki ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen
kararın temyizi halinde, Yargıtay bir ay içinde kesin olarak karar verir.

Mahkemeler kanuna uygun davran(a)mıyor.

Fesih: Devam etmekte olan bir hukuksal ilişkiyi tek taraflı olarak ileriye dönük olmak üzere sonuçlandıran bozucu yenilik doğuran irade beyanı;

İşçi çıkarıldığında, işverence kıdem ve ihbar tazminatı zaten ödenmişse; işçi buna rağmen işe iade davası açmışsa yanıtınız değişir miydi?

Çünkü işçi, sonucunda geçerli sayılan; baştan da zaten geçerli olduğu düşüncesiyle hareket edilip yapılan fesihten sonra, boş yere mahkemeyi ve işvereni uğraştırmıştır.
Old 16-01-2018, 23:07   #6
Av. Aybars Karakırık

 
Varsayılan

Sayın ekinheval;

HMK ;
MADDE 114- (1) Dava şartları şunlardır:
h) Davacının, dava açmakta hukuki yararının bulunması.

Hukuki yarar açısından bir eksikliğin, sonradan ortaya çıktığı kabul edilemez mi?

Mahkeme feshin geçersizliğini tespit etmişti; fakat kanun sonradan geçerli hale geleceğini söyledi. Kesinleşmiş tespit hükmü kanunca dikkate alınmadı.

Vekalet ücreti kısmı eda içeren bir hükümdü. Fakat bu tespit hükmüyle bağlantılıydı.
Old 16-01-2018, 23:09   #7
Av. Aybars Karakırık

 
Varsayılan

Sayın Hulusi Metin;
hala ne diyeceğime karar veremedim
Old 17-01-2018, 04:21   #8
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan Kural ve İstisna

Alıntı:
hala ne diyeceğime karar veremedim

Sayın meslektaşım Av. Aybars Karakırık,

HMK.MADDE 326- (1) Kanunda yazılı hâller dışında, yargılama giderlerinin, aleyhine hüküm verilen taraftan alınmasına karar...

verilmiş ve hüküm onanarak kesinleşmiştir.

Hükmün kesinleşmesinden sonra "Feshin" --sonradan--- "geçerli hale gelmiş" sayılmasının, "Kanunda yazılı hâller" kapsamında olmadığı görüşündeyim.

"Kanunda yazılı hâller" kapsamında olduğunu karşı taraf ispat etsin

Saygılar
Old 17-01-2018, 08:26   #9
ekinheval

 
Dikkat

Alıntı:
Yazan Av. Aybars Karakırık
Sayın Rıdvan Ergün;

İşçi çıkarıldığında, işverence kıdem ve ihbar tazminatı zaten ödenmişse; işçi buna rağmen işe iade davası açmışsa yanıtınız değişir miydi?

Çünkü işçi, sonucunda geçerli sayılan; baştan da zaten geçerli olduğu düşüncesiyle hareket edilip yapılan fesihten sonra, boş yere mahkemeyi ve işvereni uğraştırmıştır.

Ben bu sorunuzu cevaplamayı tercih ettim, artık benim soruyu dilerse Rıdvan bey cevaplayabilir

İşe iade davasının amacı kıdem ve ihbar tazminatını almak değil işçinin "işe iadesini" sağlamaktır.

İşveren işçinin iş akdini haklı nedenle feshettiği inancında ise tazminat ödemeksizin, geçerli nedenle feshettiği inancında ise tazminatlarını ödeyerek feshedebilir. (Haklı nedenle fesih ve geçerli nedenle fesih farklı kavramlardır.) Yargılama sonucunda, iş akdinin haklı veya geçerli nedenle feshedildiği sonucuna varıldığında işe iadeye karar verilmez. Geçerli nedenle iş akdi feshedilen ve tazminatını alan işçinin de işe iade davası reddolsa bile tazminatını iade etmesi gerekmez. Çünkü geçerli nedenle fesih de işçi tazminata hak kazanmıştır. İşçi davasını "işe iadesinin" sağlanması amacıyla açmaktadır. Davayı kazandıktan sonra işe iade amacıyla başvuru yapıp yapmaması tümüyle işçinin inisiyatifinde olup, süresinde işe iade için başvuru yapmamasının sonuçları da yine yasa ile düzenlenmiştir. (Örneğin 4 aylık boşta kalan süre ücretine her durumda hak kazanır.) Bir de diğer taraftan bakmayı deneyin.
Old 17-01-2018, 09:17   #10
Av. Aybars Karakırık

 
Varsayılan tahterevalli

Alıntı:
Hükmün kesinleşmesinden sonra "Feshin" --sonradan--- "geçerli hale gelmiş" sayılmasının, "Kanunda yazılı hâller" kapsamında olmadığı görüşündeyim.

Sayın Av. Hulusi Metin;

Mevzuatta bu yönde bir boşluk var ve şimdi, dikkat çektiğiniz üzere, ispat yükünün yer değiştirebileceğini/değiştirdiğini anlamaktayız.

saygılar.

Old 17-01-2018, 09:36   #11
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan

Alıntı:
Av. Aybars Karakırık- Mevzuatta bu yönde bir boşluk var

Sayın meslektaşım,

ben "boşluk" olduğu kanısında değilim.

1.Dava esastan sonuçlanmış ve kesinleşmiştir ( Tersi durum: HMK-m.331- Esastan sonuçlanmayan davada yargılama gideri)

2.Vekâlet ücretinin taraf lehine hükmedilmesi
HMK. m. 330- (1) Vekil ile takip edilen davalarda mahkemece, kanuna göre takdir olunacak vekâlet ücreti, taraf lehine hükmedilir.

3.Av.K.m.164/son Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekalet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.

Bu vesile ile (eskiden beri savunduğum)Görüşümü de paylaşmak isterim: Av.K.164/son hükmü iptal edilmeli, "avukatlık parası" tarafa ait olmalıdır.

Saygılar.
Old 17-01-2018, 13:06   #12
Av.Rıdvan Ergün

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ekinheval
Ben bu sorunuzu cevaplamayı tercih ettim, artık benim soruyu dilerse Rıdvan bey cevaplayabilir

İşe iade davasının amacı kıdem ve ihbar tazminatını almak değil işçinin "işe iadesini" sağlamaktır.

İşveren işçinin iş akdini haklı nedenle feshettiği inancında ise tazminat ödemeksizin, geçerli nedenle feshettiği inancında ise tazminatlarını ödeyerek feshedebilir. (Haklı nedenle fesih ve geçerli nedenle fesih farklı kavramlardır.) Yargılama sonucunda, iş akdinin haklı veya geçerli nedenle feshedildiği sonucuna varıldığında işe iadeye karar verilmez. Geçerli nedenle iş akdi feshedilen ve tazminatını alan işçinin de işe iade davası reddolsa bile tazminatını iade etmesi gerekmez. Çünkü geçerli nedenle fesih de işçi tazminata hak kazanmıştır. İşçi davasını "işe iadesinin" sağlanması amacıyla açmaktadır. Davayı kazandıktan sonra işe iade amacıyla başvuru yapıp yapmaması tümüyle işçinin inisiyatifinde olup, süresinde işe iade için başvuru yapmamasının sonuçları da yine yasa ile düzenlenmiştir. (Örneğin 4 aylık boşta kalan süre ücretine her durumda hak kazanır.) Bir de diğer taraftan bakmayı deneyin.Değerli arkadaşlar. Bence konu son derece net.
İşçinin 10 günlük sürede başvuru yapmaması, iş hukukunda işe iadeye ilişkin haklarını kaybetmesine yol açar. 10 günlük sürede başvuruyu yapmadığı için fesih geçerli hale gelir. Ancak hüküm tarihi itibariyle mahkemenin kararı doğrudur ve onanarak kesinleşmiştir. Zaten mahkemenin kararı 10 günlük sürede bu başvuruyu yapma hakkını tanımak ve işverenin işe başlatmaması halindeki yaptırımı düzenlemektir.
İşçinin ilamdan doğan işçilik haklarını kullanmamasının hüküm tarihi itibariyle doğru olan ve kesinleşen ilama hiç bir etkisi bulunmamaktadır.


Sayın Av. Aybars Karakırık işçi mahkemeyi boş yere uğraştırmış diyemeyiz. Yasal hakkını kullanmış ve mahkeme de kendisini haklı bulmuş. Fakat yargı sürecinde hayatın getirdiği gerekliliklerden birisi sebebiyle (hastalık, piyango çıkması, başka iş bulması gibi) işçinin yargının tanıdığı hakkı kullanmaktan vazgeçmesi ilamı hükümsüz, davayı haksız kılmaz.
Old 17-01-2018, 13:39   #13
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Varsayılan

Ben de iade istenemeyeceğini düşünüyorum.

Şöyle ki; işinden çıkmak gibi bir niyeti olmayan işçiyi işten çıkaran işveren hakkında feshin geçersizliği ile işçinin işe iadesine şeklinde verilmiş bir karar var. Bu karar işverenin karar tarihine kadar olan eylem ve tutumu ile ilgili. Ve Yargıtay kararın esasını onuyor. Yapılan takip haklı..

Sonrasında işçinin işe başvurmaması işçi lehine kazanılmış hakkı ortadan kaldıramaz diye düşünüyorum.

Saygılarımla
Old 19-01-2018, 09:28   #14
Engin Özoğul

 
Varsayılan

Madde 21/5, on günlük süre içinde başvuru yapılmaması halinde ortaya çıkacak sonucu tahdidi olarak belirtmiştir. Bu da işverence yapılan feshin baştan itibaren geçerli fesih sayılması ve işverenin geçerli bir fesih hangi hukuki sonucu doğuruyorsa bununla sorumlu olmasıdır. Geçerli feshin sonuçları da yukarıda izah edildiği üzere şartları varsa kıdem tazminatı ile ihbar tazminatıdır.

İşçinin on günlük sürede başvuru yapmaması haline Kanun'da öngörülenin dışında bir sonuç bağlanması veyahut bu hükmün yorum yoluyla genişletilerek işçinin başvuru yapmasına olanak sağlayan yargılamaya sirayet ettirilmesi mümkün değildir. Ufuk Hanım'ın da izah ettiği gibi yargılamaya sebebiyet veren kişi işçi olmadığı gibi yargılama sonunda da haklılığı anlaşılmıştır. Karardan kaynaklanan haklarını kullanmadı diye yargılamanın bizatihi kendisini tartışmak mümkün olmasa gerek. İşçi sadece yargılama sonucunda elde ettiği hakları kullanmamıştır ve kaybı sadece bu imkanları kaybetmekle sınırlı olmalıdır.

Zaten on günlük süre geçti diye mevcut yargılama ve bu yargılama sonunda verilen hükümleri yok sayacaksak o halde işçinin on günlük sürede başvuru yapmasını zorunlu hale getiren temel de ortadan kalkmış olacak.
Old 19-01-2018, 10:29   #15
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Verilen cevaplara katılıyorum. İade söz konusu olamaz. Şunu ekleyebiliriz belki..
İşçinin sadece çalışma özgeçmişine (C.V.) yazmak için bile bu davayı açmakta hukuki yararı vardır.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
tedbir nafakası ilamlı icra takibine konu olabilr ayseipek Meslektaşların Soruları 2 16-01-2015 17:19
iş mahkemesi hizmet tespiti davası kesinleşmeden vekalet ücreti yargılama gideri ilamlı icra takibi NAZ80 Meslektaşların Soruları 5 17-06-2014 14:43
Delil tespiti niteliğindeki karar ilamlı icra takibine konu olursa turklawyer Meslektaşların Soruları 2 02-04-2010 11:25
30 yıl önce verilen kararın ilamlı icra yolu ile takibe konu yapılması mümkün müdür? av.banu Meslektaşların Soruları 3 24-12-2008 17:39
ortaklığın giderilmesi-yargılama giderleri icra takibine konu edilebilir mi? suigeneris Meslektaşların Soruları 1 23-02-2007 12:50


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04998708 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.