PDA

Forum İçindeki Asıl Konu : Çocuk Hakları Çalışma Grubu


 1. Anneler Gününde Bazı Anneleri Protesto Ediyorum.....
 2. Çocuk Ve Şiddet !!!
 3. Baro Başkanı Ve Abartı..!
 4. Çocuk Mahkemeleri İle İlgili Duyuru
 5. Çocuk Haklarının Somutlaşması
 6. Basında Çocuk Hakları Haberleri
 7. Çocuk Haklarının Kullanılmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi
 8. Dünya Çocuklarının Durumu 2004 Raporu Açıklandı
 9. Çocukların Korunması Ve Ülkelerarası Evlat Edinme Konusunda İşbirliğine Dair Sözleşme
 10. Çocuk Hakları Ve İhlalleri
 11. Çocuk Hakları İçin Biraraya Gelenler
 12. Tanesi 45 Euro, Seç Beğen Al
 13. Çocuğun Yüksek Yararı Temel İlkedir
 14. Çocuk İşçiler Ve Emeğin Sömürüsü
 15. Kiralık Çocuk Dilenciler !! ATO Raporu 1
 16. Çocuk Fuhşu, Pornografisi, Satışı Ve Kaçakçılığı-Kadriye BAKIRCI
 17. Çocuk Koruma Yasası
 18. Çocuklar İçin Türkiyeden İyi Örnekler
 19. Çocuğa Karşı Cinsel İstismarda 24 saat Açık İhbar Ve Bilgi Hattı
 20. çocukların kendilerini ilgilendiren kararlara katılma hakkı
 21. Çocuk işçiliğinde son on yıl...
 22. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Komitesi Türkiye Raporu
 23. Kazanmaliyiz Onlari
 24. Çocuk Hakları Sözleşmesi
 25. Çocuk Menfaati Ön Planda İse?
 26. Çocuklara Yönelik Şiddetin Onlenmesi Konusunda Başbakanlık Genelgesi:
 27. ilama rağmen çocuğun gösterilmemesi üzerine yapılacak olan takip
 28. Çocuk Pornosunda Şok Bilanço
 29. Mahkeme Kararları
 30. Çocuklar Ve Sokaklar Tehdit Altında
 31. Tanıma tenfiz,Türkiye'ye kaçırılan çocukların durumu
 32. lübnan da cocuk olmak
 33. Çocuk ve Cinsel İstismar
 34. Çocuklar suç rekoru kırdı
 35. çocuk hakları hçg yeni üye kaydı
 36. Çocuk İşçiliği ile İlgili Ulusal Mevzuat
 37. Çocuklara Asla KelepÇe Takilamaz..
 38. Öğretmendir, Döver!
 39. OKULLARDA ŞiDDET VE ÇOCUK SUÇLULUĞU
 40. Çocuk Teslimi Uygulamaları
 41. Okuldakİ Şiddetin Durdurulmasına Yönelİk Önlemler.
 42. Lise Öğrencisinin Nişanlanması Eğitim Hakkını Ortadan Kaldırır Mı?
 43. Suça Sürüklenmiş Çocuk
 44. Çocukların Satılmaları, Çocuk Fuhşu ve Pornografisi Konusundaki İsteğe Bağlı Protokol
 45. Çocuğa Birey Olduğunu Hissettirecek Yaklaşımlar.
 46. Dünya Çocuk Hakları Günü.....
 47. S.h.ç.e.k.
 48. üyelik iptalleri duyurusu
 49. TCK 103. Madde Değişikliği
 50. çocuğun sözleşmede belirtilenlerden başka hakkı yok mudur?
 51. Çocuk ve Öğrenci Hakları - Bir Mektup
 52. Özgürlüğünden Yoksun Bırakılmış Çocukların Korunmasına İlişkin B.M. Kuralları(Havana)
 53. Çocuk Ceza Adaleti Sisteminin Uygulanması Hakkında Asgari Standart Kurallar(Beijing)
 54. Basında Çocuk Haberleri 2007
 55. Tutuklu Çocuklara Hukuki Yardım.
 56. Çocuğun Tehdit Edilmesi - Velayet Konusunda Tedbir Kararı
 57. Çocuk Koruma Kanununun Uygulama Yönetmeliği
 58. Uyuşturucu ile Mücadelede Ailelerin Dikkat Etmesi Gerekenler
 59. Ensest
 60. Medyada Çocuklara YÖnelİk Haberler
 61. Çocuk Haklarıyla ilgili Uluslararası Sözleşmeler ve Bildirgeler
 62. Çocuklarinizi EleŞtİrmeyİn
 63. Uluslararası Çocuk Kaçırma - Lahey Sözleşmesi - Genelge
 64. Çocuk Hakları Komitesi-BM Çocuk Hakları Sözleşmesine Ek Protokol- Dönemsel Türkiye Ra
 65. Koruyucu ve Destekleyici Tedbirlerin Uygulanması Hakkında Yönetmelik
 66. Çocuk Hükümlü ve Tutukluların Eğitim Öğretim Faaliyetleri Hakkında Genelge
 67. Velayet Kararlarının Tanınması, Tenfizine İlişkin Avrupa Sözleşmesi
 68. Çocuk İşçiliğinin Yasaklanması-acil önlemler Sözleşmesi
 69. Sınıraşan Örgütlü Suçlar-Çocuk ve Kadın Ticareti- BM İlgili Sözleşmesine Ek Protokol
 70. Bm Çocuk Hakları Sözleşmesi: Çocuklarin Silahlı Çatışmalara Katılmaları - protokol
 71. Küçüklerin Korunması- Bu Bağlamda Uygulanacak Kanuna İlişkin Sözleşme
 72. Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü- Bu Kararların Tenfizi Sözleşmesi
 73. RTÜK'ten Anne-Babalara Mektup
 74. Çocuk Suçluluğunun Önlenmesine İlişkin BM Sözleşmesi- Riyad İlkeleri
 75. Uluslararasi Hukukta Çalışan Çocukların Hukuki Durumu
 76. Uluslararasi Hukukta Çalışan Çocuklara İlişkin Mevzuat Listesi
 77. Dünyanın Utancı : Çocuk Askerler
 78. Çocuk Tesliminde Uzman Personel Bulundurulması Hakkında Genelge
 79. Evlat Edinme ve Evlatlığın Hukuki Durumu
 80. Küçüklerin Vatana İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesi
 81. Evlat Edinme İle İlgili Yargı Kararları
 82. Cinsel istismar magduru çocuğa yaklaşım
 83. Çalışma Konularımız
 84. Çocuk HÇG Röportajları (1): TANZER GEZER
 85. Başımızdan Geçenler...
 86. Çocukları Koruma Kanunu Tasarısı Üzerine Görüşler
 87. Küçük Olarak Tanımlanan Çocuklar
 88. 13 Yaşındaki Çocuğa Tecavüz Ve Alıkoyma !!!!!
 89. THS Çocuk Hakları Yasası
 90. Çocuklarımızı Erken Büyütmeyelim
 91. COCUKLAR SUCLU DEGİL!!!-Av.Hasan KILIÇ
 92. Ceza İndirimi Nedeni İle Çocukların Kullanılması
 93. Çocuk İstİsmarI Ve İhlalİ
 94. Bir çocuk müebbet hapislik ne suç işleyebilir!!!??
 95. Hiv/Aids ve Çocuklar
 96. Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Yön ve Kapsamına Dair Kanun
 97. Çocuğun Soyadı - Avrupa Ülkelerinde'ki Uygulama - Almanya Örneği
 98. Kız çocuklarımız için onların hakları için bir kitap
 99. Çocuk İstismarına İndirim İsteyen Savcı Açığa Alındı
 100. Çocuk Fuhuşu İhbarı Artıyor
 101. Hakim biyolojik anneye değil bakıcı anneye çocuğun verilmesine karar verdi!
 102. Çocuk SuÇluluĞunda Medya GÜnah KeÇİsİ Mİ?
 103. Çocuklukta Evlilik -İstismar
 104. Cocuk ve Adlı Tıp, VIII. Adli Bilimler Kongresi
 105. Çocuk Hakları Gereği Velayet Düzenlenirken Çocuğun Beyanı Gerekmez mi?
 106. Cinsel İstismar
 107. Öldü denilen bebeğinin morgda kıpırdadığını gördü!
 108. Basında Çocuk Haberleri-2008
 109. Ensest "ilginç bir örnek"
 110. Çocukların Cinsel İstismarının Kovuşturulmasının Şikayete Bağlanması Önerildi!
 111. Türkiye'de Çocuk Evleri: Çocuğun Yüksek Yararı için SHÇEK'te Dönüşüm
 112. Çocuk İstismarıyla Mücadele Rehberi
 113. sürekli acı içinde geçen 17 aylık bir yaşam
 114. Evlat Edinme Hakkının Yasada Belirlenen Koşulları Yönergeyle Artırılabilir mi?
 115. Çocukların Temel Hak ve Hürriyet'lerinin Sınırları
 116. 80 Yıl önce 4 Bin çocuk Meclis'ten Bir 'ricada' Bulundu
 117. Basında Çocuk Haberleri-2009
 118. Velayet
 119. Sempozyum: Çocuk İstismarına Çok Bilimli Bakış
 120. Yargıtay Kararı.. !
 121. Küçüklerin Evlat Edinilmesinde Aracılık Faaliyetlerinin Yürütülmesine İlişkin Tüzük
 122. Çocuk İstismarı-Neler Yapabiliriz???
 123. "23 Nisan'ı Gönülden Kutla(ya)mıyoruz"
 124. Cinsel İstismar.Beden ve Ruh Sağlığının Bozulması.Anayasa Mahkemesi Kararı
 125. Evlat Edinenin Velayet Yetkisinin Kaldırılması
 126. II. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi... 7 -9 Ekim 2009... Hacettepe Üniversitesi
 127. Suça İtilmiş Çocukların Sağaltımında Alternatif Okullar
 128. nitelikli çocuk istismarına teşebbüs
 129. Suçlu da Olsa Bir Çocuk Projesi- Kırşehir
 130. Basında Çocuk Haberleri 2010
 131. Çocuklara yönelik şiddet size neyi çağrıştırıyor, Niçin?
 132. Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumları ve Eğitimevleri İnceleme Raporu
 133. çocukların korunması ile ilgili panel
 134. SuÇlu Çocuk Mu, SuÇa YÖnlendİrİlen Çocuk Mu?
 135. Erken BÜyÜtÜlen Mİnİk YÜrekler
 136. 15-18 yaş arası çocuklar ve cinsel davranışlar
 137. Boşanmalarda ya Annesinden ya da Babasından Uzak Kalan Çocuklar
 138. Çocuklara haklarını anlatmak
 139. Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi
 140. Sİber Zorbalik Ve Çocuklarimiz
 141. Çocuk istismarında tutum ve davranışı ölçmeye yönelik Ankete Katılım Çağrısı (M.Ü.H.F.)
 142. İnsanin En AlÇak Halİ
 143. Çocuk istismarına ilişkin yetişkinlere yönelik anket çalışması
 144. Velayeti Tedbiren Anneye verilen çocukların okula kaydının yapılmaması
 145. "2014 Yılı Çocuk Hakları İhlalleri"
 146. Çocukların Cinsel Suistimal ve Cinsel İstismara karşı Korunmasına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi
 147. Çocuk Terbiyesi - Çocuk Eğitimi
 148. Rakamlarla Türkiye'de Pedofili Gerçeği
 149. Siber Zorbalığın Artmasında Etkili Olan Nedenler