Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

BİYOETİKTE YENİ UFUKLAR-Kongre

Yanıt
Old 24-11-2010, 13:38   #1
Av.Habibe YILMAZ KAYAR

 
Varsayılan BİYOETİKTE YENİ UFUKLAR-Kongre

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ
VI. TIP ETİĞİ KONGRESİ: BİYOETİKTE YENİ UFUKLAR
İSTANBUL, 25-26 KASIM 2010
25 Kasım 2010 Perşembe, I. GÜN
08:00 - 09:00 KAYIT
Ana Salon
09:00 - 09:30 AÇILIŞ ve KONSER
Açılış Konuşmaları
09:30 - 10:30 Konferans 1: BİYOETİK, FELSEFE ve HUKUK AÇISINDAN YAŞAMIN SONLANMASI
Başkan: Prof. Dr. Yaman ÖRS, Prof. Dr. Ergun ÖZSUNAY

Prof. Dr. Yasemin N. OĞUZ
"Yaşamın Sonlandırılmasına İlişkin İsteme ve Eyleme Üzerine Düşünmeler"

Prof. Dr. Yener ÜNVER
"Türk Ceza Hukuku Açısından Ölüme Yardım Eylemlerinin Değerlendirilmesi"

Doç. Dr. Erdem ÖZKARA
"Türkiye'de Hekimlerin Ötanaziye Yaklaşımı"

10:30 - 10:45 KAHVE MOLASI
Ana Salon Salon 2 Salon 3
10:45 - 12:00 Paralel Oturumlar
BİYOETİK, YAŞAMIN BAŞLANGICI VE SONU
Başkan: Prof. Dr. Esin KAHYA, Prof. Dr. Ayten ALTINTAŞ

Dr. Müesser ÖZCAN ŞENSES, Prof. Dr. Nermin ERSOY
"Yeni Doğan Yoğun Bakım Hekim ve Hemşirelerin Yaşam Sonu Kararlarında Gözettiği Değer: Yaşamın Değeri? Yaşamın Kalitesi?"

Öğr. Gör. Aslıhan AKPINAR, Prof. Dr. Nermin ERSOY
"Yaşamı Destekleyen Tedavilerden Vazgeçme Kararının Etiğe Uygunluğu"

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARATEPE
"Canlandırma Yapmayın (DNR): Hangi Koşullarda?"

Arş. Gör. Erhan YÜKSEL, Öğr. Gör. Özlem DOĞAN, Doç. Dr. Abdullah ÖZEN
"Veteriner Hekimliği Etiği Açısından Hayvanlarda Gebeliğin Sonlandırılması"

Ar. Gör. Müge DEMİR, Uzm. Hatice DEMİR KÜRECİ
"Yaşamın Sonunda Alınan Etik Kararlar ve Kültür İlişkisi"
Paralel Oturumlar
BİYOETİK, ÇEVRE VE BİYOPOLİTİKALAR
Başkan: Prof. Dr. Belma AKŞİT, Prof. Dr. Yasemin N. OĞUZ

Yrd. Doç. Dr. Hafize ÖZTÜRK
"Biyoetik ve Biyopolitika Konusu Olarak "Su""

Arzu ÖZYOL, Doç. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU
"Biyopolitikaların Oluşturulmasında Çevre Etiğinin Rolü: Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar"

Uzm. Gül Kızılca YÜRÜR, Yrd. Doç. Dr. Elif VATANOĞLU
"Yeni Su Siyasetleri ve İnsan Sağlığı"

Doç. Dr. Gülten DİNÇ
"Biyoetik, Tıp Tarihi ve Çevre Açısından Yitirilen bir Değer; Allianoi"

Prof. Dr. Mebrure DEĞER
"İstanbul'da Şifalı Suların Yok Olmasıyla Ortaya Çıkan Sorunlar"
VETERİNER HEKİMLİK ve BİYOETİK
Başkan: Prof. Dr. Ferruh DİNÇER, Doç. Dr. Tamay BAŞAĞAÇ GÜL

Arş. Gör. Gökhan ASLIM, Arş. Gör. Ali YİĞİT, Prof. Dr. Aşkın YAŞAR
"Ekosistem Köprülerinin (ekodük) Yaban Hayatı Korunmasındaki Rolü"

Doç. Dr. Abdullah ÖZEN
"Türkçe Atasözleri ve Deyimlerde Hayvan Derogasyonu"

Arş. Gör. Ali YİĞİT, Arş. Gör. Gökhan ASLIM, Prof. Dr. Aşkın YAŞAR
"Türkiye’de Festival Unsuru Olarak Hayvan: Etik ve Hayvanları Koruma Mevzuatı Açısından Bir Değerlendirme"

Öğr. Gör. Özlem DOĞAN, Arş. Gör. Erhan YÜKSEL
"Çevresel Değişimler ve Hayvan Kaynaklı Patojenler"

Arş. Gör. Aysun KOÇ UĞURLU, Yrd. Doç. Dr. Berfin MELİKOĞLU,
"Kent Yaşamında Sokak Hayvanlarına Etik Açıdan Bir Değerlendirme (Çözülebilir Bir Sorun mu? Gözden Çıkarılan Bir Tür mü?)"

12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
Ana Salon
13:00 - 14:15 Panel 1: BİYOETİK ve ÇEVRE
Başkan: Doç. Dr. Nadi BAKIRCI

Prof. Dr. Mikdat KADIOĞLU
"Atmosferik Çevrede İklim Değişimi"

Prof. Dr. İbrahim KABOĞLU
"Çevre Hakkı"

Prof. Dr. Zuhal OKUYAN
"Biyoetik ve Çevre"

Dr. Ömer MADRA
"Çevre, Kamuoyu, Medya"

Ana Salon Salon 2 Salon 3
14:15 - 15:30 BİYOETİK ve FELSEFE
Başkan: Prof. Dr. Erdem AYDIN, Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY

Uzm. Zümrüt ALPINAR
"Bir Bilimsel Felsefeci Olarak Yaman Örs’ün Etik ve Biyoetik’e Yaklaşımı"

Yrd. Doç. Hafize ÖZTÜRK TÜRKMEN
"Biyoetik Penceresinden Kanıta Dayalı Tıp"

Arş. Gör. Rana CAN, Yrd. Doç. Dr. Selim KADIOĞLU, Prof. Dr. İlter UZEL
"Tıp Etiği ve Umut Yönetimi"

Dr. Zahide Olgun HENZEL, Yrd. Doç. Dr. Selim KADIOĞLU
"Türk ve Fransız Hekimlerde Hasta Kavramı"
BİYOETİK ve İNSAN ONURU
Başkan: Prof. Dr. Zuhal OKUYAN, Prof. Dr. Rengin DRAMUR

Uzm. Dr. Gülsüm ÖNAL
"Türkiye İnsan Hakları Vakfı 2002-2010 Dönemi Raporlarının İstanbul Protokolu Bakımından Değerlendirilmesi"

Yrd. Doç. Dr. Murat AKSU
"Biyogüvenlik Kanunu Ne Getiriyor?"

Yrd. Doç. Dr. Mine ŞEHİRALTI, Öğr. Gör. Rahime AYDIN ER, "Psikiyatri Alanında Çalışan Hemşirelerin Yeterlik, Zorla Yatırma ve Uyarma Ödevine İlişkin Kararları"

Yrd. Doç. Dr. Şükran SEVİMLİ
"Bilinci Kapalı Hastanın Yakınlarının Karar Verme Süreci:Bir Olgu Sunumu"
BİYOETİK ve HUKUK
Başkan: Prof. Dr.Sevgi ŞAR, Prof. Dr. Sermet KOÇ

Opr. Dr. Atilla YILDIRIM
"Sağlık Bakanlığı Stratejik Planının Etik Kurallar Yönünden İncelenmesi"

Öğr. Gör. Dr. M. Cumhur İZGİ
"Genelgeye Eleştirel Bakış: Civalı Termometrelerin Akıbeti"

Uzm. Hakan REYHAN
"Biyoetik Bir Değer Olarak Su Hakkının Hukuki Güvencesi"

Prof. Dr. Ayten ALTINTAŞ
"Organ Nakillerinde İstatistikî Bilgi Yetersizliğinin Getirdiği Etik Sorunlar"

15:30 - 15:45 KAHVE MOLASI
Ana Salon
15:45 - 17:00 Panel 2: BİYOETİK ve TIP EĞİTİM PANELİ
Başkan: Doç. Dr. Özlem SARIKAYA

Doç. Dr. Özlem SARIKAYA
"Tıp Eğitiminde Profesyonellik- Kavramsal Çerçeve ve Klinikte Profesyonellik Eğitimine Yönelik Temel Öneriler"

Doç. Dr. Mehmet Ali GÜLPINAR
"Mezuniyet Öncesi ve Sonrası Tıp Eğitiminde Etik"

Doç. Dr. Nadi BAKIRCI, Doç. Dr. Pınar TOPSEVER, Doç. Dr. Yeşim Işıl ÜLMAN
"Tıp Etiği ve İnsani Bilimler Dersi: Tıp Etiğinin Profesyonellik Eğitimine Entegrasyonu İçin Bir Örnek"

17:00 - 18:00 Türkiye Biyoetik Derneği Genel Kurulu
19:00 - 23:00 Boğaziçi' nde Akşam Yemeği

TÜRKİYE BİYOETİK DERNEĞİ
VI. TIP ETİĞİ KONGRESİ: BİYOETİKTE YENİ UFUKLAR
İSTANBUL 25-26 KASIM 2010
26 Kasım 2010 Cuma, II. GÜN
Ana Salon
09:00 - 10:15 Konferans 2: BİLİM, ARAŞTIRMA ve YAYIN ETİĞİ
Başkan: Prof. Dr. Emre DÖLEN, Prof. Dr. Belgin TEKÇE

Prof. Dr. İsmail Hakkı ULUS
"Bilimsel Doğruluk İlkeleri ve Bilimsel Doğruluktan Sapma"

Prof. Dr. Berna ARDA
"Bilim Üretirken Dürüstlük ve "İntihal"

Prof. Dr. Hasan YAZICI
"Kendini Çürütme Çabasi ve Etik"

10:15 - 10:30 KAHVE MOLASI
Ana Salon Salon 2 Salon 3
10:30 - 12:00 Paralel Oturumlar
BİYOETİK ve HASTA HAKLARI
Başkan: Prof. Dr. H. Hüsrev HATEMİ, Doç. Dr. Nesrin ÇOBANOĞLU

Uzm. Dr. Gülsüm ÖNAL
"Türkiye'de Hasta Hakları Uygulamaları"

Av. Ümit ERDEM
"Türkiye'de Hasta Haklarıyla İlgili Sivil Toplum Örgütleri"

Dr. Türkan IŞIK, Yrd.Doç.Dr.Selim KADIOĞLU, Dr.Gülhan OREKİCİ
"Bir Grup Hastanın Hasta Hakları Konusundaki Görüşleri"

Yrd. Doç. Dr. Şükran SEVİMLİ
"Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi Halkla İlişkiler Birimine Yapılan Hasta Şikâyetlerinin (etik-sosyal-teknik) Değerlendirilmesi "
BİYOETİK ve POLİTİKA
Başkan: Prof. Dr. Köksal BAYRAKTAR, Prof. Dr. Berna ARDA

Öğr. Gör. Dr. M.Volkan KAVAS
"Kültürel Çeşitliliği Tanımak mı, Eşitsizlikleri Haklı Çıkarmak mı? Biyoetikte "Demokrasi" Söylemi Neye Hizmet Etmektedir?"

Dr. İnci HOT, Yrd. Doç. Dr. Esin KARLIKAYA, Doç. Dr. Sarper ERDOĞAN
"İşçilerin Sağlık Hizmetleri Konusundaki Görüşlerinin Hasta Hakları Açısından Değerlendirilmesi"

Yrd. Doç. Dr. Özgür Mutlu ULUS KARADAĞ
"Sol Siyasetin Kadın Sağlığına Bakışı ve Etik"

Doç. Dr. İnci USER
"Feminist Biyoetik"
BİYOETİK VE BİLİMSEL ARAŞTIRMA
Başkan: Prof. Dr. Mebrure DEĞER, Yrd. Doç. Dr. Hafize ÖZTÜRK TÜRKMEN

Doç. Dr. Murat CİVANER
"Yayın Etiği Yayımlama Ahlakından İbaret Değildir"

Yrd. Doç. Dr. Latif ÖZBAY, Doç. Dr. Durişehvar Özer Ünal
"Klinik Araştırmalarda Etik: Biyoeşdeğerlik Çalışmaları ve Etik Uygulamalar"

Yrd. Doç. Dr. Esin KARLIKAYA, Dr. İnci HOT
"Endüstri Destekli Klinik Araştırmalarda Etik İkilemler"

Dr. Güneş OKUYUCU ERGÜN
"İnsan Üzerinde Deney-Tedavi Amaçlı Deneme ve Kök Hücre Nakli"

12:00 - 13:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:00 - 14:30 Panel 3: Savunmasız Gruplar ve İnsan Hakları
Başkan: Prof. Dr. İlter UZEL, Uzm. Dr. Muhtar ÇOKAR

Prof. Dr. Nermin ERSOY
"İncinebilirlik ve Etik""

Av. Habibe YILMAZ KAYAR
"HIV-AIDS ile Yaşayanlar ve Hukuk"

Dr. Feryal SAYGILIGİL GÜNDÜZ
"Medikal Sektörde Ürün Veren Bir Fabrikanın İşçilerinde Görülen Meslek Hastalıklarının Tartışılması"

Demet DEMİR
"Aktivistin Gözünden Savunmasız Gruplar ve İnsan Hakları"

14:30 - 14:45 KAHVE MOLASI
Ana Salon Salon 2 Salon 3
14:45 - 16:00 BİYOETİK ve TARİH
Başkan: Prof. Dr. Nuran YILDIRIM, Yrd. Doç. Dr. Atilla ÖZGÜR

Uzm. Fatih ARTVİNLİ
"Akıl Hastalarına Davranış ve "Psikiyatri Etiği" Tartışmasına Tarihsel Bir Yaklaşım: Ondokuzuncu Yüzyıldan Bir Vaka Analizi"

Uzm. Ceren Gülser İLİKAN
"Ondokuzuncu Yüzyıl Osmanlı Devleti’nde Sağlık Mesleklerinde Diploma Meselesi"

Arş. Gör. Ebru AYKUT
""Kadınlara Mahsus" Bir Cinayet Yöntemi: 19. Yüzyılda Osmanlı’da Zehirlenme Vakaları, Zehir Satışının Denetimi ve Kocasını Zehirleyen Kadınlar"

Doç. Dr. Yeşim IŞIL ÜLMAN, Uzm. Dr. Muhtar ÇOKAR
Tıp Tarihi Işığında Bir Tıp Etiği Sorunsalı: "Iskat-I Cenin"
BİYOETİK ve SAĞLIK ÇALIŞANLARI
Başkan: Prof. Dr. Aşkın YAŞAR, Doç. Dr. Gülten DİNÇ

Prof. Dr. Gülbin ÖZÇELİKAY
"Farmakoekonomi ve Etik"

Uzm. Dr. Mahmut TOKAÇ
"Serbest Eczacılık ve Etik Sorunlar"

Öğr. Gör. Saliha ALTIPARMAK, Yrd. Doç. Dr. Gülay YILDIRIM
"Birinci ve İkinci Basamaktaki Hekim Dışı Sağlık Çalışanlarının Hasta Haklarına Yönelik Tutumları ve Etkileyen Etmenler: Manisa Örneği"

Dr. Hasan ERBAY, Yrd. Doç. Dr. Selim KADIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Sultan ALAN, Uzm. Seçil TAYLAN, Dr. Sadık NAZİK, Dr. Selda OKUYAZ, Uzm. Rana CAN
"Ambulansta Görev Yapan Bir Grup Sağlık Profesyonelinin Hastanın Tedaviyi Reddetme Hakkı Konusundaki Görüşleri"
BİYOETİK ve HEMŞİRELİK
Başkan: Doç. Dr. Abdullah ÖZEN, Yrd.Doç.Dr.Funda Gülay KADIOĞLU

Öğr. Gör. Neriman ELİBOL, Dr. Müesser ÖZCAN ŞENSES
"Hemşirelik Tanısı; Etik İkilem ve Ahlaki Endişe"

Yrd. Doç. Dr. Şükran SEVİMLİ
"Hemşire ve Sağlık Memurlarının Hastalarla-Hasta Yakınlarıyla İletişim Sürecinde Karşılaştıkları Durumlar"

Uzm. Mukadder GÜN, Arş. Gör. Zehra GÖÇMEN BAYKARA, Doç. Dr. Serap ŞAHİNOĞLU
"Hemşirelik Etiğinin Tarihsel Gelişimi"

Öğr. Gör. Gülay HALİDİ, Öğr. Gör. Rana CAN, Yrd. Doç. Dr. Funda Gülay KADIOĞLU
"Hastane Öncesi Alanda Bilgi-İletişim Teknolojilerinin Kullanımından Kaynaklanan Etik Sorunlar"

16:00 - 16:15 KAHVE MOLASI
Ana Salon Salon 2 Salon 3
16:15 - 17:30 BİYOETİK ve SAVUNMASIZ GRUPLAR
Başkan: Başkan:Yrd. Doç. Dr. Ayten ARIKAN, Yrd. Doç. Dr. Selim KADIOĞLU

Prof. Dr. Ersi A. KALFOĞLU, Öğr. Gör. Gavril PETRİDİS, Yrd. Doç. Dr. Ş. Şebnem ÖZCAN, Yrd. Doç. Dr. Mira R. GÖKDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Rehat FAİKOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Remin A. TAN, Yrd. Doç. Dr. E.Hülya YÜKSELOĞLU
"Biyoetik Çerçevede Cinsel Dokunulmazlığa Karşı İşlenen Suçlar"

Dr. Özden BADEMCİ
"Niteliksel Araştırmalarda Etik: Sokakta Yaşayan ve Çalışan Çocuklara Verilen Hizmetin Değerlendirilmesi"

Prof. Dr. Ersi A.KALFOĞLU, Öğr. Gör. Gavril PETRİDİS, Yrd. Doç. Dr. Ş. Şebnem ÖZCAN, Yrd. Doç. Dr. Rehat FAİKOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mira R. GÖKDOĞAN, Yrd. Doç. Dr. Remin A. TAN, Yrd. Doç. Dr. E. Hülya YÜKSELOĞLU
"Cinsel Suçlarda DNA Veri Tabanlarının Etik Açıdan Değerlendirilmesi"

Sinan ŞENCAN
"Koruma Biyolojisi ve Koruma Biyolojisinin Etik Temelleri Üzerine Bir Çalışma"
BİYOETİK ve YENİ TEKNOLOJİLER
Başkan: Prof. Dr. Nermin ERSOY, Prof. Dr. Nüket ÖRNEK BÜKEN

Prof. Dr. Gönül PEKER
"Nöroetik"

Opr. Dr. Mehmet GÖRGÜLÜ
"Genetik Girişimler ve Etik"

Öğr. Gör. Dr. Deniz AĞIRBAŞLI, Doç. Dr. Yeşim Işıl Ülman
"Kompleks Hastalıklarda Genomik Risk Skorlamasının Geleceği ve Etik Sorular"

Yrd. Doç. Dr. Mahmut GÜRGAN, Yrd. Doç. Dr. Tümer ULUS
"Sağlık Alanında İnternet Kullanımı ve Etik Sorunlar"
BİYOETİK, TIP EĞİTİMİ, SAĞLIK HUKUKU, MEDYA,
Başkan: Doç. Dr. Serap ŞAHİNOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Mine ŞEHİRALTI


Prof. Ferhan G. SAĞIN, Dr. Hasan TEKGÜL
"Tıp Eğitiminde Sinema Kullanımı:Temel ve Klinik Bilimler İntegrasyonu, Biyoetik Eğitimi ve Daha Ötesi"

Uzm. Zehra EDİSAN, Yrd. Doç. Dr. Funda Gülay KADIOĞLU
"Sağlıkla İlgili Yaşam Kalitesi Ölçekleri: Etik Açıdan Bir Değerlendirme"

Yrd. Doç. Dr. Işıl PAKİŞ
"Adli Tıp Uygulamalarında Etik Değerler"

Yrd. Doç. Dr. Elif VATANOĞLU, Dr. İnci HOT
"Sağlık-Etik-Hukuk Üçgeninde Doping: Temiz Spor Var mıdır?"

Dr. Hilal ÜNALMIŞ DUDA
"Böbrek Nakli Haberlerine Medyanın Yaklaşımı"

Ana Salon
17:30 - 18:30 Kapanış

POSTER SUNUMLAR
PP-1 Donor Gamet Kullanımlarına Etik Açıdan Bakış
Dr. Gözde ERKANLI ŞENTÜRK

PP-2 Etiğin Sorması Gerekli Bir Soru: İşsizlik Bir Hastalık mı?
Uzm. Dr. Gülsüm ÖNAL
PP-3 Tıbbi Uygulama Hatası İddiası Bulunan 0- 18 Yaş Grubu Olguların Değerlendirilmesi
Av. Nesrin ÖZKAYA, Yrd. Doç. Dr. Rıza YILMAZ, Uzm. Dr. Halit ÖZKAYA, Yrd. Doç. Dr. Muhammet CAN, Yrd. Doç. Dr. Işıl PAKİŞ,, Yrd. Doç. Dr. Ali YILDIRIM, Prof. Dr. İmdat ELMAS
PP-4 Etik Kurullar Etik mi?
Dr. Mahmut TOKAÇ
PP-5 Yalan İfadenin Tespitine Nöroetik Bir Bakış
Yrd. Doç. Dr. Mehmet ERGEN, Doç. Dr. Yeşim Işıl ÜLMAN
PP-6 Hemşirelikte ve Ebelikte Malpraktis
Av. Nesrin ÖZKAYA, Uzm. Yük. Hem. Burcu ELBÜKEN, Uzm. Dr. Halit ÖZKAYA
PP-7 Mersin İlinde Bir Grup Hekimin Yaşlı Ayrımcılığı Hakkındaki Görüşleri
Yrd. Doç. Dr. Oya ÖĞENLER, Yrd. Doç. Dr.Gülçin YAPICI, Doç Dr. Bahar TAŞDELEN, Doç Dr. Tamer AKÇA
PP-8 Bir Minyatür Üzerinden İnsan-Hayvan-Doğa İlişkisi
Arş. Gör. Savaş Volkan GENÇ, Vet. Hek. Oktay PAK
PP-9 Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde Etik-Hukuk Eğitimi İçin Yol Haritası Çalışmaları
Prof. Dr. Ferhan G. SAĞIN, Yrd. Doç. Dr. Çağatay ÜSTÜN, Doç. Dr. Ekin Özgür AKTAŞ, Prof. Dr. Işık TUĞLULAR, Prof. Dr. Fehmi AKÇİÇEK, Doç. Dr. Murat ALKANAT, Doç. Dr. Sinan KARA, Prof. Dr. Yusuf ALPER, Prof. Dr. Çetin İŞLEĞEN, Prof. Dr. Müge TAMAR, Prof. Dr. Yılmaz EGE, Prof. Dr. Gönül Ö. PEKER *** Etik-Hukuk komite üyemiz Dr. Murat Alkanat’ı sevgi ve saygıyla anıyoruz.
PP-10 Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik Esaslarının Canlı Sağlığına Etkileri Üzerine Etik Açıdan Bakış
Öğr. Gör. Sinan FINDIK
SOSYAL PROGRAM
AÇILIŞ KONSERİ:
Grup Barok, Şef: Öğr. Gör. Yeşim Madanoğlu
25 Kasım 2010 / Ana Salon / Saat: 9.00-9.30

GALA YEMEĞİ:
Yer: İstanbul Üniversitesi Baltalimanı Sosyal Tesisleri
Tarih: 25 Kasım 2010
Saat: 19.00-23.00

Transfer, Kongre Organizasyonu tarafından gerçekleştirilecek olup,
Tüm katılımcılarımız Gala Yemeğimize davetlidir.

KAPANIŞ OTURUMU:
Genel Değerlendirme. Katılımcıların oyları ile Sözlü ve Poster Bildiri ödülleri ilanı
26 Kasım 2010 / Ana Salon / 17.00-18.00

İletişim: Kongre Kayıt Masası - Şirin Nur Güven
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Kongre Duyurusu yyyasemin Hasta Hakları Çalışma Grubu 0 04-10-2009 00:56
Yenİ Sgk Yasasi PINAR YILMAZ İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Çalışma Grubu 2 08-10-2008 14:17
Ths Sohbet Ve Toplantı Odaları : Yeni Site 'kongre' Merkezimiz Admin Site Haberleri 5 17-11-2007 15:45
YENİ TÜRK LİRASI VE YENİ KURUŞTA YER ALAN YTL İbaresinin Kaldırılmasına Dair Karar Av.Ertan Uzunoğlu Hukuk Haberleri 2 07-05-2007 13:11


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03815103 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.