Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Esnaf Kefalet Kooperatifi Kredileri

Yanıt
Old 02-05-2008, 09:28   #1
Av.Duygu Keleş

 
Varsayılan Esnaf Kefalet Kooperatifi Kredileri

Esnaf kefalet Kooperatifi vekili olarak göreve yapıyorum ve ödenmeyen kredi dönüşümlerinin icrai yollarla tahsilini sağlıyorum.Kredilerimizi esnaf olan ve faal işyeri bulunan kişilere veriyoruz.Bazı ortaklarımız krediyi aldıktan hemen sonra işyerlerini tasfiye ediyor ve kredi taksitlerini ödemeyerek temerrüde düşüyor.Bunlar hakkında icrai takibe başladığımızda ise dosyalar tahsil kabiliyetini kaybediyor.İcra dosyasında yapılacak işlemler tükendiği için de yüklüce bir miktar tahsil edilemiyor.
Böyle bir durumda kişiler için icra haricinde gidebileceğimiz bir hukuki yol bulunabilir mi?Örneğin kredi kullanmak için faal işyeri açıp krediyi kullandıktan hemen sonra işyerini tasfiye eden ve tüm mal varlığını eşinin ya da bir yakınının üstüne devreden kişi hakkında dolandırıcılık vs.gibi bir yolla şikayetçi olabilir miyiz?

Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Old 02-05-2008, 15:33   #2
atk

 
Varsayılan

Geçmişe yönelik tasarrufun iptali yoluna gitme imkanı olabilir diye düşünüyorum.
Old 02-05-2008, 16:51   #3
avsağdıç

 
Varsayılan

kredi kullanırken ipotek olarak verilen gayrimenkul ve vasıtaların rehnin paraya çevrilmesi yolu ile satılmasını deneyin.ipotek ve kefil olmadan zaten kredi kullanamazlar.ve bu malları devretseler dahi sizin rehniniz devam eder.
Old 02-05-2008, 20:34   #4
Av.Duygu Keleş

 
Varsayılan

Zaten sıkıntımız rehinli ya da hacizli gayrımenkul ya da vasıta bulunmamasından kaynaklanıyor.Tamamen yanlış verilmiş krediler için caydırıcı başka bir yol arıyorum.
Old 02-05-2008, 21:05   #5
av.levent öge

 
Varsayılan

bence dolandırıcılık suçu oluşmaz. çünkü anladığım kadarıyla kredinin kullanıldığı anda ortada gerçekten faal bir iş yeri var. kişinin işlerinin daha sonra bozulması ve tasfiye yoluna gitmesi de hayatın olağan akışına uygun ve kişinin sırf kredi temini için iş yeri açtığını ispatı zor görünüyor. ancak kredi kullanan kişinin kuruma verdiği belgelerin sıhhatı üzerinde durulabilir. örneğin bu belgelerin sahtecilik suçuna konu olup olmayacağı sorgulanabilir.
Old 03-05-2008, 11:07   #6
Av.Melih Eryaman

 
Varsayılan

Sayın Duygu Hanım.
Uygulamada çok başvurulmayan bir yolla ilgili yasa maddesini anımsatmak istedim. (İİK 338/II) Esenlikler dileğiyle...

Hakikata muhalif beyanda bulunanların cezası:
Madde 338 – (Değişik: 31/5/2005 - 5358/9 md.)
Bu Kanuna göre istenen beyanı, hakikate aykırı surette yapan kimse, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Hakkında aciz vesikası alınmış borçlu, asgari ücretin üstünde bir geçim sürdürdüğü, aciz vesikası hamili alacaklının alacağının aciz vesikasına bağlanmasından en geç beş sene içinde müracaatı üzerine sabit olursa, asgari ücretin üstünde kalan gelirlerinden icra tetkik merciinin dörtte birden az olmamak üzere tespit edeceği kısmını merci kararının kesinleşmesinden itibaren en geç bir ay içinde ve aciz vesikasındaki borcun ödenmesine kadar her ay icra dairesine yatırmaya mecburdur. Bu mükellefiyeti yerine getirmeyen borçlu hakkında bir yıla kadar tazyik hapsine karar verilir. Hapsin tatbikine başlandıktan sonra borçlu borcun tamamını veya o tarihe kadar icra veznesine yatırmak zorunda olduğu meblağı öderse tahliye edilir; ödemelerini tekrar keserse, hakkında tazyik hapsine yeniden karar verilir. Ancak, bir borçtan dolayı tazyik hapsinin süresi bir yılı geçemez.
___________________
Old 03-06-2008, 17:42   #7
av_muratsahin29

 
Varsayılan

duygu hanım adliye stajım bitti eger sizde uygun görürseniz avukatlık stajını yanınızda yapabilirim haber bekliyorum
Old 26-06-2008, 11:41   #8
stj.av.ragıp

 
Varsayılan

Esnaf Kefalet Kooperatifleri'nden yargı harçları alınır mı?Harçlar Kanunu 123.maddesine göre kredilerin geri ödemelerinde alınan harçlardan müstesnadır diyor.Maliye Bakanlığı'nın genelgesi var.Adalet Bakanlığı'nın Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın Tavsiyesi var harç alınmayacağına dair.Ama şuan bulunduğum yerdeki icralar harç alıyor diye site ye mesaj yazmıştım.Esnaf Kefalet Av.yapıyorsunuz herhalde.siz harç konusunda ne yapıyorsunuz .
Old 26-06-2008, 12:13   #9
Av.Duygu Keleş

 
Varsayılan

İcra daireleri yalnıca Başvuru Harcını alıyorlar.Diğer tüm harçlardan muafız.Ancak Maliye Bakanlığının Genelgesinde tüm harçlardan muaf olmamız gerekliliği belirtilmiş.İcra Müdürlerini bu konuda ikna edemediğimiz için bulunduğumuz il defterdarlığına müracaat ettim ve bu zamana kadar alınan başvuru harçlarının iadesini talep ettim.Ödeme yapacaklarını haricen bildirdiler.Ancak işlemleri hala devam ediyor.İcra Daireleri bizden alıyor.Bizde Maliye de geri alıyoruz.Böyle devam eder ve bi kesinlik sağlanamazsa bu konu hem bize hem de Defterdarlıklara bayağı iş yükü çıkaracağa benziyor.
Old 27-06-2008, 10:16   #10
skaya55

 
Varsayılan artık harç alınmıyor

manisa merkezde 25.5.2008 tarihinden itibaren artık ekk ile ilgili icra takiplerinden hiçbir harç alınmıyor.Keza 492 sayılı harçlar konunun 123. md. değişiklik yapan kanun 4.4.2007 t.de yapıldığından bu tarihten itibaren ödenmis olan harçlarda il muhasebe müdürlüğünden geri alınabiliyor...ben müracaatımı yaptım ve il muhasebe müdürlüğü geri ödemeleri yapti...esnaf kefalet koop. vekili olan meslektaşlarımın bilgisine sunarım ...saygılarımla
Old 27-06-2008, 10:33   #11
Av.Hüseyin Erdayandı

 
Varsayılan

Sayın Keleş,
Varsa şartları İİK 277 ve devamı maddeleri gereği borçlunun yaptığı "tasasrufların iptali" ile yine İİK 331 gereği "Alacaklısını zarara uğratmak kasdiyle mevcudunu eksiltmek"ten dolayı icra ceza davası açılabilir.Selamlar.
Old 15-02-2010, 16:19   #12
Sevdem

 
Varsayılan

Merhaba,
Es.kfe.takipleri ile ilgili olarak yaptığım bir takipte alacak miktarı ile sözl.taksit miktarı birbirine uymadığı için hesabın kat edildiği ve alacağın muaccel olduğuna ilişkin bir belge dosyada bulunmadığı için takibin tamamına itiraz edildi.bu dosyada da dikkitamizden kaçmış ve borçluya ihtar gönderilmemiş.bununla ilgili ne yapmalıyım sizce?
Old 15-02-2010, 16:42   #13
Av.Duygu Keleş

 
Varsayılan

Kooperatif borçlarında borçlular çektikleri anaparanın taksitlerini baz alıp borçlarını kendilerince akıllarında şekillendiriyorlar oysaki banka kredi taksitini kooperatif hesabından çekmeden önce 1 aya bekletiyor ve borçlunun kendi tahminindeki borç miktarı faizleniyor.Kaldı ki borç kooperatif hesaplarından çekildikten sonra hemen icrai takibe geçilmiyor ve bir süre daha ortak ödeme yapar diye hesaplarda bekletiliyor.Bu uygulamadan dolayı borçlu borcunu az bilse de borç faizle yükseliyor.Artı banka borcu muaccel hale getirmedikten sonra kooperatifin borcun kalanını muaccel hale getirmesi sözkonusu değil çünkü devam eden taksitlerde alacaklı hala banka.Sonuç itibariyle siz itirazın kaldırılması için dava açın mahkeme kooperatife ve bankaya müzekkere gönderip borcu soruyor ve aradaki faizi hesaplıyor.Dolayısı ile dava lehinize sonuçlanacaktır.Tahminim ve tecrübem odur ki borçlunuz zaman kazanmaya çalışıyor.İyi çalışmalar...
Old 16-02-2010, 08:58   #14
Sevdem

 
Varsayılan

Peki koop.takiplerinden önce sizler borçlu ve kefillerine bir ihtarname yollayıp mı takibe geçiyorsunuz yoksa direkt takip mi yapıyorsunuz?koop.im fazla masraflı olacağını düşündüğü için noter kanalı ile değil ama iadeli taah.mektup ile ihtar gönderiyorum.iik ve bk kapsamında değerlendirilirse koop.neticede kefil,asıl borçlu ödemediğinde koop.hesaplarından çekiliyor.bu durumda ihtara gerek var mı diye de düşünüyorum.Sizin uygulamanız ve bu konuda karşınıza çıkan bir itiraz var mı<<</
Old 16-02-2010, 10:11   #15
Levent Cirit

 
Varsayılan

Duygu Hanım;
İİK Md.331 hükmü doğrultusunda 6 aydan 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açabilirsiniz. Bu arada ben de Esnaf Kefalet Avukatıyım ve biz başvuru harcı da ödemiyoruz.

Saygılar;
Av.Levent CİRİT
Old 16-02-2010, 11:46   #16
Av.Duygu Keleş

 
Varsayılan

Biz de noter kanalı ile ihtar göndermiyoruz.İadeli Taah.lü gönderiyoruz.Ama mutlaka gönderiyoruz.Ayrıca değil ihtar gönderilmemesine icra takiplerimize dahi itiraz olmuyor.Neticede itiraz edilse bile sonuç değişmiyor.Kredi sözleşmesi ortada.Amaç tek kelime ile zaman kazanmak.
Old 18-02-2010, 09:17   #17
skaya55

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Duygu Keleş
Biz de noter kanalı ile ihtar göndermiyoruz.İadeli Taah.lü gönderiyoruz.Ama mutlaka gönderiyoruz.Ayrıca değil ihtar gönderilmemesine icra takiplerimize dahi itiraz olmuyor.Neticede itiraz edilse bile sonuç değişmiyor.Kredi sözleşmesi ortada.Amaç tek kelime ile zaman kazanmak.

Haklısınız. Ben 20 yıldır EKK Avukatıyım bu süre içerisinde yaptığım icra takiplerine sadece 1 kez borca itiraz oldu.Faize iliskin 5-10 itiraz olduysada bunlar mahkemece red edildi.Bu arada icra takibine vaki itirazın kaldırılması için mahkemeye başvurduğunuzda icra inkar tazminatına hükmedilmesini de talep edebilirsiniz diye düsünüyorum.Saygılarımla
Old 22-03-2010, 09:04   #18
Av. Ersin Aslan

 
Varsayılan Ticareti terk

Sn. Av. Duygu Keleş; usulüne aykırı olarak işyerini kapatan kişiler hakkında İİK'da düzenlenen ticareti terk hükmüne aykırılık sebebiyle şikayette bulunabilirsiniz.(İİK 337A)
Old 03-07-2010, 11:03   #19
sektör_a

 
Varsayılan

Konuyla ilgili benimde bir sorum olacak esnaf kefalet kooperatifi avukatlığı aldım ..
Ancak bana denilen sermaye bloke hesabından alınan miktarın icrası ve bankaya kefil olunan paranın icrası konularındaki farkı anlayamadım. borcun sebebi konusunda her ikisninde de .. tarihinde imzalanan kredi kefalet sözleşmesi mi diyoruz ??
birde kefalet kooperatifinin vergi numarası olmadığından uyap sorun çıkarıyor bu sıkıntıyı nasıl aşıyorsunuz??
Old 05-07-2010, 10:04   #20
Av.Duygu Keleş

 
Varsayılan

Kredi sözleşmesi diyorsunuz ve Kooperatifin vergi numarası var...Vekili bulunduğunuz koop.ten öğrenebilirsiniz.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
esnaf kefalet koop alacağının takibi incitanesi Meslektaşların Soruları 11 03-07-2010 11:34
Tüketici kredileri miktarı arttı Av.Ceylan Pala Karadağ Tüketicinin Korunması Hukuku Çalışma Grubu 0 21-09-2006 15:12
kredi kartları kanunu ve tüketici kredileri ozbeksoner Hukuk Soruları Arşivi 1 07-04-2006 07:37
Kredi Kartı Ve Tüketici Kredileri Gemici Hukuk Sohbetleri 0 05-10-2004 15:53
Yapı Kooperatifi Ortaklığı Av.Dr.Yahya DERYAL Meslektaşların Soruları 3 06-06-2002 21:49


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04530406 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.