Mesajı Okuyun
Old 15-10-2011, 00:47   #1
Gemici

 
Varsayılan Almanya, Avusturya ve İsviçre: Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar

THS de tartışılan ve 'Sosyal Devlet' kavramı ile ilişkisi olan ve mesajlarda Sosyal Devlet ilkesine değinilen iki aktüel konu var:
Haciz işlemlerinde devrim gibi karar
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=66215
ve
Yargı hizmetinin parasız olması için THS'nin kampanya düzenlemesini talep ediyorum...
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=62200

Nedir bu Sosyal Devlet?
Sosyal devlet herşeyden önce bir zamanlar 'kapitalist devlet' son zamanlarda ise 'piyasa ekonomisi' olarak adlandırılan devletlere özgü bir kavramdır. Sosyal devlet ilkesinin en başta gelen özelliği, devleti ve ekonomiyi başıbozukluktan kurtarmak ve sistemin ayakta durmasını sağlamaktır. Kısaca belirtmek gerekirse 'vahşi batı kapitalizmine' gem vurmaktır.
Sosyal devlet 'sosyal güvenlik' ve 'sosyal adalet' ilkelerini gerçekleştirmek amacına yönelik toplumsal ve politik gelişimleri yönlendirir. Maddi bakımdan zayıf olan vatandaşlarının sosyal güvenliklerinin sağlanması ve adalet hizmetinden faydalanmaları sosyal devlet ilkesini benimsemiş olan devletlerin belirgin özelliklerindendir. Sosyal devlet herkesin her hizmetten eşit olarak faydalandığı veya faydalanması gerektiği bir devlet değildir.

Sosyal devlet ilkesini yerleştirmeye çalışan kurumların başında Almanya Federal Anayasa Mahkemesi ve Almanya Federal Yargıtay Mahkemesi geliyor benim düşünceme göre. Yasa koyucu belirli durumlarda mahkemelerin verdikleri kararlar doğrultusunda yasalarda düzeltme yapıyor. Bu yargının kredi ve haciz konularında yerleşik düşüncesi şu: Yapısal bakımdan güçsüz olan tüketiciyi güçlü olan bankalara ve diğer kuruluşlara karşı korumak. Bu düşünceden yola çıkarak yargı bankaların kredi kartlarından alacakları masraf ve faiz oranlarını, matbu olarak tüketiciye imzalattrılan kredi sözleşmelerini denetliyebiliyor.
Haczi caiz olmayan mallar ve haklar konusuda sosyal devlet ilkesi ile yakından ilgili:
Alman hukuku:
Borçlunun şahsı için ve evinin idaresi için gerekli olan eşyalar, özellikle Elbisler, Çamaşırlar, Yataklar, borçlunun borcuna ve mesleki durumuna uyacak ölçüde Ev ve mutfak gereçleri.
Haczi caiz olmayan diğer eşyaların tamamını saymaya gerek yok bence, ama buzdolabı, çamaşır makinası ve bir televizyonun haczi caiz değil, lüks olmamak koşulu ile. Lüks bir eşyayı haczeden icra memuru o eşyanın yerine aynı fonksiyonu görebilecek başka bir eşya getirmek zorundadır. Satıldıklarında haciz masraflarını karşılıyacak gelir getirmesi beklenmiyen eşyalar hacz edilmez.

Meslek icrası için gerekli bir otomobil veya bilgisayar hacz edilemez.
Haciz icra memuru tarafından gerçekleştirilir.

Avusturya hukuku:
Yatak, Dolap, Masa, Sandalya, Mutfak eşyaları, Çamaşır makinası, buz dolabı, satıldığında haciz masraflarını karşılamıyacak eşyalar. Meslek icrası için gerekli eşyalar.
Haciz icra memuru tarafından gerçekleştirilir.

İsviçre hukuku:
Borçlunun ve ailesini şahsi ihtiyaçlarını karşılıyacak Elbiseleri, Ev eşyaları, Mobilya ve gerekli olan diğer ev eşyaları. Bir çamaşır makinası, bir buzdolabı, radyo Meslek icrası için gerekli eşyalar-
İcra ve haciz işlemleri icra dairesi tarafından gerçekleştirilir.

Saygılarımla