Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Soruları Arşivi THS Hukuk Soruları alanına 2000-2007 yılları arasında gönderilmiş eski soruların arşivlendiği forum alanımız. Bu alan yeni mesajlara ve yanıtlara kapalıdır ve sadece arşiv amaçlı olarak yayında tutulmaktadır.

Emeklilik Kanunu ve Web Siteleri Emeklilik Hesabı

 
Old 25-05-2006, 12:08   #1
sedatcelil

 
Varsayılan Emeklilik Kanunu ve Web Siteleri Emeklilik Hesabı

Merhaba Dostlar!


Tarafımca ülkemizde oldukça fazla sayıda insanımızı ilgilendiren ve gerektiği kadar doğru bilgi sahibi olunmayan eski bir konu ile ilgili hem bilgi vermek hem de eksik bilgileri tamamlamak amacı ile Emeklilik Yasası ile ilgili bir düzenleme hakkında yazmak istiyorum.

"Emeklilik yaşıyla ilgili kademeli geçişi düzenleyen hükümler iptal edildi. (23 Şubat 2001)
Anayasa Mahkemesi, kamuoyunca "mezarda emeklilik yasası" olarak adlandırılan 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Yasası'nın, emeklilikte "kademeli geçiş"e ilişkin maddelerini iptal etti.
Bu durumda, yasanın yürürlüğe girdiği 8 Eylül 1999 tarihinden önce göreve başlayanlar, eski hükümlere göre emekli olacak. Bu arada, Yüksek Mahkeme, 8 Eylül 1999 tarihinden sonra işe girenler için kadınlarda 58, erkeklerde 60 yaşında emekliliği öngören maddenin iptal istemini ise reddetti.
İptale ilişkin gerekçeli karar, 23 Kasım 2001'de Resmi Gazete'de yayımlandı.
Anayasa Mahkemesi, Fazilet Partisi'nin (FP) 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Yasası' nın 34 maddesiyle ilgili olarak 4 Kasım 1999 tarihinde açtığı iptal davasını 23 Şubat 2001'de sonuçlandırdı.

Kararı, Anayasa Mahkemesi Başkan vekili Haşim Kılıç açıkladı. Kılıç'ın verdiği bilgilere göre, Yüksek Mahkeme, kademeli geçişi düzenleyen 17, 22, 26, 39 ve 44 maddelerinin iptal kararlarının Resmi Gazete'de yayınlanmasından 6 ay sonra yürürlüğe girmesine karar verdi."
Kaynak: www.belgenet.com

*-23 Kasım 2001'den (ya da kararın yürürlüğe girdiği 23 mayıs 2002'den) sonra bu konuyu ilgilendiren herhangi bir kanun, khk, yönetmelik vb. çıkarılıp yürürlüğe girmiş midir?

*-Emekli Sandığı vb. Web Sitelerinde yapılan emeklilik hesapları hangi kanuna istinaden yapılmaktadır?

Bu konular ile ilgili olarak eksikleri tamamlayacak bilgi ve görüşlerini iletecek arkadaşlara şimdiden teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim.
sedatcelil
Old 26-05-2006, 11:45   #2
Burhan Sezer

 
Varsayılan

Sayın sedatcelil.
TBMM iptal edilen kademeler ile ilgili yeni düzenleme yaptı. 23.05.2002 tarihinden itibaren geçerli olan 4759 Sayılı Kanun, 01.06.2002 tarihli Resmi Gazete'de yayınlandı.
Saygılarımla.
Old 27-05-2006, 00:58   #3
sedatcelil

 
Varsayılan

Sayın Burhan Sezer,
Öncelikle konu ile ilgilenip yanıtlamak zahmetinde bulunduğunuz için teşekkür ederim.Kanunu aşağıdaki son hali ile bulup inceledim.
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU
Geçici Madde 205 - (Ek madde: 25/08/1999 - 447/26 md.)
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte;
Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiili hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.
a) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya 2 yıldan az kalan iştirakçilerden kadın ise 38, erkek ise 43 yaşını,
23/05/2002 tarihinde;
b) (Ek bend: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) Emeklilik hizmet sürelerini dolduranlar ile doldurmaya; 2 tam yıl veya daha az kalan iştirakçilerden kadın ise 40, erkek ise 44 yaşını,
c) (İptal bend: Anayasa Mah.nin 23/02/2001 tarihli ve E. 1999/42, K. 2001/41sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 2 tam yıldan fazla, 3 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 41, 2 tam yıldan fazla, 3 yıl 6 ay veya daha az kalan erkek iştirakçiler 45 yaşını,
d) (İptal bend: Anayasa Mah.nin 23/02/2001 tarihli ve E. 1999/42, K. 2001/41sayılı Kararı ile.; Yeniden düzenleme: 23/05/2002 - 4759 S.K./5. md.) Emeklilik hizmet sürelerini doldurmaya; 3 tam yıldan fazla, 4 tam yıl veya daha az kalan kadın iştirakçiler 42, 3 yıl 6 aydan fazla, 5 tam yıl veya daha az kalan erkek iştirakçiler 46 yaşını, doldurmaları ve kadın iştirakçinin 20, erkek iştirakçinin 25 fiili hizmet süresini tamamlamaları halinde istekleri üzerine emekli aylığı bağlanır.

4759 sayılı Kanun ile yeniden düzenleme yapılan 205 inci madde, 23.05.2002 tarihinde kabul edilip 01.06.2002 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girmiş.Ancak birinci fıkradaki (a) bendi ile yeni (b) bendi arasındaki ilişki ve farkı anlayamadım.
1-(a) bendindeki iştirakçilerin yaşı kadın:38 erkek 43 iken
yeni (b) bendindeki iştirakçilerin yaşı neden kadın:40 erkek:44 tür.
2-Bu iştirakçilerin görevlerine başladıkları tarihlerdeki akitlerine göre yaş şartı aranmaksızın kadın:20, erkek:25 yıl çalışarak emeklilik haklarını kazanabilecekken ve düşünceme göre Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonra uygulanıp geçmişe dönük uygulanmaması gerekirken bu olay kazanılmış haklarda kayıplara neden olduğu için Anayasaya aykırı değilmidir.
3-Örnek olarak durumu (d) bendine uyan 1967 doğumlu kadın iştirakçi 26.09.2005 tarihinde 20 fiili hizmet yılını doldurmuş ve bu şartlara göre emekli olmak isterse nasıl davranacak.Hangi şekilde müracaat edip hangi şartlarla emekli olacak.Ya da emekli olabilecekmi?
Yoksa Emekli Sandığı hesabına göre 42 yaşında emekli olması gerektiğinden bu yaşa kadar mecburen çalışacakmı.Ya da istifa ederek yaşın dolmasını beklemek zorunda mı kalacak.

Bu konuları aydınlığa kavuşturacak açıklamalarınızı bekler konu ile ilgilendiğiniz için şimdiden tekrar teşekkür ederim.
Saygılarımla, iyi çalışmalar...

SEVGİYLE, DOSTÇAKALIN!..
Sedat Celil
Old 27-05-2006, 19:10   #4
Burhan Sezer

 
Varsayılan

Sayın Sedatcelil,
Birinci sorunuzdan başlayarak cevap ve görüşlerimi bildirmek istiyorum. Yasa, belli bir süre çalışan kesime bir çizgi çekti, onun dışında kalanlara yaş sınırı koyarak kademeli emeklilik getirdi.
İkinci sorudaki görüşünüze aynen katılıyorum. İnsanlar, ilk iş hayatlarına başladıklarında, yürürlükteki yasaya göre hangi şartlarla ve kaç yaşında emekli olacağı bellidir ve buna hak kazanmışlardır değil mi? Hayır, belli değildir ve kazandıklarını zannettikleri bu hak bir müddet sonra elinden alınır. Zira emekli oluncaya kadar iktidara gelen siyasi partiler bu yasalarla mutlaka oynarlar. Cumhuriyet tarihinde Sosyal Güvenlik Yasalarını değiştirmeyen siyasi parti yoktur. Sosyal Güvenlik Yasa maddelerinin dip notlarına baktığınızda ne kadar çok değiştiğini görürsünüz.
Bir gün uyandığınızda emekli olma tarihinizin, bir yasa maddesi ile 3-5 yıl geciktirilmiş olduğunu görebilirsiniz. Ülkemizde Anayasa’ya aykırı olan veya olduğu tartışılan o kadar çok yasa olduğu bir gerçektir. Sosyal Güvenlik Yasaları da bunların en başta gelenidir.
Sosyal Güvenlik Yasalarını değiştiren siyasiler, klasik cümle olan “Yasayı Avrupa ülkeleri seviyesine getirdiklerini” her defasında tekrar ederek savunurlar. 01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girecek yasa için de bol bol bu cümleyi tekrar ediyorlar.
Siyasiler, önce ülkemiz insanlarının yaşam düzeyini, işsizliği, iş güvencesini, sağlık hizmetini, eğitimde fırsat eşitliğini, yani insanca yaşamanın bütün nimetlerini ve imkanlarını Avrupa ülkeleri seviyesine getirmeli ki, ondan sonra Sosyal Güvenlik Yasası’nı değiştirmek ve günün koşullarına uydurma hakkını elde etsinler.
01.01.2007 tarihinde yürürlüğe girecek yasa “Mezarda emeklilik” tarifine tam uymaktadır. O yasaya tabi olarak emekli olmaları istenen insanlar ya emekli olmadan ölecekler yahut emekli olduktan 1-2 yıl sonra öleceklerdir. Avrupalı insan emekli olduktan sonra 15-20 yıl daha yaşamını sağlık ve ekonomik refah içinde devam ettiriyor, seyahat ediyor. Ülkemize gelen veya başka ülkeleri ziyaret eden yabancı turistlerin büyük çoğunluğunun emekli kesim olduğu görülmektedir. Türkiye’nin 3 sosyal güvenlik kurumunun herhangi birinden emekli olan insanımız bu koşullar ile yurtdışına değil, yurtiçine turistik bir gezi veya tatil yapamaz.
Üçüncü sorunuza gelince; emekli olmak için aranan şartları yerine getirip, yaş sınırına takılan kimse, o yaşı tamamlayıncaya kadar ister çalışır, isterse çalışmayıp o yaş dolduktan sonra tahsis talebinde bulunarak emekli olabilir.
Saygılarımla.
Old 28-05-2006, 01:30   #5
sedatcelil

 
Varsayılan

Sayın Burhan Sezer,
Öncelikle konu ile ilgilendiğiniz için tekrar teşekkür ederim.
Görüşlerinize katılmamak elde değil.Bu durumda insan Anayasal Haklar ve güvenceler ile hukuk nerede ve kim tarafından korunacak diye üzüntü, şüphe ve güvensizliğe de düşüyor.
Bunda biraz da toplumun, konu ile o anda birebir ilgisi olmasa da bir gün etkileneceğini düşünmeyen duyarsız toplum fertlerinin, eğitimsizliğin ve toplumda belirli yerlere sahip kesimlerin insanları bilinçlendireceği yerde bilgisizliklerinden faydalanarak bir takım şeyler elde etme yolunu tercih etmelerinin, aydınlarımızın, halkı aydınlatması gereken ancak kendilerine bile ne kadar fayda sağladıkları düşünülmesi gereken bir takım aydınlarımızın, olmadık şeylerin ardına düşüp reklamlarını yapan aydın geçinenlerimizin ve tabii kendimizin, bir takım olaylara tepkisiz kalıp bir başkasından bekleyen bizlerin de kabahati olduğunu düşünüyorum.
Bir kısım medyadan bahsetmeye ise hiç gerek görmüyorum.Çünkü artık onların nasıl bir oyun içinde olduğunu söylemeye bile gerek yok.
Ülkemizde önce ülkemiz insanlarının, kurumlarının ve kanunlarının hukuksal korumalarını gerçekleştirmeli ve güvence altına almalı ki; her gelen onlarla oynamasın ve onların güvencesi altında insanlarımızın yaşam düzeyi, işsizliği, iş güvencesi, sağlık hizmeti, eğitimde fırsat eşitliği vb. insanca yaşamanın bütün nimetleri ve imkanları gelişmiş ülkeler seviyesine getirilebilsin.

Ama hukukun kendisi korunamıyorsa daha söyleyecek ne kalıyor ki?

Konu ile ilgilendiğiniz için tekrar teşekkür eder, iyi çalışmalar dilerim.
Saygılarımla...

SEVGİYLE, DOSTÇAKALIN!..
Sedat Celil
 


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
emeklilik zeynep deniz alıcı Meslektaşların Soruları 3 05-09-2006 10:15
Malülen Emeklilik Funda Hukuk Soruları Arşivi 2 22-09-2004 15:59
Banka Emeklilik Hesabı-döviz Karşılığı ATAKAN Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 16:28
Emeklilik mgüneysu Hukuk Soruları Arşivi 1 20-02-2002 20:09


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04798889 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.