Mesajı Okuyun
Old 21-10-2008, 20:03   #77
cesur_yürek

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Cengiz Aladağ
Arzuhalcilerin avukatlara bir zararı olduğuna inanmıyorum. Varsa zararları, dilekçesini yazdıkları kişiye olur. Arzuhalcilik suç değildir, bugüne dek yapılan suç duyuruları ya da şikayetlerden bir sonuç alındığını duymadım (muvazaalı alacak devralıp icra takibi yapılması hali hariç). Arzuhalcilikle mücadele gereksizdir kanımca. Arzuhalciler ortadan kalksa da parası olmayan/az olan kişiler bu kez dilekçelerini komşusuna/tanıdığına vb. yazdıracaktır. Avukatlık ile arzuhalcilik birbirlerine rakip meslekler değildir. Bazı katılımcılar arzuhalcilerin avukatlardan fazla kazandığını yazmışlar. Olabilir; avukatlardan fazla para kazanan birçok meslekten insan var. Avukatlar, avukatlığı bırakıp daha fazla gelir getiren işleri yapabilirler; geliri gerçekten fazla ise arzuhalciliği de seçebilirler, ticaret de yapabilirler vb. Avukatların eskiye oranla gelir düzeyinin düşmesinin nedeni arzuhalciler değildir. Yine dilekçe yazma konusunda uzun tartışmalar okudum forumda. Dilekçe yazmak, konuya göre değişmekle birlikte öyle abartılacak denli zor değildir. Hukuk fakültesi mezunu olmayan biri bile en zor denilen dilekçeleri yazabilir (Bakınız: http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=24695 )
Bu konunun görüş arşivi niteliğinde olması nedeniyle, görüşlerimi kısaca özetledim. Saygılarımla.

Büro açamayan ,Büro açıp kapatmak zorunda kalan,Büro geçimini zor sağlayan meslektaşlarımızın olduğu düşünüldüğünde ; Arzuhalcilerin avukatlara verdiği zarar ortadadır.Parası olmayan -az olan vatandaşlar için Baroların adli yardım birimleri mevcuttur.Gayet tabii avukatların eskiye oranla gelirinin düşmesinin tek nedeni arzuhalciler değildir ama nedenlerinden biridir.Arzuhalcilik suçtur ;Zira yasal düzenlemeler açıktır.Ayrıca şikayetlerden sonuç alındığı olmuştur.Hukuk Fakültesi mezunu olmayan birinin bırakın en zor diye adlandırılan dava dilekçesini yazmasını beklemek ,basit bir dava dilekçesini bile tam anlamıyla yazabileceğini beklemek mümükün değildir.Saygılarımla.