Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İİK 71/II İcranın geri bırakılması..

Yanıt
Old 09-04-2009, 15:57   #1
nephilis

 
Varsayılan İİK 71/II İcranın geri bırakılması..

Tüm meslektaşlarıma iyi çalışmalar dileyerek aklıma takılan bir hususu sizlere de danışmak istiyorum.

Müvekkilin keşidecisi olduğu çeke dayalı takip dosyasında son işlem tarihinden itibaren yaklaşık 8 aylık süre boyunca hiç işlem yapılmamıştır. Bu 8 ay geçtikten sonra alacaklı haciz talebinde bulunmuştur ve akabinde 2-3'er ay arayla birkaç talep daha açmıştır.

Sorum şu; işlem yapılmayan 8 aylık süre geçtikten sonra alacaklının dosyada tekrar işlem yapması, bizim İİK 71/II doğrultusunda icranın geri bırakılması talebinde bulunma hakkımıza bir engel teşkil eder mi?

İyi çalışmalar..
Old 09-04-2009, 16:12   #2
özfn_34

 
Varsayılan

Sonuçta haczin düşmemesi için kanunda belirtilmiş olan sınır 1 yıldır,yani kanunun cevaz verdiği bir hak için sizin buna karşı dava açabileceğinizi söylemek yanlış olur.Kaldı ki alacak zamanaşımına uğramadığı müddetçe icrai işlemler yenilenebilir,tekrar talepte bulunulabilir.Bu durum bizzat kanunun tanıdığı hak ve yetkilerdir.İcranın geri bırakılmasını gerektiren durumlar kanunda yazılıdır,bunu yorumla genişletemezsiniz.İyi çalışmalar dilerim...
Old 09-04-2009, 17:12   #3
Av.Mehmet_Ali

 
Varsayılan

Kambiyo senedi niteliğindeki çekte zamanaşımı 6 aydır. tanzim tarihinden itibaren 6 ay içinde çek için icra takibi yapıldığında zamanaşımı kesilir, ve çekin kambiyo özelliği devam eder.

Link yadimci olur sanirim
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=8790&highlight=%E7ek+zamana%FE%FD m%FD+takip
Old 09-04-2009, 23:23   #4
Av. İlhan SALBAŞ

 
Varsayılan

Çekte zamanaşımı altı aydır. Bunu hukukçu olmayanlarda biliyor. Ancak çoğu hukukçu arkadaşın bilmediği ve ileride müvekkiline karşı zor duruma düşeceği bir konu var. Zamanaşımı takip tarihinden itibaren her işlemden itibaren tekrar başlar ve altı aylık süre içerisinde hiçbir işlem yapılmamışsa altı ayın sonunda çek zamanaşımına uğrar. Olayda çek zamanaşımına uğramış ve icra tetkik merciine çekin zamanaşımına uğradığı şikayet yolu ile götürülürse, (zamanaşımı defi bu durumda süresizdir) takip iptal edilir. Birkaç ay önce aynı durumda takipten sonra altı ay lık süre içerisinde işlem yapılmadığından bahisle itm de açtığım dava kabul oldu. Ayrıca, her bir borçlu yönünden zamanaşımı süreleri kendisine karşı yapılan son işlemden itibaren başlar ki, bu duruma çok dikkat edilmesi gerekir.
Old 10-04-2009, 12:04   #5
nephilis

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Özlem AŞKAR
Sonuçta haczin düşmemesi için kanunda belirtilmiş olan sınır 1 yıldır,yani kanunun cevaz verdiği bir hak için sizin buna karşı dava açabileceğinizi söylemek yanlış olur.Kaldı ki alacak zamanaşımına uğramadığı müddetçe icrai işlemler yenilenebilir,tekrar talepte bulunulabilir.Bu durum bizzat kanunun tanıdığı hak ve yetkilerdir.İcranın geri bırakılmasını gerektiren durumlar kanunda yazılıdır,bunu yorumla genişletemezsiniz.İyi çalışmalar dilerim...

Sayın Av.Özlem AŞKAR,
Sorumu iyi okumamışsınız soruda çekten bahsediyorum. Çeke dayalı takiplerde son işlem tarihinden itibaren 6 ay içerisinde işlem yapılmazsa zamanaşımına uğrayan çekten dolayı İİK 71/son uyarınca icranın geri bırakılması talep edilebilir 1 yıllık haciz süresinin ve verdiğiniz cevabın benim sorumla bir alakası yok.

Alıntı:
Yazan Av.Mehmet_Ali
Kambiyo senedi niteliğindeki çekte zamanaşımı 6 aydır. tanzim tarihinden itibaren 6 ay içinde çek için icra takibi yapıldığında zamanaşımı kesilir, ve çekin kambiyo özelliği devam eder.

Alıntı:
Yazan Av. İlhan SALBAŞ
Çekte zamanaşımı altı aydır. Bunu hukukçu olmayanlarda biliyor. Ancak çoğu hukukçu arkadaşın bilmediği ve ileride müvekkiline karşı zor duruma düşeceği bir konu var. Zamanaşımı takip tarihinden itibaren her işlemden itibaren tekrar başlar ve altı aylık süre içerisinde hiçbir işlem yapılmamışsa altı ayın sonunda çek zamanaşımına uğrar. Olayda çek zamanaşımına uğramış ve icra tetkik merciine çekin zamanaşımına uğradığı şikayet yolu ile götürülürse, (zamanaşımı defi bu durumda süresizdir) takip iptal edilir. Birkaç ay önce aynı durumda takipten sonra altı ay lık süre içerisinde işlem yapılmadığından bahisle itm de açtığım dava kabul oldu. Ayrıca, her bir borçlu yönünden zamanaşımı süreleri kendisine karşı yapılan son işlemden itibaren başlar ki, bu duruma çok dikkat edilmesi gerekir.

Sayın Av. Mehmet Ali ve sayın Av. İlhan SALBAŞ,

Burada açıklamasını yaptığınız hususlara zaten fazlasıyla vakıfım.Benim tereddüm ettiğim husus başkaydı.

Sorduğum sorunun cevabını da kendim yanıtlayayım. Belki benzer bir soru aklına takılan bir meslektaşın işine yarar.

Sorunun cevabı, hayır etmez..

Herkese iyi çalışmalar..
Old 10-04-2009, 12:23   #6
özfn_34

 
Varsayılan

Sayın nephilis,
Konunun çekle ilgili olduğu kısmını sonradan farkettim.Benim söylediklerim daha çok icra takibiyle ilgili genel bir husustu.
Saygılar
Old 10-04-2009, 13:38   #7
nephilis

 
Varsayılan

Sayın Av.Mehmet_Ali,
Sorunuzu anlayamadım, derdest bir takip dosyasında (dosya işlemden kaldırılmamış) karşı yan müvekkilime neden bir 2.ödeme emri daha göndersin ?!
Old 10-04-2009, 13:42   #8
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Sayın Nephilis,6 aylık zamanaşımı süresine takip kesinleşdikten sonra dahi bir kez riayet edilmemekle sizin icra hakimliğine zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması talebiyle başvuru hakkınız doğar.Bu başvuru süreye de tabii değildir.Takip sona erene dek her aşamada icra hakimliğine başvurabilirsiniz.Anlattığınız icra dosyasında 8 ay işlem yapılmamakla zamanaşımı gerçekleşmiştir.Sonradan 2'şer ay arayla açılan taleplerin sonuca etkisi yoktur.Zamanaşımına yönelik başvurunuz icra hakimliğince kabul edilecek ve takibin( iptaline değil) zamanaşımı nedeniyle geri bırakılmasına karar verilecektir.
Old 10-04-2009, 13:49   #9
Av.Ömeroğlu

 
Varsayılan

Sayın Nephilis zaten kendiniz cevaplamışsınız sorunuzu.Dosyanızda haciz veya hacizler varmı merak ediyorum.Zira ilginç olan kısım uygulamada geri bırakılma kararı ile borçlu vekili olarak icra müdürlüğüne hacizlerin kaldırılması için müracaat ettiğinizde başlıyor.
Old 10-04-2009, 13:57   #10
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan nephilis
Tüm meslektaşlarıma iyi çalışmalar dileyerek aklıma takılan bir hususu sizlere de danışmak istiyorum.

Müvekkilin keşidecisi olduğu çeke dayalı takip dosyasında son işlem tarihinden itibaren yaklaşık 8 aylık süre boyunca hiç işlem yapılmamıştır. Bu 8 ay geçtikten sonra alacaklı haciz talebinde bulunmuştur ve akabinde 2-3'er ay arayla birkaç talep daha açmıştır.

Sorum şu; işlem yapılmayan 8 aylık süre geçtikten sonra alacaklının dosyada tekrar işlem yapması, bizim İİK 71/II doğrultusunda icranın geri bırakılması talebinde bulunma hakkımıza bir engel teşkil eder mi?

İyi çalışmalar..

Net ve kısa ifade ile; "Hayır etmez." Bu konuda bir çok Yargıtay kararı da vardır. Şahsen benim takip ettiğim ve 1993 yılında onanan çok sayıda icra dosyam da olmuştur.
Old 22-05-2009, 14:36   #11
cem_karam

 
Varsayılan

Bir soru da benden.
Çek takibimde keşideci hakkında imzaya itiraz sonucu takibin durdurulmasına karar verildi.
  • Bu durumda zamanaşımı kesilmiş midir? Nereye kadar?
Cevap "evetse" yeni bir soru;
  • Keşideci hakkında verilen durdurma kararı sonucu cirantalar hakkında da zamanaşımı kesilir mi? (Uyarı: Cirantalar hakkında bir durdurma kararı yok)
Old 23-05-2009, 11:37   #12
nephilis

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan cem_karam
Bir soru da benden.
Çek takibimde keşideci hakkında imzaya itiraz sonucu takibin durdurulmasına karar verildi.
  • Bu durumda zamanaşımı kesilmiş midir? Nereye kadar?
Cevap "evetse" yeni bir soru;
  • Keşideci hakkında verilen durdurma kararı sonucu cirantalar hakkında da zamanaşımı kesilir mi? (Uyarı: Cirantalar hakkında bir durdurma kararı yok)

Kural olarak; borçlunun -kambiyo senedine dayalı takiplerde- takip konusu borca veya senetteki imzasına icra mahkemesine başvurarak itirazda bulunması, icra mahkemesince “takibin durdurulması” konusunda bir tedbir kararı verilmedikçe, alacaklının takibi yürütmesini engellemez ve dolayısı ile alacağın bağlı olduğu zamanaşımı süresinin de işlemesini durdurmaz.
Fakat sizin sorunuzda olduğu gibi icra mahkemesi takibin ihtiyaten geçici olarak durdurulmasına karar verdiyse bu süre boyunca zamanaşımı işlemeye devam etmez ve durur.

İyi çalışmalar..
Old 23-05-2009, 11:58   #13
Av. İlhan SALBAŞ

 
Varsayılan

Takip borçlularından her biri için zamanaşımı her borçlu yönünden ayrıdır ve hangi borçlu yönünden en son hangi tarihte haciz talep edilmişse, (dikkat haciz talebi olması gerekir) o tarihten itibaren yalnızca o borçlu için zamanaşımı başlar.
Old 23-05-2009, 15:43   #14
nephilis

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av. İlhan SALBAŞ
Takip borçlularından her biri için zamanaşımı her borçlu yönünden ayrıdır ve hangi borçlu yönünden en son hangi tarihte haciz talep edilmişse, (dikkat haciz talebi olması gerekir) o tarihten itibaren yalnızca o borçlu için zamanaşımı başlar.
Dosyada yapılan son işlemin mutlaka haciz talebi olması gerekmez. Takip dosyasında "Takibin ilerlemesine yönelik" olarak yapılan herhangi bir talep, zamanaşımının kesilmesini ve yeniden başlamasını sağlar.
Old 04-01-2012, 09:39   #15
avasilturk

 
Varsayılan Bence Yargitay Kararlari Da Hatali

Sevgili arkadaşlar,
İcranın geri bırakılması ile ilgili olarak dayanak olarak sunulan pekçok yargıtay kararında temel olarak İİK.nun 71 ve 33/a maddesine atıf mevcuttur.

İlamın zamanaşımına uğradığı iddiası:

Madde 33/A - (EKLENMİŞ MADDE RGT: 06.03.1965 RG NO: 11946 KANUN NO: 538/18) (YÜR. TAR.: 06.06.1965)
İlamın zamanaşımına uğradığı veya zamanaşımının kesildiği veya tatile uğradığı iddiaları (DEĞİŞİK İBARE RGT: 21.02.2004 RG NO: 25380 KANUN NO: 5092/11) (KOD 1) icra mahkemesi tarafından resmi vesikalara müsteniden incelenerek icranın geri bırakılmasına veya devamına karar verilir.

Alacaklı, icranın geri bırakılması kararının kesinleştiğinin kendisine tebliğinden sonra, zamanaşımının vaki olmadığını ispat sadedinde ve 7 gün içinde umumi mahkemelerde dava açabilir. Aksi takdirde icrası istenen ilamın zamanaşımına uğradığı hususu kesin hüküm teşkil eder.

İcranın devamına karar verilmesi halinde 33 üncü maddenin son fıkrası burada da uygulanır.

demekte İİK 71 ise
Merciin karariyle takibin talik veya iptali:

Madde 71 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 06.03.1965 RG NO: 11946 KANUN NO: 538/42) (YÜR. TAR.: 06.06.1965) (KOD 2) (KOD 1)
Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun ve ferilerinin itfa edildiğini yahut alacaklının kendisine bir mühlet verdiğini noterden tasdikli veya imzası ikrar edilmiş bir belge ile ispat ederse, takibin iptal veya talikini her zaman (DEĞİŞİK İBARE RGT: 21.02.2004 RG NO: 25380 KANUN NO: 5092/11) (KOD 3) icra mahkemesinden istiyebilir.

Borçlu, takibin kesinleşmesinden sonraki devrede borcun zamanaşımına uğradığını ileri sürecek olursa, 33a. maddesi hükmü kıyasen uygulanır.

hükmüne yer vermektedir. İİK nun 71. maddesine göre icra takibinin kesinleşmesinden sonraki evrede borcun zamanaşımına uğradığı iddiası İİK.nun 33/a maddesine dayanacaktır. İİK.nun 33/a maddesinin daha ilk cümlesi "İlamın zamanaşımına uğradığı..." ifadesi ile başlamakta ve bu madde ilamlar ile ilgili olduğu net olarak anlaşılmaktadır. Çeke dayalı icra takibinin ilam icrası olmadığı çok iyi bilinmesine rağmen, Yargıtayın'ın bu yönde verdiği kararların hatalı olduğunu ve bu maddelere dayalı karar verilmesinin mümkün olmadığını düşünüyorum. Saygılarımla.
Old 01-07-2012, 17:06   #16
Av.Aylâ Çağlartuna

 
Varsayılan

Çeke dayalı icra takibinde takip tarihinden itibaren 6 ay içerisinde haciz talebinde bulunulmamış ,6 aydan sonra haciz istenmiş ve ihale sonucu taşınmaz alıcı üzerine ihale edilmiş ise borçlu ihalenin feshi davasında daha önce ileri sürmediği bu itirazı ileri sürebilir mi?
Old 02-07-2012, 09:27   #17
Av. Gül Kadı

 
Varsayılan

Süremez diye düşünüyorum. Çünkü, ihalenin yapım aşamasında icranın geriye bırakılması kararı henüz husule gelmemiştir. icranın geriye bırakılması kararının sonucu olarak icra takibi olduğu yerde kalır. Karar verildiği tarihte hüküm ifade eder. Geriye yürümez. Ancak, konulan hacizler kaldırılır. Usulü de şöyledir: Önce karar kesinleşecek. Kararın kesinleştiğini davalı tarafa tebliğ edeceksiniz, takip alacaklısı (7) gün içerisinde genel mahkemede alacağın varlığına ilişkin dava açmazsa hacizleri kaldırabilirsiniz. İstirdat davası veya eski hale getirme gibi bir durum söz konusu olamaz...
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcranın Geri Bırakılması Ersin KUŞ Meslektaşların Soruları 4 16-09-2008 21:41
hükmün açıklanmasının geri bırakılması lawyer1316 Meslektaşların Soruları 2 11-09-2008 08:01
hükmün açıklanmasının geri bırakılması abdullahekinci Meslektaşların Soruları 4 27-08-2008 17:51
hükmün açıklanmasının geri bırakılması miss_lawyer Meslektaşların Soruları 2 16-07-2008 07:42
cezanın geri bırakılması Av.Mine Alagaç Meslektaşların Soruları 2 16-04-2008 12:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04856205 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.