Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Bölge Idare Mahkemesi Kaldirma Karari Ve Iik Md 40 - Icranin Iadesi

Yanıt
Old 11-05-2018, 16:41   #1
GünHan

 
Varsayılan Bölge Idare Mahkemesi Kaldirma Karari Ve Iik Md 40 - Icranin Iadesi

Merhaba arkadaşlar. Sorum şöyle ki; bir idari yargı ilamında, davacı olarak açtığımız ödeme emri iptal davasının kısmen kabul kısmen reddine karar verilmiştir. Bu durumda davanın ret kısmı nedeniyle idare lehine de davacının ödemesi gereken vekalet ücreti tesis ediliyor. İdare bunu icraya koyuyor ve davacının yani müvekkilimizin tapularına haciz koyuluyor.FAKAT sorun şu ki bunun sonrasında benim istinaf talebim neticesinde Bölge İDARE Mahkemesi idarenin alacağını doğuran davanın RET kısmını KALDIRIYOR ve işlemin tamamını İPTAL ediyor, dolayısıyla idarenin icra takibine dayanak ettiği ilam vekalet ücreti alacağındaki ilam BÖLGE İDARE MAHKEMESİ tarafından KALDIRILARAK davanın esası hakkında idarenin hiç alacağı olmaya ak şekilde işlemin tümden İPTALİNE karar veriyor. Şimdi icra müdürlüğünden İİK'nun 40/2. Maddesi uyarınca icranın iadesini hacizlerin kaldırılmasını vs talep ettim, ancak müdürlük yasa metninde Bölge ADLİYE Mahkemesi yazılı olduğunu Bölge İDARE mahkemesi kararı ile alakalı bir düzenleme olmadığını belirterek araştırma yapıp karar verecek. Bu aşamada bana emsal karar olarak veya hukuken dayanak bir hüküm ile yardımcı olabilirseniz mutlu olurum. Hiç olmadı parayı ödeyip (1000 küsür TL) hacizleri kaldırtıp, istirdat davası ile ödeneni geri alayım idareden ofisimdeki avukat arkadaşlara bedavadan vekalet ücreti alacağı çıksın
Old 14-05-2018, 15:07   #2
concardia

 
Varsayılan

T.C YARGITAY
3.Hukuk Dairesi
Esas: 2007/ 2274
Karar: 2007 / 2632
Karar Tarihi: 26.02.2007

(2004 S. K. m. 40) (818 S. K. m. 62)

Dava: Dava dilekçesinde 260.831,54.-YTL alacağın faiz ve masraflarla birlikte davalı taraftan tahsili istenilmiştir. Mahkemece davanın reddi cihetine gidilmiş, hüküm davacı vekili tarafından temyiz edilmiştir.

Temyiz isteminin süresi içinde olduğu anlaşıldıktan sonra, dosyadaki bütün kağıtlar okunup gereği düşünüldü:

Karar: Davacı, davalı şirket tarafından, ... Orman Ürünleri Sanayi A.Ş.'ye ... işletmesinin satışına ilişkin ihale ile ilgili olarak ihale şartnamesinin geçersiz sayılması ve teminat mektubu karşılığı ödenen 75.000.000.000.-TL'nin iadesi istemiyle Ankara 2. İdare Mahkemesi'nde aleyhine dava açıldığını, mahkemece verilen karar gereğince İcra dosyasına ödeme yaptığını, idare mahkemesinin kararının Danıştay 13. Dairesi'nin 15.03.2006 tarihli ilamı ile bozulması üzerine ortadan kalktığını, İcra dosyasına yatan ve davalı şirkete ödenen paranın yasal dayanağı kalmadığını, davalının bu para nedeniyle sebepsiz zenginleştiğini öne sürerek, ödenen 159.294,48.YTL anapara, 101.537,06.-YTL faiz olmak üzere toplam 260.831,54.-YTL.'nin tahsiline karar verilmesini istemiştir.

Davalı, İİK 4. maddesi uyarınca dava açılamayacağını, dava açmakta hukuki yararı bulunmadığını bildirerek, yersiz olan davanın reddini dilemiştir.

Mahkemece İİK 40/2. maddesi gereğince davacının açacağı bir dava ile istemde bulunmasına gerek olmaksızın ödediği bedele kavuşacağından, hukuki yararı bulunmadığından davanın reddine karar verilmiş; hüküm davacı tarafından temyiz edilmiştir.

İİK 40. maddesinde denilmektedir. İcraya konulan ilamın ait olduğu dairece bozulması takibi olduğu yerde durdurur. İcranın eski hale iadesi için, borçlu lehine kesinleşen bir hükmün varlığı gereklidir.

Bu maddenin hükmü, haksız yere para ödemiş olanların geri alma haklarını kolayca kullanabilmelerini sağlamak üzere konulmuştur. Bu maddenin verdiği hakkın sebepsiz mal edinme esasları gereğince mahkemeye başvurularak kullanılması da mümkündür. Böyle bir davaya İİK.'nun 40. maddesindeki hüküm engel teşkil etmez; bu hüküm, emredici nitelikte değildir (Yargıtay HGK 05.10.1960 tarih E. 3/12, K. 12). İİK.'nun 40. maddesinde, aleyhine verilen ilk karar bozulanlar için iade usulünün belirlenmiş olması, dava açma hakkını ortadan kaldırmaz. Davacının dava açmakta hukuki yararı vardır. Mahkemece İdare Mahkemesi kararı, Danıştay bozma ilamı birlikte değerlendirilerek işin esasına girilmesi ve ortaya çıkacak sonuca uygun bir karar verilmesi gerekirken, hukuki yarar yokluğundan davanın reddi şeklinde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir.

Sonuç: Bu itibarla yukarıda açıklanan esaslar göz önünde tutulmaksızın yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsiz, temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde olduğundan kabulü ile hükmün HUMK.'nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA ve peşin alınan temyiz harcının istek halinde temyiz edene iadesine, 26.02.2007 tarihinde oybirliği ile karar verildi. (¤¤)


Aslından doğrudan olayınızın çözümünü sağlamıyor fakat gerek İİK 40. maddenin uygulanabilirliğini gerekse sebepsiz zenginleşme davasının açılabileceğini belirttiği için paylaşmak istedim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Temyiz olamayan bölge adliye mahkemesi karari tegese Meslektaşların Soruları 1 11-07-2017 15:13
Bölge Idare Mahkemesinin Kesin Karari Için Karar Düzeltme Talep Edilebilir Mi? Av.Esn Meslektaşların Soruları 1 18-03-2015 16:33
bölge idare mahkemesi-yargı giderleri av.eduss Meslektaşların Soruları 1 14-06-2012 11:37
bölge idare mahkemesi yürütmenin durdurulması kararını kaldırmasına karşı başvurulacak bir yol var mı? a. serhat Meslektaşların Soruları 2 19-08-2011 17:57
idari mahkemesi kararında itiraz mercii danıştay mı bölge idare mahkemesi mi? av_sibelll Meslektaşların Soruları 5 30-07-2010 15:27


THS Sunucusu bu sayfayı 0,02872896 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.