Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Araç Devri - Noterden Satış - Alıcının Aracı Üstüne Geçirmemesi

Yanıt
Old 08-02-2007, 22:48   #1
carnerion

 
Varsayılan Araç Devri - Noterden Satış - Alıcının Aracı Üstüne Geçirmemesi

Vatandaş 6yıl önce noterden aracını satmış ve fakat alıcı tarafından noterden satış yapılmış olmasına rağmen halen tescil işlemleri yapılmamış, satış yapan eski malik devir için ne yapabilir. Kıymetli fikirleriniz için şimdiden teşekkürler.
Old 08-02-2007, 22:56   #2
A.Turan

 
Varsayılan

Taraflar arasında düzenlenen bu satış sözleşmesi 2918 sayılı yasanın 20/D bendi gereği geçerli olup sözleşme gereğince bundan sonraki idari işlemi yapmamak KTK kanunu gereğince idari yaptırıma tabi olup, Trafik müdürlüğüne bir şikayetin yapılması gerekir.
Old 09-02-2007, 01:19   #3
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

@carnerion: Noter satışının bir nüshası elinizde oldukça, sizin açınızdan mesele yoktur. Ne gibi bir sorunla karşılaştığınızı ve bunun hakkında ne yapılması gerektiğini söylerseniz, o konu hakkında tartışabiliriz. Noter satış tarihini tescil belgesi üzerine vurmak durumunda.. 6 yıl boyunca aracı vizesiz muayenesiz nasıl gezdirmiş o da ayrı bir konu.. Demek ki trafikte sağlam tanıdıkları var. Hiç bir şey yapamıyorsanız. Araç plakası vs. bilgiler ile Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden bir şikayette bulunun. Enteresan ama mutlaka dönüş oluyor.
Old 09-02-2007, 10:56   #4
*sinequanon*

 
Varsayılan

Aracın devrini alması için yeni malike ulaşamayınca kendini borçlu göstererek başkasına senet verip araca haciz koydurup yakalama çıkaranları,aracını trafikten men etmek amacıyla Emniyete başvuranları da duydum.

Bunun çözümünü gerçekten ben de çok merak ediyorum.Emniyete şikayette bulunmak da bir yol tabi ama başka bir çözümü yok mu?
Old 09-02-2007, 11:50   #5
Av.mdogan

 
Varsayılan

diyorumki noter satış sözleşmesini sakın ha kaybetmeyin.sonuçta aracın mülkiyetini devretmişiniz.zaten trafiğe tescil burda açıklayacı bir tescil hükmündedir diye düşünüyorum.
Old 09-02-2007, 11:57   #6
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Borçlar kanunu madde 97'de düzenlenen ve ne yazık ki uygulamada pek de üzerinde durulmayan güzel bir madde var.

Yapılması gereken bir yükümlülüğü yerine getirmeyen sözleşme borçlusunun iradesi yerine geçmek ve onun yapacağı işlemleri masraflar da ona ait olmak üzere yapabilmek için mahkemeden karar çıkartmak mümkün.

Bu yol denenerek kat'i sonuç alınabilir düşüncesindeyim.
Old 09-02-2007, 12:37   #7
Noyan Yiğit

 
Varsayılan

Müvekkilim bir sürat teknesini aynen sizde olduğu gibi Noter satış senedi ile satmış idi.Alıcı 10 yıl boyunca bu tekneyi Ege Bölgesi liman ve Deniz İşleri Müdürlüğü İzmir Teknik Kütüğünde üzerine tescil ettirmedi.Dolayısı ile teknenin vergileri müvekkilim adına tahakkuk ettiriliyordu.Önce Vergi Mahkemesinde dava açtık.Müvekkilimizin yasa gereği üzerine düşeni yaptığını ve tekneyi noter vasıtası ile sattığını, alıcıyı tekneyi üzerine almak için başka bir zorlayıcı müeyyide olmadığını,dolayısı ile vergilerin alıcıdan tahsil edilmesi gerektiği ileri sürdük.Dava aleyhimize sonuçlandı.Temyizde onadı. Daha sonra Sulh Hukuk Mahkemesinde (teknenin değerine göre) Mülkiyetin Tespiti davası açtık.Mahkeme Mülkiyetin davalı alıcıya ait olduğuna karar verdi.Bu karar ile müvekkilim vergilerden kurtuldu.Sizde de sanırım sıkıntı vergilerin adınıza tahakkuk etmesi.Araç bir kaza yapsa siz Noter Satışı yaptığınızdan bundan sorumluluğunuz olmaz.Size aracın değerine göre Sulh veya Asliye Mahkemesinde Mülkiyetin Tespiti davası açmanızı önenirim.Faks numarınızı verirseniz dava dilekçesini size fakslayabilirim.
Old 09-02-2007, 14:22   #8
av.semire nergiz

 
Varsayılan

Karayoları Trafik yönetmeliği 3.madde 7. fıkrasına göre araç sahibi, araç için adına yetkili idarece tescil belgesi verilmiş veya sahiplik veya satış belgesi düzenlenmiş kişidir.Buna göre müvekkiliniz zaten araç sahibi olmadığından bir sorumluluğu da yoktur.Aynı yönetmeliğin 37.madde 2. fıkrasıgereğince ise tescilli araçları noter senedi ile satın ve devir alanları ,ilgili tescil kuruluşuna müracaat ederek bu araclarını 1 ay içerisinde tescil ettirmek ve adlarına tescil belgesi almak zorundadırlar.Bu düzenlemeye göre de sorumluluk müvekkilinizde değil aracı satın alandadır.Ancak müvekkiliniz herşeye rağmen kendini garantiye almakta ısrar ediyorsa tüm bu yasal mevzuatı içerir bir ihtarı noter aracılığıyla aracı alan kişiye ihtar çekebilir ve ayrıca satış sözleşmesi ve noter ihtarını da eklemek suretiyle durumu Emniyet Genel Müdürlüğüne bildirip gereği ve sonucundan bilgi talep edebilir.Ve tabi ki bu işlemleri avukat aracılığıyla yaparsa çok daha hızlı ve etkin sonuç elde eder.Kolay gelsin
Old 19-12-2008, 17:26   #9
Av. İlhan SALBAŞ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan *sinequanon*
Aracın devrini alması için yeni malike ulaşamayınca kendini borçlu göstererek başkasına senet verip araca haciz koydurup yakalama çıkaranları,aracını trafikten men etmek amacıyla Emniyete başvuranları da duydum.

Bunun çözümünü gerçekten ben de çok merak ediyorum.Emniyete şikayette bulunmak da bir yol tabi ama başka bir çözümü yok mu?

Alıcı Savcılığa başvurursa satıcı ceza alıyor. Yargıtay kararı okumuştum ve cezası oldukça ağırdı.
Old 19-12-2008, 17:27   #10
Av. İlhan SALBAŞ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Saim
Borçlar kanunu madde 97'de düzenlenen ve ne yazık ki uygulamada pek de üzerinde durulmayan güzel bir madde var.

Yapılması gereken bir yükümlülüğü yerine getirmeyen sözleşme borçlusunun iradesi yerine geçmek ve onun yapacağı işlemleri masraflar da ona ait olmak üzere yapabilmek için mahkemeden karar çıkartmak mümkün.

Bu yol denenerek kat'i sonuç alınabilir düşüncesindeyim.
Adli yargı değil idari yargıya dava açılıyor
Old 17-02-2009, 11:00   #11
Av.SÖZEN

 
Varsayılan

noter satışının yapılması ile birlikte tüm yükümlülük yerine getirilmiş oldu...ancak yine de trafik tescil müdürlüğüne ve vergi dairesi müdürlüğüne başvurun,herne kadar ilgili noter müdürlülüğünün vergi dairesine satışı bildirme yükümlülüğü de olsa vergi yükümlülüğü devam edebilir (bir yakınımın başına gelmişti) ne demişler; eşşeği sağlam kazığa bağla ki hırsızın başını derde sokmayasın...
Old 19-02-2009, 09:42   #12
Av.Yahya Demirel

 
Varsayılan

Sayın, Meslektaşlarım,
Çok uzun olduğu için aşağıda özetini sunduğum Hukuk Genel Kurulu Kararı bu tip olaylarda ne yapılması gerektiğini özetlemek açısından iyi bir örnek olacaktır düşüncesindeyim.

Ayrıca, yine aşağıda çok uzun olduğu için bir sonraki mesajımda sunacağım 02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde; Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin (d) bendinde değişiklik yapılmadan önceki dönemlerde noter satış senedi ile satışı yapılan taşıtların işlemlerine ilişkin açıklamalar ve söz konusu taşıtlardan dolayı yaşanan sorunlar ile anılan Kanun maddesinde değişikliğin yapıldığı 25.05.1997 tarihinden itibaren noter satış senedi ile satışı yapılan taşıtların işlemlerine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.


T.C.
YARGITAY
Hukuk Genel Kurulu

Esas : 2007/13-780
Karar : 2007/757
Tarih : 24.10.2007

ÖZET : Somut dava davacı tarafından davalıya satılmış olan aracın, halen davacı üzerinde bulunduğu iddia edilen trafik kaydının terkini istemine ilişkindir. Taraflar arasındaki satış sözleşmesiyle birlikte araç mülkiyeti, o tarih itibariyle davalı alıcıya geçmiştir. Davalı alıcının, aracı sonradan başkasına satmış olması da, sözleşme tarihi itibariyle Kanun gereği kendiliğinden oluşan bu sonuca etkili değildir. Hal böyle olunca, somut olayda davacının yapması gereken, mülkiyetin devrini sağlayan satış sözleşmesini ibraz etmek suretiyle, sözleşme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere araç kaydının kendisi üzerinden terkinini dava dışı Trafik Müdürlüğünden istemek; istemi reddedildiği takdirde, idari işlem niteliğinde olacağı açık bulunan bu ret işlemine karşı, idari yargıda iptal istemiyle dava açmaktır. Davacının bu yola gitmek yerine, satış sözleşmesindeki alıcı tarafı hasım göstermek suretiyle, kendisi üzerindeki trafik kaydının terkini istemiyle adli yargıda açtığı eldeki dava dinlenebilir değildir.
(2918 s. Trafik K. m. 5, 20)
Kaynak : Corpus Arşiv HGK-922

Saygılarımla
Old 19-02-2009, 17:09   #13
Av.Yahya Demirel

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Yahya Demirel
02.05.2008 tarih ve 26864 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 30 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği'nde; Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin (d) bendinde değişiklik yapılmadan önceki dönemlerde noter satış senedi ile satışı yapılan taşıtların işlemlerine ilişkin açıklamalar ve söz konusu taşıtlardan dolayı yaşanan sorunlar ile anılan Kanun maddesinde değişikliğin yapıldığı 25.05.1997 tarihinden itibaren noter satış senedi ile satışı yapılan taşıtların işlemlerine ilişkin açıklamalar yer almaktadır.
30 SERİ NO'LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ
Resmi Gazete No 26864
Resmi Gazete Tarihi 02/05/2008

Kapsam
2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun1, 25/5/1997 tarihli ve 22999 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 4262 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile değiştirilen 20 nci maddesinin (d) bendinin 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu2 hükümleri açısından uygulanmasına ilişkin açıklamalar 13 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği3 ile yapılmıştır.

Bakanlığımıza intikal eden olaylardan;

- Söz konusu değişikliğin yapıldığı 25/5/1997 tarihinden önce noter satış senedi ile satışı yapılan taşıtların alıcıları tarafından ilgili trafik tescil şube veya bürolarında adlarına tescil kaydı yaptırılmaması nedeniyle, bu taşıtlara ilişkin motorlu taşıtlar vergilerinin satıcılar adına tahakkuk ettirilmeye devam edildiği ve satıcılardan cebren tahsil edilmesi yoluna gidildiği, yapılan tahakkuklar ile cebri takibatların satıcılar tarafından dava konusu edildiği,

- 13 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin "III- İLGİLİ VERGİ DAİRELERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER" başlıklı bölümünde yer alan açıklamalara göre yapılan işlemlerde, başka bir yere nakil giden taşıtların trafik tescil kaydı ile bu taşıtlardan dolayı tesis edilen motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydının farklı yerlerde bulunması nedeniyle sorunlar yaşandığı,

anlaşılmaktadır.

Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin (d) bendinde değişiklik yapılmadan önceki dönemlerde noter satış senedi ile satışı yapılan taşıtlardan dolayı yaşanan sorunlar ile anılan Kanun maddesinde değişikliğin yapıldığı 25/5/1997 tarihinden itibaren noter satış senedi ile satışı yapılan taşıtlara ait motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydına ilişkin açıklamalar bu Tebliğin konusunu oluşturmaktadır.

1. 25/5/1997 Tarihinden Önce Noter Satış Senedi ile Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler

1.1. Mükellefiyetin Başlaması ve Sona Ermesine İlişkin Mevzuat

Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin 4262 sayılı Kanunla değişmeden önceki (d) bendinde;

"Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak noterlerce yapılır.

Bu satış noterlerce tescil belgesine tarih konularak ve tasdik edilmek suretiyle işlenir. Ayrıca, tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemleri noterler tarafından siciline işlenmek üzere işlemin tekemmülünü müteakip en geç yedi iş günü içinde ilgili tescil kuruluşuna bildirilir."

hükmü yer almaktaydı.

Karayolları Trafik Kanununun 20 nci maddesinin 4262 sayılı Kanunla değişik (d) bendinde,

"d) Tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, aracın motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunmadığına dair belgenin ibrazı halinde araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak noterlerce yapılır.

Bu satış, noterlerce tescil belgesine tarih konularak ve tasdik edilmek suretiyle işlenir. Ayrıca, tescil edilmiş araçların satış ve devir işlemleri noterler tarafından siciline işlenmek üzere işlemin tamamlanmasını müteakip en geç 15 iş günü içinde ilgili tescil kuruluşu ile Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne bildirilir. Noterlerin vergi dairesi müdürlüklerine satış işlemlerini bildirmesi üzerine, intikal eden araçların vergi kayıtları, satış sözleşmesinin düzenlendiği tarih itibariyle, 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu hükümleri uyarınca önceki malikin vergi mükellefiyetine son verilir. Ayrıca, yeni malik adına vergi mükellefiyeti tesis edilir.

Tescil sürelerini geçirdiği tespit edilen araçlar trafikten men edilir. Aracın trafikten men edildiği yer tescil kuruluşunda, aracın alıcı adına tescil işlemleri yaptırılır. Bu süre içinde araçta veya taşınan yükte meydana gelecek zararlar, yeni araç sahibine aittir.

Noterlerce yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir."

hükmü yer almaktadır.

Söz konusu maddenin (e) bendinde ise, tescilli araçları satın veya devir alanların, gerekli bilgi ve belgeleri sağlayarak ilgili tescil kuruluşundan bir ay içinde adlarına tescil belgesi almak zorunda oldukları belirtilmiştir.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 3 üncü maddesinde, motorlu taşıtlar vergisinin mükellefinin; trafik, belediye veya liman sicili ile Ulaştırma Bakanlığınca tutulan sivil hava vasıtaları sicilinde adlarına motorlu taşıt kayıt ve tescil edilmiş olan gerçek ve tüzel kişiler olduğu hüküm altına alınmıştır.

Anılan Kanunun 7 ve 8 inci maddeleri uyarınca, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti, taşıtın ilgili sicile kaydıyla başlamakta, tescil kaydının silinmesiyle de sona ermektedir.

25/5/1997 tarihinden önce noter satış senediyle satışı yapılan, ancak trafik tescil kaydı halen satıcı adına devam eden taşıtlara ilişkin olarak yapılacak motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydı değişiklikleri ile satıcının mükellefiyetinin noter satış senedi tarihi itibarıyla sona ereceği yönünde verilmiş mahkeme kararı üzerine vergi dairelerince yapılacak işlemler aşağıda açıklanmıştır.

1.2. Mükellefiyetin Başlatılması ve Sona Erdirilmesine İlişkin Vergi Dairelerince Yapılacak İşlemler

Satıcı adına olan trafik tescil kaydının noter satış senedi tarihi itibarıyla silinip aynı tarih itibarıyla alıcı adına yapıldığını bildirir formun, trafik tescil şube veya bürosu tarafından taşıtın trafik tescil kaydının bulunduğu yerdeki vergi dairesine intikal ettirilmesi halinde, noter satış senedinin düzenlendiği tarih esas alınarak satıcının mükellefiyetine son verilecek, aynı plaka numarasında alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti başlatılacak ve motorlu taşıtlar vergisine ilişkin tahakkuklar verilecektir.

Alıcının iş veya ikametgâh adresinin, taşıtın trafik tescil kaydının bulunduğu yerden farklı bir yerde olması halinde de yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde işlem tesis edilecektir. Bu aşamada alıcının iş veya ikametgâh adresinin bulunduğu yer vergi dairesince herhangi bir işlem yapılmayacaktır.

Ayrıca, motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyetlerine ilişkin değişiklikler alıcı ve satıcının bilinen adreslerine tarih belirtilmek suretiyle bildirilecektir.

İhtilaf konusu yapılmış olaylarda, noter satış senedinin düzenlendiği tarih itibarıyla satıcının mükellefiyetinin sona erdirileceğine ilişkin mahkeme kararının ilgili vergi dairesine intikal etmesi halinde ise, mahkeme kararının gereği yapıldıktan sonra taşıta ait trafik tescil kaydının alıcı adına yapılabilmesi amacıyla yetkili trafik tescil şube veya bürosuna başvurması gerektiği hususunda satıcıya bilgi verilecektir.

Noter satış senedinde beyan ettiği adresi, taşıtın tescilli olduğu yerden farklı bir yerde bulunan alıcının, bulunduğu yerdeki trafik tescil şube veya bürosuna daha sonra başvurarak taşıtı kendi adına tescil ettirmesi halinde, ilgili trafik tescil şube veya bürosu tarafından yeni plaka numarasına göre düzenlenecek olan formun ilgili vergi dairesine gönderilmesi üzerine, vergi dairesince alıcı adına tescilin yapıldığı tarih itibarıyla motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti başlatılacak, durum taşıtın nakil geldiği (önceki plakasının bulunduğu) yerdeki vergi dairesine bildirilecektir.

Taşıtın nakil geldiği yerdeki vergi dairesi ise alıcıya ait motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydını, taşıtın nakil gittiği yerdeki yeni tescil tarihini takip eden dönemin başından itibaren sona erdirecektir.

1.3. Zamanaşımı, Mahsup ve İade İşlemleri

Yapılan açıklamalar doğrultusunda alıcı ve satıcı adına yapılacak olan motorlu taşıtlar vergisi tarh, tahakkuk, tahsil, düzeltme ve iade işlemlerinde 213 sayılı Vergi Usul Kanunu4 ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda5 yer alan zamanaşımı sürelerine ilişkin hükümler göz önünde bulundurulacaktır.

Re'sen değiştirilen tescil kaydına bağlı olarak yapılan mükellefiyet değişikliği işlemi tarihinden önce ödenen motorlu taşıtlar vergilerinin;

- Satıcılar tarafından ödenmiş olması ve bu durumun tevsik edilerek başvurulması kaydıyla 6183 sayılı Kanunun 23 üncü madde hükmü de dikkate alınmak suretiyle satıcılara red ve iade edilmesi,

- Satıcıların kendileri tarafından ödenmediğinin bildirilmesi halinde, alıcılar tarafından ödendiğinin kabul edilerek, alıcı adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergisi borçlarına ödeme tarihi itibarıyla mahsup edilmesi,

gerekmektedir.

Mahkemeler tarafından satıcının mükellefiyetinin noter satış senedi tarihi itibarıyla sona erdirilmesine karar verilmesi halinde, noter satış senedi tarihinden sonra satıcı adına tahakkuk eden motorlu taşıtlar vergileri ile gecikme zamlarının satıcıdan aranılmayacağı tabiidir.

1.4. Düzeltme Yapılamayacak Dönemlere İlişkin Yapılacak İşlemler

Düzeltme zamanaşımına uğramış olan dönemlere ilişkin tahakkuk ve düzeltme işlemleri yapılamayacağından, re'sen yapılan tescil değişikliğine bağlı olarak gerçekleşen mükellefiyet değişikliği işlemlerinde;

- Bu dönemler için alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi tahakkuk ettirilmemesi,

- Satıcı adına tahakkuk ettirilmiş ancak tahsil zamanaşımına uğramamış olan vergilerin de terkin edilmemesi

gerekmektedir.

2. 25/5/1997 Tarihinden Sonra Noter Satış Senedi İle Satışı Yapılan Taşıtlara İlişkin İşlemler

Noterler tarafından ilgili vergi dairelerine gönderilen noter satış senedinde yer alan, alıcının iş veya ikametgah adresine bakılmaksızın taşıtın motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydının bulunduğu vergi dairesi tarafından noter satış senedinin düzenlendiği tarih esas alınarak aynı plaka numarasından alıcının motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti başlatılacak, satıcının mükellefiyetine son verilecektir.

Noterler tarafından ilgili vergi dairelerine gönderilen noter satış senedinde, alıcının adresinin bulunduğu yer ile satıcının adresinin bulunduğu yerin farklı olduğu durumlarda, alıcının adresinin bulunduğu yerin ilgili vergi dairesine gönderilen noter satış senedi üzerine alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti başlatılmayıp, o yerin trafik tescil şube veya bürosundan alıcı adına kayıt ve tescilin yapıldığını belirten formun gelmesi beklenecektir. Söz konusu formda yer alan bilgiler doğrultusunda tescil kaydının yapıldığı tarih itibarıyla alıcı adına motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyeti tesis edilecektir.

Vergi daireleri, kendilerine gönderilen noter satış senedine istinaden yapmış oldukları mükellefiyetin başlaması ve sona erdirilmesi işlemlerine esas olan bilgileri, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin6 30 uncu maddesinin (ğ) bendinde yer alan açıklamalar gereğince, taşıtın tescilini yapan trafik tescil şube veya bürosunca gönderilen formlardaki bilgilerle karşılaştıracaklar ve motorlu taşıtlar vergisi kütüğüne işleyeceklerdir.

Trafik tescil şube veya bürolarından gönderilen formlardaki bilgiler ile vergi dairelerindeki bilgiler arasında herhangi bir farklılığın olması halinde, ilgili trafik tescil şube veya bürosundan çelişkinin giderilmesi istenecek ve kayıtlar arasında uygunluk sağlanacaktır.

Mükellefiyetin başlatılması ve sona erdirilmesi işlemlerinde, Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 7 ve 8 inci maddelerinde belirtilen dönemler dikkate alınacaktır.

Bu bölümde yapılan açıklamalar, 25/5/1997 tarihinden bu Tebliğin yayımı tarihine kadar noter satış senedi ile satışı yapılıp da henüz motorlu taşıtlar vergisi mükellefiyet kaydı başlatılmayan taşıtlar için de geçerlidir.

13 Seri No.lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinin;

- "I - NOTERLER TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER" başlıklı bölümünün (2/c) kısmı "Alıcı tarafından taşıtın hangi il trafiğine kayıt ve tescil ettirileceğini, Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin (b) bendindeki;

"Araç sahiplerinin araçlarını iş veya ikametlerinin bulunduğu yerdeki tescil kuruluşunda tescil ettirmeleri esastır." şeklinde,

- "II - TRAFİK ŞUBE VEYA BÜROLARINCA YAPILACAK İŞLEMLER" başlıklı bölümünün birinci paragrafında yer alan "Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin 9 uncu bendindeki" ifadesi "30 uncu maddesinin (ğ) bendindeki" şeklinde

değiştirilmiş,

- "III - İLGİLİ VERGİ DAİRESİNCE YAPILACAK İŞLEMLER" başlıklı bölümü yürürlükten kaldırılmıştır.

Tebliğ olunur.


Saygılarımla
Old 19-02-2009, 19:44   #14
ismailduygulu

 
Varsayılan

Somut sorunun hukuki çözüm yöntemini Yahya Demirel arkadaşımız ortaya koymuş.
Öncelikle her ne kadar noter satışından sonra 1 ay içinde devir işleminin yapılması gerekiyor ise de, bunun aksi hallerde müeyyidesi sadece idari para cezasıdır ve elinde noter satış belgesi olan alıcı, her zaman aracı kendi üzerine alabilmektedir.
Bunun olmadığı hallerde ne yapmak gerekir?
Noter satışı ile aracı satın alan kişiye usulen bir ihtarname göndermek ve temerrüde düşürmekte yarar var. Sonra, ihtarnamenin tebliğinden sonra ve aynı zamanda ihtarnamede bir süre tanınmış ise bu süre de gözetilerek, bu sürenin sonunda, yazılı bir dilekçe ve dilekçenin ekinde, satı sözleşmesinin aslı gibi onaylı bir örneği, alıcıya gönderilen ihtarname örneği ile aracın bağlı bulunduğu Emniyet Müdürlüğü, Trafik Tescil Şube Müdürlüğü'ne yazılı olarak başvurmak gerekir.
İdare olarak emniyet birimince, talebin reddi halinde, redde ilişkin yazılı bir yanıt verilmesini de sağlayarak, tebliğ tarihinden itibaren 60 gün içinde ya da, sizin başvurunuzdan itibaren 60 gün geçtikten sonra, işlem halen gerçekleşmemiş ise, bunu takip eden 60 gün içinde idare mahkemesine -red işleminin iptaline ilişkin- dava açılmalı ve satış tarihi itibariyle mülkiyetin alıcıya geçirilmesine ilişkin, işlemi yapmayan idarenin işlemini iptal ettirmelidir. Bu karar ile ayni emniyet birine yeniden başvurmalı, kararın icra edilmesini istemeli. Yine reddedilir ise, mahkeme kararını İYUK hükümleri dahilinde 1 ay içinde yerine getirmek zorunda olduklarından, a)Savcılık şikayeti, b)Mahkeme kararının yerine getirilmemesi işleminin iptali ve tazminat davası, yetkili ve görevli idare mahkemesine yeniden ikame edilmelidir.
Yok eğer mahkemenin kararını idare kabul eder ve işlemi yapar ise, herhangi bir vergi ve ceza ödemeksizin, sorunu çözmenin bir yolunu bulmalı, eğer vergi ya da ceza ödenmek zorunda kalınır ise, ödemeyi yapmadan önce yanı sıra bir dilekçe ile itirazı kayıt ile bu ödemenin yapıldığına dair şerh konulmalı ve bunun geriye iadesi için 30 gün içinde ayrıca vergi mahkemesine dava açılmalıdır.
Her iki halde de, kazanılacak mahkeme ilamları, icrai yöntemle davalısı olan idareden tahsil edilmelidir.
Bu arada iptali ya da iadesi sağlanan vergi ve cezaları, esas malik olan, noter yoluyla aracı satın almış olan kişiden, idare ayrıca talep etmekte muhtardır.
Old 19-02-2009, 22:22   #15
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

HGK. nun kararı bence hem pratik, hem hukuki hem de etik bir sonuca işaret ediyor...
Old 09-06-2009, 09:41   #16
av_fguz

 
Varsayılan

Sayın meslektaşlarım merak ediyorum tam tersi durumla karşılaşan oldu mu?Ya da bu konuda bilgisi olan var mı?Yani satıcının aracın devrini vermemesi durumunda alıcı ne yapacaktır?
Old 09-06-2009, 23:23   #17
Av. İlhan SALBAŞ

 
Varsayılan

noterden kat'i satış varsa trafiğe noter evrağını vermesi ile aracın devrini alır. Yoksa satış geçersiz olduğundan yalnızca verdiği bedeli ister. Yargıtay'dan geçen bir dosyamda karar böyle
Old 10-06-2009, 12:45   #18
av_fguz

 
Varsayılan

Öncelikle cevabınız için teşekkür ederim.Ancak aceleyle soruyu eksik sorduğumu farkettim.Noterden satış sözleşmesi var ancak satım sözleşmesi ticari taksi plakasına ilişkin mesele de burada ortaya çıkıyor zaten.Bu durumda ne yapılabilir diye sormak istemiştim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
araç devri Av.Zeynep Meslektaşların Soruları 16 11-05-2010 17:08
Markanın Devri honour Meslektaşların Soruları 4 28-05-2009 20:03
kaçak araç şerh Meslektaşların Soruları 2 02-12-2006 13:16
ltd.şti.hisse devri argilla Hukuk Soruları Arşivi 1 07-04-2006 17:29
Araba Devri Evrensel Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 16:23


THS Sunucusu bu sayfayı 0,07893801 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.