Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

İcra Ceza Mahkemesinin kararına itiraz

Yanıt
Old 27-07-2011, 17:54   #1
Av.Gizem

 
Varsayılan İcra Ceza Mahkemesinin kararına itiraz

Merhabalar,
Haciz anında usulüne uygun icra taahhüdü aldık. Bu taahhütün ilk taksiti 25.10.2009 son taksiti ise 25.02.2011'dir. Ancak borçlu hiç bir taksitini ödemedi.Bizde 05.10.2010 tarihinde taahhüdü ihlal eden sanığın hapsen tecziyesi için dava açtık. İcra mahkemesi şikayetimizi süresinde yapılmadığı gerekçesi ile reddetti. 7 gün içinde itiraz etmemiz gerekiyor. Ancak gerekçeli karar daha yazılmadı süre tutum dilekçesi mi vermemiz gerekiyor??????
Şimdiden teşekkürler....
Old 27-07-2011, 18:05   #2
Av.Gülay

 
Varsayılan

Merhaba Gizem Hanım...
İcra Ceza Mahkemesinin kararlarına karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde, yargı çevresinde bulunduğu Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir. İtiraz üzerine verilen karar kesindir.
Karar tarafınıza tefhim edildiğine göre,süre tefhim ile başladığı için yasal süresi içerisinde süre tutum dilekçesi vereceksiniz.
Kolay Gelsin..
Old 27-07-2011, 18:09   #3
Av.Gizem

 
Varsayılan

Öncelikle teşekkür ederim,
Ancak ağır cezaya değil bir üst numaralı icra mahkemesine itiraz edecekmişiz. Benim sorunum 7 günlük süre içinde gerekçeli karar yazılmadığından sadece süre tutum vermemiz yeterli olacak mıdır?
Old 27-07-2011, 20:09   #4
Av.Gizem

 
Varsayılan

Ayrıca yukarıda belirttiğim süreler dikkate alındığında İİK Md. 347'e göre süre yönünden davamızın reddi mi gerekir?
Old 27-07-2011, 22:12   #5
Av.Gülay

 
Varsayılan

Haklısınız... pardon hataen ağır ceza olarak yazdım... bir üst numaralı icra ceza, olmadığı takdirde asliye ceza mahkemesine itiraz edilmesi gereklidir.
Süre yönünden ise;eğer son ihlal edilen taksit tarihinden itibaren 7 gün içerisinde dava açılmış ise red kararı hukuki değidir. süre gelen bir ihlal söz konusdur. önceki tarihli ihlallerde şikayet hakkınızı kullanmamış olsanız bile, her hangi bir taksit geçirildiğinde 7 gün içinde şikayetçi olabilirsiniz.
Old 27-07-2011, 22:27   #6
Av.Gizem

 
Varsayılan

en son taksit tarihi 2012 ama buna rağmen hakim süre yönünden reddetti hiç 2010 tarihinden(ilk taksitten) itibaren hiç ödeme olmadı diye??????? şu an red kararına itiraz edeceğim, 7 gün içinde süre tutum vereceğim, umarım atladığım bir konu yoktur...
Old 27-07-2011, 22:34   #7
tiryakim

 
Varsayılan

İcra Ceza Mahkemesinin kararlarına karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren 7 gün içinde, yargı çevresinde bulunduğu Asliye Ceza Mahkemesine itiraz edilmektedir.Duruşmaya girdiyeseniz süre tutum dilekçesi vermeniz gerekir, karar yokluğunuzda verilmişse süre tutum dilekçesi vermenize gerek yok kararın size tebliğinden itibaren süre başlar.
Old 27-07-2011, 23:22   #9
BALDIRAN

 
Varsayılan

Merhaba.İİK 347. maddeye göre, bu babtaki suçlar hakkında şikayet hakkı öğrenildiği tarihten itibaren 3 ay içinde ve her halde fiilin işlendiği tarihten itibaren 1 yıl içinde kullanılmazsa düşer. Sizin borçlunuz, ilk taksiti 25.10.2009 tarihinde ödememiş, tahaddüdü ihlal suçu bu tarihte gerçekleşmiştir, bu arada dosyada işlem yaptıysanız, ilk taksidin ödenmediğini görmüş olduğunuz, yani tahaddüdü ihlal fiilini öğrendiğiniz var sayılır.Dolayısıyla 05.10.2010 tarihinde açtığınız dava süresinde değildir, dolayısıyla mahkemenin kararı yerindedir düşüncesindeyim.Saygılar
Old 27-07-2011, 23:26   #10
Av.Gizem

 
Varsayılan

Sayın Baldıran,
Sanırım hakimde sizin gibi düşündüğü için davamızı reddetti.Ancak kafama takılan her taksit için ayrı ayrı şikayet hakkımız yok mudur? Var ise son taksit tarihi 2012...
Old 27-07-2011, 23:42   #11
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Gizem
Sayın Baldıran,
Sanırım hakimde sizin gibi düşündüğü için davamızı reddetti.Ancak kafama takılan her taksit için ayrı ayrı şikayet hakkımız yok mudur? Var ise son taksit tarihi 2012...


Her taksit için ayrı suç oluşmaz!!

T.C.

YARGITAY

17. HUKUK DAİRESİ

E. 2005/344

K. 2005/4460

T. 28.4.2005

DAVA : Taahhüdü ihlalden sanık Mustafa Toto'nun yapılan yargılaması sonunda; İİK.nun 340 maddesi uyarınca 1 ay hafif hapis cezasıyla hükümlülüğüne dair İSTANBUL 7.İcra Ceza Mahkemesinden verilen 12.4.2004 gün ve 3280 esas 1319 karar sayılı hükmün süresi içinde, Yargıtay'ca incelenmesi sanık tarafından istenilmiş olduğundan dava evrakı C.Başsavcılığından 26.1.2005 günü daireye gönderilmekle incelenip gereği düşünüldü:

KARAR : 1-Ceza Genel Kurulu'nun 2001/16-181 esas 2001/200 karar sayılı ve 9.10.2001 günlü kararında da belirtildiği üzere haciz sırasında bulunulan ödeme taahhüdünde borç miktarının tüm ferileriyle birlikte dökümlü biçimde hesaplanıp, rakamsal olarak açıkça gösterilmemesi ve taahhüdün son taksit tarihi ile miktarının belirsiz bulunması nedenleriyle ödeme taahhüdünün hukuken geçerli olmadığı, böylece atılı suçun oluşmadığı gözetilmeden yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,

2-Taahhüdü ihlal suçunun ilk ihlalle oluşacağı sonraki ihlallerin yeni bir suç oluşturmayacağı 2.4.2003 günlü birinci taksitin ödenmemesi ile suçun bu tarihte oluştuğu gözetilmeden 3.6.2003 günlü dördüncü takside yönelik şikayete dayalı olarak yazılı biçimde mahkumiyet hükmü kurulması,

3-Kabule göre de;İİK.nun 352. maddesinin 2. fıkrası uyarınca dava ve cezanın aynı kanunun 354. maddesinde yazılı sebeblerle düşeceğinin kararda belirtilmesi gerektiğinin gözetilmemesi,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş sanığın temyiz itirazları bu itibarla yerinde görülmüş olduğundan hükmün bu sebeplerden dolayı BOZULMASINA 28.4.2005 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Old 28-07-2011, 12:23   #12
Av.Gizem

 
Varsayılan

Sayın İbrahim Yiğit,
Sunmuş olduğunuz Yargıtay kararı ışığında son taksitin 2012 olması ve vadesinin gelmemesinin bir alamı yok. Önemli olan ödenmeyen ilk taksit tarihinden itibaren 3 aylık şikayet süresin başlaması mıdır?
Old 28-07-2011, 13:07   #13
Av. İbrahim YİĞİT

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Gizem
Sayın İbrahim Yiğit,
Sunmuş olduğunuz Yargıtay kararı ışığında son taksitin 2012 olması ve vadesinin gelmemesinin bir alamı yok. Önemli olan ödenmeyen ilk taksit tarihinden itibaren 3 aylık şikayet süresin başlaması mıdır?


Old 28-07-2011, 17:28   #14
Burak Ülker

 
Varsayılan

şikayetini yaptığımız bir dosyada hiç ödenmemesine rağmen 4. taksitten sonra şikayet etmiş ve sonuç almıştık. ben de bu tecrübeye dayanarak hakimin görüşüne göre, her ihlalden sonra şikayet süresi başlar diye düşünüyorum.
Old 15-02-2018, 11:04   #15
Av.AyşeNur

 
Varsayılan

Merhaba sayın meslektaşlarım, konunun üzerinden epey bir zaman geçmiş ancak sitede bu konuyla ilgili başka bir soru göremedim, karşı taraf icra ceza mahkemesinin kararına karşı istinaf yoluna başvurmuş, bu mümkün müdür, karara karşı itiraz etmesi gerekmez mi? Buna karşılık biz istinafa cevap dilekçesi yazarsak bunu daha sonra itiraz merci dikkate alır mı? Teşekkürler.
Old 16-02-2018, 13:27   #16
Av. Yakup AYDIN

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.AyşeNur
Merhaba sayın meslektaşlarım, konunun üzerinden epey bir zaman geçmiş ancak sitede bu konuyla ilgili başka bir soru göremedim, karşı taraf icra ceza mahkemesinin kararına karşı istinaf yoluna başvurmuş, bu mümkün müdür, karara karşı itiraz etmesi gerekmez mi? Buna karşılık biz istinafa cevap dilekçesi yazarsak bunu daha sonra itiraz merci dikkate alır mı? Teşekkürler.

Sayın meslektaşım, aşağıdaki karar yardımcı olabilir.

15. Ceza Dairesi
Esas No:2012/21910
Karar No:2014/13454
K. Tarihi:7.7.2014

...
Sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılığa teşebbüs" suçundan verilen "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" kararı temyizi değil, itirazı kabil nitelikte olduğundan, 5271 sayılı CMK'nın 264.maddesine göre, kanun yolunun ve merciinin belirlenmesinde yanılma başvuranın hakkını ortadan kaldırmayacağından, sanık müdafiinin 21.04.2010 havale tarihli dilekçesiyle vaki başvurusu "itiraz" niteliğinde kabul edilerek, gereğinin merciince takdir ve ifasını temin amacıyla mahalline iletilmek üzere dosyanın Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na GÖNDERİLMESİNE ... oybirliğiyle karar verildi.
Old 21-02-2018, 12:57   #17
Av. Can DOĞANEL

 
Varsayılan

Alıntı:
İtiraz:

Madde 353 - (DEĞİŞİK MADDE RGT: 01.06.2005 RG NO: 25832 KANUN NO: 5358/21)

(DEĞİŞİK FIKRA RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/5)
İcra mahkemesinin verdiği tazyik ve disiplin hapsine ilişkin kararlara karşı, tefhim veya tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde itiraz edilebilir. Mahkeme itirazı incelemesi için dosyayı o yerde icra mahkemesinin birden fazla dairesinin bulunması hâlinde, numara olarak kendisini izleyen daireye, son numaralı daire için birinci daireye, o yerde icra mahkemesinin tek dairesi bulunması hâlinde asliye ceza mahkemesine, icra mahkemesi hâkimi ile asliye ceza mahkemesi hâkiminin aynı hâkim olması hâlinde ise en yakın asliye ceza mahkemesine gönderir. İtiraz incelemesi neticesinde verilen karar kesindir.

İcra mahkemesinin bu bapta yer alan suçlardan dolayı verdiği hükümlerle ilgili olarak 4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun kanun yollarına ilişkin hükümleri uygulanır.

Disiplin veya tazyik hapsi ise İstinaf Mahkemesi geri çevirir. Diğer hükümlerden ise İstinaf yoluna gitmesi doğrudur. Zaten kararın sonuç kısmında kanun yolunun (yanlış da olabilir) gösterilmiş olması gerekir.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
sulh hukuk mahkemesinin verdiği değişik iş kararına karşı itiraz nereye yapılmalı nurullahakgun Meslektaşların Soruları 1 17-12-2009 21:58
sulh ceza değişik iş kararına itiraz tefhim tebliğ avktderya Meslektaşların Soruları 1 10-11-2009 08:39
İdare Mahkemesinin Vergi Mahkemesinin Görevsizlik Karari Temyiz Edilebilir Mi! Acilll zerafettt Meslektaşların Soruları 6 09-09-2009 16:58
Ceza davasında görevsizlik kararına karşı itiraz... advokat34 Meslektaşların Soruları 1 24-01-2008 21:57
Ceza Mahkemesinin İcra Takibini Durdurması Av.Ali KAYA Meslektaşların Soruları 6 08-12-2007 00:53


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04996991 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.