Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Markaya Tecavüz - Haksız Rekabette Zamanaşımı

Yanıt
Old 14-02-2018, 08:27   #1
Av.AyşeNur

 
Varsayılan Markaya Tecavüz - Haksız Rekabette Zamanaşımı

Sayın meslektaşlarım, bir şirketin ticaret unvanına ilişkin olarak markaya tecavüz ve haksız rekabete dayalı bir dava açacağız, ancak haksız rekabete ilişkin olarak TTK m.60' da öğrenmeden itibaren 1 yıllık zaman aşımı süresi öngörülmüş. Biz 2016 yılında davalıya markamıza tecavüz ettiği konusunda ihtar çekmiştik, bu durumda davalı hala tecavüz eylemlerine devam ediyor olsa dahi zaman aşımı süresi dolmuş mu sayılır? Ayrıca bu eylemin TCK kapsamına giren bir suç olması durumunda ona ilişkin zaman aşımı süresi uygulanır hükmünün olayımıza tatbiki hangi hallerde mümkün olabilir, bu hükmü haksız rekabet eyleminin hakaret, tehdit içermesi gibi mi anlamalıyım, yoksa 6769 sayılı kanun kapsamında ceza teşkil ediyor olması yeterli midir? Teşekkürler.
Old 14-02-2018, 08:38   #2
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım,

Tecavüz eylemi devam ettiği müddetçe, zamanaşımı söz konusu olmaz.
Ancak haksız rekabet, marka tecavüzü, ticaret unvanına tecavüz gibi konuları ve taleplerinizi çok doğru ayırt etmeniz gerekiyor. Taleplerdeki hatalar nedeni ile çok sayıda davanın aleyhe neticelendiğini gördüm. Hatta son olarak önüme temyiz aşamasında bir dosya geldi, tam bir felaket!

TTK m.50 vd. hükümleri de bir incelemenizi öneririm...

Ceza zamanaşımından yararlanma hususu için de şunu söyleyebilirim: Marka tecavüzü de bir suçtur.

Sizin sorunuzu yetersiz bilgi mevcut olması nedeni ile aslında tam olarak anlayamadım. Ancak karşı tarafın ticaret unvanına dayalı bir kullanımı varsa ve bu kullanımı "markasal kullanım" kapsamında olmayıp sadece ticaret unvanı kullanımı şeklinde ise bu durumda ticaret unvanının terkini sağlanmadığı sürece, karşı taraf yasaya dayalı bir hakkı kullanıyor demektir. Sizin marka tecavüzü iddiasını ispatlayabilmeniz için, mutlaka karşı tarafın, ticaret unvanı yanında "markasal kullanımı" olduğunu da ispatlamak zorunluluğunuz mevcuttur. Bu konuyu detaylı araştırırsanız, ne demek istediğimi daha rahat anlayabilirsiniz. Örneğin ticaret unvanını antetli kağıdında kullanan ya da tabela olarak astıran bir Şirketin marka tecavüzü eylemi gerçekleştirdiği salt bu iki delille ispatlanamaz.

Bir not daha: Her ne kadar tecavüz eylemi devam ettiği müddetçe zamanaşımı süresi işlememekte ise de 6769 Sayılı Yasa'nın 29/2 hükmünü de dikkatle inceleyiniz. Burada 5 yıllık bir süreden söz edilir, karşı taraf açısından def'i olarak ileri sürülebileceği belirlenmiştir. Hal böyle iken karşı tarafın eskiye dayalı bir kullanımı var ise bu kullanıma ilişkin delillerini de ibraz ederek, 5 yıldan uzun bir süredir de kullanımı olduğunu belirterek, iddianızın aksini kanıtlayabilirler.

İyi çalışmalar,
Old 14-02-2018, 09:03   #3
Av.AyşeNur

 
Varsayılan

Öncelikle cevabınız için çok teşekkür ederim meslektaşım
Doğrudan zaman aşımına odaklanınca olayı pek anlatamamışım maalesef, evet dediğiniz gibi olayımızda ticaret unvanının markasal kullanımı mevcut şöyle ki davalının ticaret unvanı müvekkille aynı ve kaşesinde bu aynı olan ibareyi büyük puntolarla diğer ibareleri ise küçük puntolarla kullanmakta, yine davalının çek kaşesi müvekkilin sanılarak kendisine verilmekte vs. bunlara dayanarak markamıza tecavüzün giderilmesini talep edeceğiz, bunlar yeterli olur mu dersiniz? ancak ticaret unvanının terkini için de ( unvansal kullanımdan dolayı) talepte bulunacağız zira müvekkil ile davalının unvanları aynı ve aynı iş kolunda faaliyet göstermekteler ek olarak da haksız rekabetin giderilmesini talep edeceğiz. Olay genel hatlarıyla bu şekilde, kavramlar birbirine çok karışıyor gerçekten, bu alana pek de hakim değilim maalesef, yardımlarınız için teşekkürler
Old 14-02-2018, 09:07   #4
Av.AyşeNur

 
Varsayılan

Ticaret unvanının terkinine ilişkin olarak aynı iş kolunda faaliyet göstermekteler demişim ticaret unvanlarında ayırt edici ibare yok yazacaktım.
Old 14-02-2018, 09:18   #5
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan

Bana göre eğer sadece belirttiğiniz iki husus mevcut ise marka tecavüzünü kanıtlamak için oldukça yetersiz.

Tacir, TTK gereği, işletmesiyle ilgili belgeleri, unvanı altında imzalamak zorundadır ve sadece kaşe ile marka tecavüzü -bana göre- gerçekleşemez. Belirttiğiniz diğer karışıklığın sebebi de aynı şekilde, karşı tarafın ticaret unvanı ile markanızın benzerliğidir. Bu durum da yine karşı yanın ticaret unvanının bu olmasından kaynaklanmaktadır.

Başka deliller ile desteklemeden bu hali ile marka tecavüzüne dayalı herhangi bir istemde bulunmanız uygun olmaz diye düşünüyorum. (Hele ki delilinizin bu kadarsa, tazminat vs. talep edersiniz, karşı vekalet çıkar, biraz sakıncalı gördüm...) Yaklaşık 8-9 sene aralıksız, FSHHM'lerde dosya takip etmiş bir meslektaşınız olarak, Mahkemelerin bakış açısını da az çok anladığım için bu şekilde düşündüğümü belirteyim.


TÜRK TİCARET KANUNU

A) Ticaret unvanı
I - Kullanma zorunluluğu
1. Genel olarak

MADDE 39- (1) Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır.

Marka tecavüzüne gelince ne gibi deliller uygun olabilir şöyle örnekleyeyim;

Karşı taraf bir ürün üretiyordur ve ürünlerin kutusuna, ürünlerin üzerine, unvanını logo gibi bastırıyordur.

veya

Fuarlara katılıp her tarafa unvanı sanki markasıymış gibi kartonetler yaptırmıştır ve sizde buna ilişkin fotoğraflar vardır, bu da bir delil olabilir.

veya

Müşterilerine, unvanını markası gibi lanse ediyordur. Bu şekilde elektronik postalar gönderiyor, reklamlar veriyordur; bu da bir delil olabilir. (Tüyo vereyim: Müşterilerinden tanık da bulabilirsiniz)

Öyle çok ihtimal var ki her olay kendi içinde değerlendirilmesi gerekir. Ancak bana göre sadece kaşe gerekçe gösterilerek marka tecavüzü var denilmesi, pek uygun düşmez. Eminim karşı taraf, savunma olarak "ticaret unvanına dayalı kullanım"ı olduğunu ileri sürecektir ve başka delil ile destekleyemezseniz,iddianızı kanıtlamanız çok zorlaşacaktır.
Old 14-02-2018, 10:14   #6
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan

Sayın Av.AyşeNur,

Müvekkilinizin ticaret unvanı ile karşı tarafın ticaret unvanı da benzer mi?Eğer öyle ise doğrudan;

TÜRK TİCARET KANUNU
...
Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları

MADDE 52- (1) Ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması hâlinde hak sahibi, bunun tespitini, yasaklanmasını; haksız kullanılan ticaret unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini, tecavüzün sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların imhasını ve zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat isteyebilir. Maddi tazminat olarak mahkeme, tecavüz sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin karşılığına da hükmedebilir.
Old 14-02-2018, 10:29   #7
Av.AyşeNur

 
Varsayılan

Anladım sayın meslektaşım, aslında müvekkilin dediğine göre bizim davalı da fuarlarda unvanını kullanarak broşür vs bastırıp dağıtıyormuş ancak bunların içeriğine tam vakıf değilim, tek dayanak noktam aynı olan unvanların öne çıkartılarak kullanımı hususu oldu açıkçası unvanlar benzer yani şu şekilde bizimki A TARIM SANAYİ PAZARLAMA A.Ş davalınınki A GÜBRE TARIM LTD.ŞTİ. Bu konuda ölçüt eklerin farklı olması halinde tescil edilebilmesi diye biliyorum ama zaten gübre ibaresinin de tarımla ilintili olmasından hareketle ayırt ediciliği sağlamadığını düşünmekteyim,acaba yanılıyor muyum?
Old 14-02-2018, 11:01   #8
Av.Duygu Işık Behrem

 
Varsayılan

Bu konuyu değerlendirirken "A" ibaresini esas alabilirsiniz. Ben de "gübre" ibaresinin ayırt edici olmadığını ve faaliyet alanı ile ilgili olduğunu düşündüm. Bu durumda sizin olayınız, spesifik şekilde TTK m.52'ye uygun görünüyor. Ancak siz dava dilekçenizde, yine de hem tescilli markanıza hem de ticaret unvanınıza dayanabilirsiniz. Daha önce bu şekilde bir dava yürüttüm ve benzer durumda, Mahkeme lehimize karar verip terkin kararı vermişti. (Ben tazminat talep etmemiştim çünkü müvekkilin isteği sadece karşı tarafın kullanımını sona erdirmekti. Bu hususta karşı tarafa unvanını sizinki ile aynı olmayan ve/veya benzerlik içermeyen bir ibare ile değiştirmesini aksi takdirde aleyhine dava açılacağını da ihtar edebilirsiniz. Bir keresinde bu şekilde de sonuç almıştım, şans... )

İfade ettiğiniz şekilde, çeklerin karıştırıldığını, müşteriler nezdinde karışıklık doğduğunu, delilleriniz ile ortaya koyarsanız, davanın lehinize neticelenmesi için, (marka tecavüzüne göre) daha sağlam ilerlemiş olursunuz.

Mahkeme unvanın terkini yönünde karar verir ve karşı taraf karar kesinleştikten sonra, buna rağmen kullanımına devam ederse artık o zaman marka tecavüzü iddianızı ileri sürebilirsiniz. Zira ortada tescilli bir ticaret unvanı da kalmamış olacağından, karşı taraf savunmasını ticaret unvanı kullanımına da dayandıramayacaktır. Ancak belirttiğim gibi markasal kullanım ile ticaret unvanı kullanımı biraz hassas bir ayrım. Belki şu an sizin göremediğiniz fakat marka tecavüzü teşkil eden deliller mevcut olabilir, bence biraz daha araştırmalısınız. Ek deliller temin edebilirseniz, ticaret unvanının terkini ile birlikte marka tecavüzüne dayalı istemler de sunabilirsiniz. (Örneğin, fuarlar ile ilgili delilleri temin ederseniz, işinize yarayabilir.)

Internet üzerinden de bir araştırma yapın, zira web sayfası varsa , oradaki kullanımları da marka tecavüzü teşkil ediyor olabilir; ne şekilde kullandıkları önemli.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Haksız Rekabette kötüleme yoluyla ilgili yargıtay kararı yyekcan Hukuk Soruları 0 16-05-2014 23:55
Haksız rekabette bulunan pay sahibinin, ortaklıktan çıkarılması mümkün müdür? ogozen Meslektaşların Soruları 2 08-12-2011 16:06
Haksız rekabette zamanaşımı sorunu Av. Elif Handan Meslektaşların Soruları 2 02-03-2009 00:14
haksız rekabette zamanaşımı avzeynepcan Meslektaşların Soruları 6 29-08-2007 18:55


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03622603 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.