Mesajı Okuyun
Old 06-03-2010, 11:54   #1
Gemici

 
Varsayılan Rüşvet Alma - Rüşvet Verme

Meslektaşların Soruları alanında Sayın emran'ın 'Rüşvete Teşebbüs' başlığı altında sorduğu bir soru var. Türk mevzuatı ile fazla uğraşmadığım için, soru beni ilk anda fazla ilgilendirmedi. Olayı, soruyu ve ceza kanununun rüşveti konu alan maddesini okuduktan sonra kafama bir soru takıldı:


Alıntı:
Rüşvet

MADDE 252. - (1) Rüşvet alan kamu görevlisi, dört yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Rüşvet veren kişi de kamu görevlisi gibi cezalandırılır. Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması hâlinde, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

(2) Rüşvet alan veya bu konuda anlaşmaya varan kişinin, yargı görevi yapan, hakem, bilirkişi, noter veya yeminli mali müşavir olması hâlinde, birinci fıkraya göre verilecek ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

(3) Rüşvet, bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır.


Madde rüşvetin çok açık bir tanımlamasını yapmış. Bu tanımlamaya göre Rüşvet: bir kamu görevlisinin, görevinin gereklerine aykırı olarak bir işi yapması veya yapmaması için kişiyle vardığı anlaşma çerçevesinde bir yarar sağlamasıdır.
Aynı madde Nr. 1 de şunu belirtiyor: Rüşvet alan kamu görevlisi, dört yıldan oniki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Rüşvet veren kişi de kamu görevlisi gibi cezalandırılır. Rüşvet konusunda anlaşmaya varılması hâlinde, suç tamamlanmış gibi cezaya hükmolunur.

Maddenin açık ifadesinden yola çıkarsak, rüşvet suçunun ancak bir kamu görevlisinin işleyebileceği bir suç olduğu ve bu suçu işleyen kamu görevlisine rüşvet verenin, rüşvet alan kamu görevlisi gibi cezalandırılacağı sonucuna varırız.

Ben bu durumu şöyle değerlendiriyorum: Eğer kamu görevlisi rüşvet suçunu işlememişse, rüşvet veren kişi cezalandırılamaz, çünkü ortada bir suç yoktur. Başka bir deyişle: kamu görevlisi kendisini rüşvet alıyor gibi gösterip, aslında rüşvet vermek amacı ile kendisine bir yarar sağlayan kişiyi tuzağa düşürmek istiyorsa, ortada rüşvet suçu yoktur, çünkü kamu görevlisi bir yarar sağlamayı düşünmüyor; bu türden bir suç olmayınca da rüşvet verdiğini zanneden, aslında tuzağa düşen kişi cezalandırılamaz, çünkü ceza kanunu 'rüşvet verme' yi değil 'rüşvet almayı' suç olarak tanımlıyor. Rüşvet verme ancak rüşvet alma suçu oluşmuşsa, o na bağlı olarak, cezalandırılıyor.

Gerekçe:
TCK
Suçta ve cezada kanunilik ilkesi
MADDE 2. - (1) Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiil için kimseye ceza verilemez ve güvenlik tedbiri uygulanamaz. Kanunda yazılı cezalardan ve güvenlik tedbirlerinden başka bir ceza ve güvenlik tedbirine hükmolunamaz.

Soru: Kanun rüşvet vermeyi açıkça suç olarak saymış mıdır?

Sayın emran'ın sorusu ve tartışma için:
http://www.turkhukuksitesi.com/showthread.php?t=48000

Saygılarımla