Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Dizi Pusulası Dosyanın Bir Parçası Mıdır

Yanıt
Old 23-05-2004, 03:00   #1
Av.Ömer KAVİLİ

 
Acil Dizi Pusulası Dosyanın Bir Parçası Mıdır

Sayın hukukçu meslekdaşlarıma,

Ankara x Ağır Ceza M. kendi karar verdiği dosyayı temyiz incelemesi nedeniyle Yargıtay'a yollarken "Dizi Pusulası" başlıklı bir liste ile dosyanın ekinde neler olduğunu belirten bir liste hazırlayarak, bunun örnek olan sayfasını dosya içinde gönderiyor.

Yargıtay'daki bu belge incelendiğinde içerikteki belge sayıları üzerinde el ile ve daktilo ile karalamalar yapılarak sayıların değiştirildiği, bu değişikliğin yöntemine uygun onaylanmadığı, hazırlayanın adının bile yazılmadığı görülüyor.

Burada değiştirilmiş sayıda belgelerin bile varolmadığı avukatlarca tutanağa bağlanarak C. Başsavcılık makamına suç duyurusunda bulunuluyor.

Bu arada belge örneği ile Ağır C. Mahkemesindeki asıl üzerinde karşılaştırma yapmak amacıyla, 1136 s. Avukatlık Yasası (4667 s. Yasa ile değişik) m.2/III' teki "Kanıt toplama yetkisi", CMUY. m.143/I ve Ceza mahkemeleri yazı işleri yönetmeliği çerçevesinde, mahkemede bulunması gereken asıl olandan onaylı bir örneğin savunma makamına teslimi isteniyor.

1- Mahkeme dilekçeyi alırken dilekçeyi telim almış olmasına karşın, avukattaki örneğine aslını aldığını yazmıyor.
2- Mahkeme "Dizi Pusulası" başlıklı belgenin dosya kapsamında olmadığını ve bundan bir örnek verileceğine ilişkin "usul kanunlarımızda açık bir hüküm olmadığından.." diyerek RED KARARI veriyor.
3- İtirazı inceleyen (x+1). mahkeme kararı hukuka uygun görüp onaylayarak, isteğin reddine ilişkin işlemi kesin karara bağlıyor.

Sorum şu : Acaba kararı veren makamda oturan hukukçu meslekdaşlar mı yanlış yorumluyor, yoksa hak arama ve savunma makamında görevli avukatlar mı yanlış yapıyor ?

Benim önerim, hak aramayı engelleyenlerin avukatlık (hak arama) mesleğine geçişlerinde verdikleri kararların her hukukçuyu takip edeceği bir sistem kurulmalı.
Old 24-05-2004, 14:16   #2
OKoseoglu

 
Varsayılan

Kalın ceza dosyalarında dizi pusulasına uygulamada çok sık rastlanılıyor. Bunları hazırlayanlar da çoğu zaman -angarya olarak görüldüğü için- kalem müdürü yerine en kıdemsiz memur çoğu zaman da mübaşirler oluyor. Dizi pusulası daha çok mahkeme kaleminin bir iç denetim ve takip föyü olarak kullanılıyor.
Bu pusulanın dosyanın içeriğine dahil olmadığı konusunda ben de itirazı inceleyen mahkeme ile aynı görüşteyim. Bildiğiniz gibi dosyaya konulacak her türlü evrak için hakimin havalesi zorunlu. Bu evrakların korunması için getirilen tek güvence. Hakimin havalesini, taşımayan ancak bir şekilde dosyanın içine giren bir evrakın dosyanın bir parçası olduğunun kabulünün ciddi sakıncaları olduğunu düşünüyorum. Bir kere iş yükünün fazla olduğu mahkeme kalemlerinde dosyaya bir şeyler sokuşturmak veya almak her zaman mümkün.
Dosyadan evrak kaybolduğu veya dosyaya evrak eklendiğini düşünen avukat ne yapmalı? Duruşma tutanaklarındaki silsile takip edilerek dosyadaki mevcut evrakların neler olduğu bir kere çıkartılabilecektir. Yine resmi makamlarla olan evrak alış verişinde kullanılan zimmet defterleri de önemli bir kanıttır. Böyle bir durumdan şüphelendiğinizde derhal mahkeme başkanına başvrulmalı, dosya birlikte incelenmeli gerekirse durum bir tutanakla tespit edilmelidir.
Mahkeme ile ilgili, bizzat hakimlerin suç işledikleri gibi ciddi şüpheleriniz varsa öncelikle kendi dilekçelerinizin sıhhati bakımından dilkeçelerinizi başka mahkeme kanalıyla göndermeniz ve hakim hakkında suç duyurusunda bulunmanız gerekecektir.
Old 30-05-2004, 13:41   #3
Av.Ömer KAVİLİ

 
Mesaj Hukukta güvenlik ilkesinin uygulanması

" .... Bir kere iş yükünün fazla olduğu mahkeme kalemlerinde dosyaya bir şeyler sokuşturmak veya almak her zaman mümkün..."

Sayın OKoseoglu,
Yukarıdaki cümle içinde çok büyük tehlike taşıyor. Bu cümle eğer bir varolan durumun saptanması, varolan durumun dile getirilmesi teziyle yazılmış ise durum korku verici boyuta ulaşmış denebilir.

Şöyle düşünelim;
1- Suçlama ve kanıtları tet tek sayılmadan yazılı iddianame düzenlenmiş, sanık yargılanıyor, karar aşamasında sanık veya savunma makamında görevli avukatın ( ve de yargıcın) o ana kadar görmediği bir kanıt dosya içinden çıkıyor.
2- Suçlama ve kanıtları tet tek sayılmadan yazılı iddianame düzenlenmiş, sanık yargılanıyor, karar aşamasında kanıtların değerlendirilmesi yapılamadan kanıtların dosyada olmadığı ortaya çıkıyor.
Burada her iki durumda da sürpriz bir sonuç ortaya çıkmış sayılır. Oysa yargılamada adil bir karara ulaşabilmek için her bir kanıtın numerus clausus sayımı yapılarak yargılama sürecinde tartışması yapılmalıdır. İşte dizi pusulası başlıklı belgeyi dosyanın ayrılmaz parçası yapan da budur.

Burada yargıcın dosyaya konabilecek nitelikte olduğunu belirlemeye yarayan "Görüldü" işlemi, dosyaya yargıcın bilgisi dışında belge girmesini ve dosyanın gereksiz biçimde kalabalıklaşmasını engellemekte, böylece yargılamanın sağlıklı yürümesini sağlama amacındadır. Ancak, böylesine denetlenerek dosyaya konulan belgelerin dosyaya konulmuş olduğunun bilinmesi ve belgelenmesi de Yargı'nın hak etmesi gereken onurunu kazanmayı ve korumayı sağlayacaktır. Ters bir durumda, yargıcın görüldü işlemiyle dosyaya kanıt sunan yanın, daha sonra bu kanıtının dosyada olmadığını görmesi ve eksik kanıtla yargılama yapılarak (olmayan belge karara dayanak yapılamayacağına göre) bu yanaın hukukuna aykırı karar verilmesi durumunda öncelikle bu yanın ve sonra ise herkesin böylesi bir karara saygı duyması beklenmemelidir.

Bu konuda yazılı hukuk kaynaklarımız da vardır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgilenme amacıyla İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi yürütme kurulu üyelerine başvuru yapılabilir.

Sitemiz üyesi meslektaşlar doğrudan arayacak olurlarsa bilgi paylaşımına hazır olduğumuzu da (kendi adımıza) belirtelim. Saygılarımızla.

Avukat Ömer KAVİLİ
0532 322 00 23
0216 553 54 23
Old 24-07-2004, 13:34   #4
Av.Ömer KAVİLİ

 
Varsayılan

Değerli izleyenler ve meslektaşlarım,
Yargılama bütündür. Bu bütünün nerede başladığı ve nerede bittiğini saptayabilmek savunmayı olanaklı kılacaktır.
Burada Dizi Pusulası belgesi işte o dosyanın nelerden oluştuğunu ve belgelerin sonunun nerede bittiğini saptamaktadır.
Böylesine önemli bir konunun salt mahkemenin kendisini ilgilendirdiğini düşünemeyiz.
Karşıt deyişle, Yargı'yı falcılıktan kurtaracak olan ondaki nesnelliktir. Ve bu durum, Yargı'ya yaralanmış onurunu onartma olanağı yaratacaktır.
Yargı insanlığın onurudur.

Sevgiler.
Old 19-02-2008, 11:46   #5
Av.Ömer KAVİLİ

 
Rahatsiz Masal gibi

Alıntı:
Yazan Av.Ömer KAVİLİ
Değerli izleyenler ve meslektaşlarım,
Yargılama bütündür. Bu bütünün nerede başladığı ve nerede bittiğini saptayabilmek savunmayı olanaklı kılacaktır.
Burada Dizi Pusulası belgesi işte o dosyanın nelerden oluştuğunu ve belgelerin sonunun nerede bittiğini saptamaktadır.
Böylesine önemli bir konunun salt mahkemenin kendisini ilgilendirdiğini düşünemeyiz.
Karşıt deyişle, Yargı'yı falcılıktan kurtaracak olan ondaki nesnelliktir. Ve bu durum, Yargı'ya yaralanmış onurunu onartma olanağı yaratacaktır.
Yargı insanlığın onurudur.

Sevgiler.

En son iletiden bu yana DÖRT YIL geçmiş.

Bu zaman içerisinde :
  • dosyayı incelemek isteyen avukat ağır ceza mahkemesinde "heyete hakaret" suçundan yargılanmış, beraat etmiş, beraat kararının bozulmasını isteyerek kendisi temyiz etmiş;
  • avukat tüm çabalarına ve sanık olmayı yaşamasına karşın Dizi Pusulası belgenin aslını elde edememiş;
  • avukat inceleyemediği dosyada kendisinin savunma yapamayacağını söyleyerek duruşmayı terketmiş;
  • yaklaşık 150.000 sayfa dosya belgesi KAYIP iken mahkeme mahkumiyet kararı vermiş;
Ayrıca bu sitede ilgili konular:

"Mahkemedeki Fısıltı"
http://www.turkhukuksitesi.com/showt...1187#post41187

Avukata “heyete Hakaret Davası”
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=5702

Hukuk masalı okuyanlara ve dinleyenlere.

Saygılarımla.

Ömer KAVİLİ
Hukukçu

" Hak, huk, HUKUK; gak, guk, GUGUK!!! "
Old 26-09-2008, 22:49   #6
Av.Ömer KAVİLİ

 
Varsayılan " Hak, huk, HUKUK; gak, guk, GUGUK!!! "

Alıntı:
Yazan Av.Ömer KAVİLİ
En son iletiden bu yana DÖRT YIL geçmiş.

Bu zaman içerisinde :
  • dosyayı incelemek isteyen avukat ağır ceza mahkemesinde "heyete hakaret" suçundan yargılanmış, beraat etmiş, beraat kararının bozulmasını isteyerek kendisi temyiz etmiş;
  • avukat tüm çabalarına ve sanık olmayı yaşamasına karşın Dizi Pusulası belgenin aslını elde edememiş;
  • avukat inceleyemediği dosyada kendisinin savunma yapamayacağını söyleyerek duruşmayı terketmiş;
  • yaklaşık 150.000 sayfa dosya belgesi KAYIP iken mahkeme mahkumiyet kararı vermiş;
Ayrıca bu sitede ilgili konular:

"Mahkemedeki Fısıltı"
http://www.turkhukuksitesi.com/showt...1187#post41187

Avukata “heyete Hakaret Davası”
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=5702

Hukuk masalı okuyanlara ve dinleyenlere.

Saygılarımla.

Ömer KAVİLİ
Hukukçu

" Hak, huk, HUKUK; gak, guk, GUGUK!!! "

Bu kez yeni bir "Dizi Pusulası" hazırlanmış ise de yüzlerce klasör yok olmuş durumdadır. Dosya yargıtay incelemesi aşamasındadır.

Ne önerirsiniz ?

Yargıtay'da dosyaların yazıldığı "Dizi Pusulası" bakımından.

Ömer KAVİLİ
Hukukçu

" Hak, huk, HUKUK; gak, guk, GUGUK!!! "
Old 27-01-2009, 10:13   #7
Av.Ömer KAVİLİ

 
Varsayılan hakim ve savcıya HAKARET

Bu arada geçen zaman içinde, sanık olarak yargılandığımız yepyeni bir dava olan Kadıköy 3 Ağır Ceza M. 2008/224 E. "el kol hareketleri yaparak konuşmak, kürsüye yürürmek,TC devleti hukuk devletidir demek suretiyle hakim ve savcıya HAKARET suçlaması dosyasının başlangıcında dizi pusulası hazırlatmayı istedim ve başardım.

Duruşma 18 Mart 2009 saat 13.30

Bilginize.

Ömer Kavili
Avukat meslektaşını savunurken kendisi sanık avukat

" Hak, huk, HUKUK; gak, guk, GUGUK!!! "

Alıntı:
Yazan Av.Ömer KAVİLİ
Bu kez yeni bir "Dizi Pusulası" hazırlanmış ise de yüzlerce klasör yok olmuş durumdadır. Dosya yargıtay incelemesi aşamasındadır.

Ne önerirsiniz ?

Yargıtay'da dosyaların yazıldığı "Dizi Pusulası" bakımından.

Ömer KAVİLİ
Hukukçu

" Hak, huk, HUKUK; gak, guk, GUGUK!!! "
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
İcra Müdür ve Müdür Yardımcılığı Sınavı Av.H.Sancar KARACA Adliye Duvarı 12 21-04-2009 14:27
Dizi filmler ve HUKUK ahmetsacit Hukuk Sohbetleri 17 02-11-2008 13:00
Alanya adliyesinde bir dosyanın akibeti hakkında acil bilgi rica ediyorum. gerunsal Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 4 27-12-2006 14:39
izmir adliyesinde dosyanın akibeti Av.Selim HARTAVİ Şehirlerarası Nöbetçi Avukat 1 30-11-2006 15:15
yeni bir dizi ahmetsacit Sinema ve Televizyon 2 28-09-2006 18:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03977203 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.