Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

askerlik dönüşü işe almama nedeniyle 3 aylık maaş tutarında tazminat

Yanıt
Old 22-10-2010, 13:22   #1
asstarrr

 
Varsayılan askerlik dönüşü işe almama nedeniyle 3 aylık maaş tutarında tazminat

Merhaba,

İş Kanunu madde 31/4 e göre ;

"Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder."

Askerlik nedeniyle işten ayrılıp işverenin kendi hesabına göre verdiği kıdem tazminatı da alınmıştır. Askerlik dönüşü 2 ay içinde aynı iş için başvuru yapılmış fakat işverence dönüş yapılmamıştır, işe başlatılmamıştır. Bu nedenle ilgili madde gereği 3 aylık maaş tutarında tazminat davası açacağım. Konu ile ilgili yargıtay kararı ve mahkeme kararı olan var mıdır? Acil ihtiyacım var, internette yapabildiğim araştırmada hiçbir karar bulamadım.
Bu konuda dava açan yok mudur?

Saygılar.
Old 22-10-2010, 13:58   #2
Adli Tip

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan asstarrr
Merhaba,

İş Kanunu madde 31/4 e göre ;

"Herhangi bir askeri ve kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan işçiler bu ödevin sona ermesinden başlayarak iki ay içinde işe girmek istedikleri takdirde işveren bunları eski işleri veya benzeri işlerde boş yer varsa derhal, yoksa boşalacak ilk işe başka isteklilere tercih ederek, o andaki şartlarla işe almak zorundadır. Aranan şartlar bulunduğu halde işveren iş sözleşmesi yapma yükümlülüğünü yerine getirmezse, işe alınma isteğinde bulunan eski işçiye üç aylık ücret tutarında tazminat öder."

Askerlik nedeniyle işten ayrılıp işverenin kendi hesabına göre verdiği kıdem tazminatı da alınmıştır. Askerlik dönüşü 2 ay içinde aynı iş için başvuru yapılmış fakat işverence dönüş yapılmamıştır, işe başlatılmamıştır. Bu nedenle ilgili madde gereği 3 aylık maaş tutarında tazminat davası açacağım. Konu ile ilgili yargıtay kararı ve mahkeme kararı olan var mıdır? Acil ihtiyacım var, internette yapabildiğim araştırmada hiçbir karar bulamadım.
Bu konuda dava açan yok mudur?

Saygılar.

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/23768

K. 2006/31653

T. 4.12.2006


DAVA : Davacı, iş sözleşmesinin geçerli neden olmadan feshedildiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği hüküm altına almıştır.
Hüküm süresi içinde taraflar avukatlarınca temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : Davalı işyerinde iş sözleşmesi ile çalışan ve askerlik nedeni ile ayrılan davacı, terhis sonrası bir aylık süre içinde başvurmasına rağmen, işe başlatılmadığını, yürürlükte Toplu İş Sözleşmesi'nin 21. maddesi uyarınca işe başlatılması gerektiğini belirterek feshin geçersizliğine ve işe başlatılmasını, işe başlatılmadığı takdirde TIS hükmü gereği 12 aylık ücret tutarında tazminatın belirlenmesine karar verilmesini talep etmiştir.
Davalı işveren vekili, davacının işyerinde personel fazlalığı olması nedeni ile işe alınmadığını, ayrıca işverenin askerlik sonrası işçiyi işe alması gerektiğine dair TİS'de zorlayıcı bir düzenleme olmadığını savunmuştur.
Mahkemece, davacı işçinin askerlik hizmeti için işyerinden TİS hükümlerinden yararlanarak ayrıldığı, askerlik dönüşü bir ay içerisinde TİS hükmü gereği işe başlatılmak için işverene başvurduğu, ancak işe alınmadığı, TIS hükmü gereği işe alınması gerektiği gerekçesi ile davanın kabulüne karar verilirken, gerekçesiz üst sınırdan 8 aylık ücret tutarında işe başlatmama tazminatı belirlenmiştir.
Davalı vekili cevap nedenleri ile kararı süresinde temyiz ederken, davacı vekili tefhimden itibaren 8 günlük süre geçtikten sonra işe başlatmama tazminatının brüt ücret olarak belirlenmesi gerektiğini, buna göre kararın düzeltilerek onanması için kararı temyiz etmiştir.
Davacı vekilinin temyiz istemi süresinde olmadığından ve harç yatırılmadığından yerinde görülmemiştir.
Davacının üyesi olduğu sendika ile davalı işveren arasında imzalanan ve yürüklükte olan Toplu İş sözleşmesinin 21. maddesinde, 4857 sayılı İş Kanunu'nun 31. maddesine paralel bir düzenleme ile askere giden işçinin tekrar işe alınması ile ilgili düzenlemeye yer verilmiş ve muvazzaf askerlik hizmetini yaptıktan sonra bir ay içinde işe dönmek isteyen işçinin eski işine alınacağı, alınmadığı takdirde yaptırım olarak tazminat yanında, çalıştığı sürelerin kıdem tazminatının ödeneceği belirtilmiştir. Bu düzenlemede, askerlik süresince iş sözleşmesinin askıda olduğu yada işçinin ücretsiz izinli sayılacağı yönünde bir olgu bulunmamaktadır. Somut uyuşmazlıkta, davacı askerlik için işyerinden ayrıldığında, Toplu İş sözleşmesinin anılan hükmünden yararlanmak istediğini içeren dilekçe ile davalı işverene başvurmuştur. Bu başvuru iş sözleşmesinin askıda olduğu anlamını taşımadığı gibi, davalı işveren askerlik dönüşü de iş sözleşmesinin askıda olduğu yönünde bir tasarrufta bulunmamıştır.
4857 sayılı İş Kanunu'nun 31. maddesi ve buna paralel olarak yürürlükteki Toplu İş Sözleşmesinin 21. maddesindeki düzenleme, aynı yasanın 18 ve devamı maddelerinde feshin geçersizliği ve işe iadeyi kapsayan iş güvencesi sağlamamaktadır. Zira 18 ve devamı maddelerdeki iş güvencesi hükümleri, işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesi hallerinde uygulanmaktadır.
Askerlik sonrası işe alınmama halinde, askı hali ve somut olayda İşveren tarafından bu yönde bir kabul de bulunmadığından, işveren tarafından gerçekleştirilen bir fesih işleminden söz edilemez. Çünkü iş sözleşmesi askerlik nedeni ile işçi tarafından daha önce sona erdirilmiştir. Yukarda belirtilen 4857 sayılı İş Kanunu'nun 31. maddesi ve buna paralel TİS'teki düzenleme, işverene askerlik sonrası işçiyi işe alma konusunda bir yükümlülük getirmiş ve başlatılmaması halinde cezai yaptırım olarak tazminat ödenmesini öngörmüştür. Bu yükümlülük ve yaptırım, askerlik sonrası işe alınmayan işçinin, iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedildiği anlamına gelmemektedir. Davanın reddi yerine yazılı şekilde kabulü hatalıdır.
4857 sayılı İş Yasasının 20/3 maddesi uyarınca Dairemizce aşağıdaki şekilde karar verilmiştir.
SONUÇ : Yukarda açıklanan gerekçe ile;
1- Mahkemenin kararının BOZULARAK ORTADAN KALDIRILMASINA,
2- Davanın REDDİNE,
3- Harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,
4- Davacının yapmış olduğu yargılama giderinin üzerinde bırakılmasına, davalının yaptığı 43.00YTL. yargılama giderinin davacıdan tahsili ile davalıya ödenmesine,
5- Karar tarihinde yürürlükte bulunan tarifeye göre 400.-YTL ücreti vekaletin davacıdan alınarak davalıya verilmesine, 6- Peşin alınan temyiz harcının isteği halinde davalıya iadesine, kesin olarak, 04.12.2006 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Kazancı
Old 23-10-2010, 12:55   #3
asstarrr

 
Varsayılan

yargıtay kararı için teşekkür ederim ama bu pek işime gelmedi. karardan anladığım askerlik nedeniyle işten ayrıldığında geri dönüşte işveren işe başlatmak zorunda değil çünkü giderken sözleşme feshedilmiştir, askıda değildir. O halde İş Kanunu 31/4 ün uygulama alanı nedir? çünkü açıkça "işçiyi işe başlatmak zorundadır" diyor. Ben anlayamadım bu işi.
Old 04-09-2017, 12:23   #4
dark_silent

 
Varsayılan

Merhabalar, hayırlı bayramlar.

Forumda gezinirken bu konuya denk geldim. Benim de şuan "askerlik dönüşü işe almama nedeniyle 3 aylık maaş tutarında tazminat" talebiyle açtığım bir dava mevcut.

Ancak tüm araştırmalarıma rağmen 3 aylık maaş tutarında tazminatın çıplak brüt maaş mı yoksa giydirilmiş brüt maaş mı üzerinden hesaplanacağına dair herhangi bir bilgiye ulaşamadım.

Yine askerlik öncesi maaş mı yoksa güncel maaş mı üzerinden hesaplanacak bununla ilgili bir bilgiye de ulaşamadım.

Konu başlığı 2010 yılına dayanıyor. Siz davayı açmış mıydınız? Açtıysanız çıplak mı yoksa giydirilmiş brüt maaş üzerinden mi hesaplandı ve yine askerlik öncesi maaş mı yoksa güncel maaş mı üzerinden hesaplandı bilgi verebilirseniz çok sevinirim.

Yine konuyla ilgisi bilgisi olan meslektaşlarımın paylaşımlarını bekliyorum.

Şimdiden teşekkür ederim
Old 06-09-2017, 10:47   #5
Av.Selim Balku

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan dark_silent

Ancak tüm araştırmalarıma rağmen 3 aylık maaş tutarında tazminatın çıplak brüt maaş mı yoksa giydirilmiş brüt maaş mı üzerinden hesaplanacağına dair herhangi bir bilgiye ulaşamadım.

Yine askerlik öncesi maaş mı yoksa güncel maaş mı üzerinden hesaplanacak bununla ilgili bir bilgiye de ulaşamadım.


Benzer sorularla alakalı araştırma yapmıştım. Bulduklarım şunlar:

Askerlik dönüşü işe alınmayan işçiye ödenecek tazminatın zamanaşımı süresi 10 yıl

T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2010/4154 K. 2010/4666 T. 23.2.2010

Alacak ücret alacağı olsaydı 5 yıllık zamanaşımı olurdu.

Başka bir kaynakta da alacağın çalışan işçinin son çıplak ücreti üzerinden hesaplanır diyor:

http://archive.ismmmo.org.tr/docs/ma...%20tiryaki.pdf

Bence bu alacak bir tazminatsa ve işe başlatmamaktan kaynaklanan bir tazminatsa başvuru tarihindeki brüt ücretten hesaplanmalı, tıpkı işe başlatmama tazminatında olduğu gibi...
Old 11-09-2017, 08:34   #6
dark_silent

 
Varsayılan

Teşekkür ederim.

Alıntı:
Bence bu alacak bir tazminatsa ve işe başlatmamaktan kaynaklanan bir tazminatsa başvuru tarihindeki brüt ücretten hesaplanmalı, tıpkı işe başlatmama tazminatında olduğu gibi...

Ben de böyle düşünüyorum ama destekleyen bir karar bulamadım.

Talebim de bu yönde oldu, bakalım mahkeme ne karar verecek
Old 28-06-2019, 15:30   #7
aysunasil

 
Varsayılan

Meslektaşlarım merhabalar,

En son bir meslektaşım askerlik dönüşü işe başlatılmama sebebiyle başlatılmama tarihindeki brüt ücret üzerinden talepte bulunduğunu belirtmiş. Ben de aynı olayla karşı karşıyayım da Mahkeme bu hususta ne karar verdi acaba öğrenebilir miyim? Yardımcı olursanız sevinirim.
Old 01-07-2019, 10:20   #8
Adli Tip

 
Varsayılan

Sicil İş Hukuku Dergisinin son sayısında "Muvazzaf Askerliğin İş Sözleşmesinin Sürekliliğine Etkisi" başlıklı bir makale var. Konu detaylı şekilde incelenmiş.

Aşağıdaki linkten dergiye ulaşılabilir, ilgili makale 166 ve devamı sayfalarda:

https://www.mess.org.tr/media/files/...il_01.2019.pdf
Old 09-07-2019, 17:13   #9
dark_silent

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan aysunasil
Meslektaşlarım merhabalar,

En son bir meslektaşım askerlik dönüşü işe başlatılmama sebebiyle başlatılmama tarihindeki brüt ücret üzerinden talepte bulunduğunu belirtmiş. Ben de aynı olayla karşı karşıyayım da Mahkeme bu hususta ne karar verdi acaba öğrenebilir miyim? Yardımcı olursanız sevinirim.

Merhaba Meslektaşım,
Bizim dosya sonuçlandı.
Askere gitmeden önceki son çıplak brüt ücret üzerinden hesaplama yapılıp, yapılan hesaplamadan Damga Vergisi ve Gelir Vergisi kesintisi yapılarak alacağımız hüküm altına alındı.
Giydirilmiş brüt ücret üzerinden hesaplama yapılacağı ya da son ücret (başlatmama tarihindeki) üzerinden hesaplama yapılacağına ilişkin herhangi bir Yargıtay Kararı bulamadığımız için karara karşı kanun yoluna başvurmadık ve karar kesinleşti.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Cep telefonu nedeniyle ilişiği kesilen kişinin yeni yasa gereği mesleğe dönüşü Av.Dursun KARACA Meslektaşların Soruları 1 30-08-2010 02:23
4 aylık ücret ve 4 aylık tazminat avdumansoy Meslektaşların Soruları 2 24-03-2010 17:27
Bosanma ve askerlik nedeniyle Turkiyeye gelememe. Konuk Kadınlara Hukuki Destek Merkezi (KAHDEM) 5 28-06-2008 22:37
askerlik dönüşü işe iade sürenin tespiti denipre Meslektaşların Soruları 2 17-04-2008 14:39
Askerlik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Barış Burhan Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 23:30


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04406404 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.