Mesajı Okuyun
Old 14-03-2014, 16:36   #1
Av.Ufuk Bozoğlu

 
Dikkat Çocuğun isminin tayini neden erkeğin insafında?

Sayın Meslektaşlarım,

Kahdem alanına gelen bir soru üzerine; konu üzerinde birlikte kafa yorup, tartışmamızın yararlı olacağını düşünüyorum.

Soru burada: Çocuğumun ismini değiştirebilir miyim?

Eşler doğacak çocuklarına aldıkları ortak kararla isim verebiliyorlarsa görünürde hiçbir sorun olmuyor.

Ancak, eğer isim konusunda anlaşmazlık bulunuyorsa isim koyma meselesi babanın insafı ile yürümektedir. Doğum yapan kadın dışarı çıkamadığı için baba doğum evraklarıyla dilediği veya aile büyüklerince kendisine dayatılan ve şu veya bu sebeple karşı koyamadığı ismi çocuğuna vermektedir.

Kadının erkeği engelleyecek hukuki bir yolu bulunmamaktadır. Çocuk üzerinde ortak velayet haklarına sahip taraflardan biri, diğerinin rızası olmadan çocuğa isim verebilmektedir. Ama taraflardan biri, diğerinin rızası olmadan çocuğun adını değiştirememektedir!

Ve değiştirilemeyen ad, her seferinde erkeğin uygun gördüğü addır. Neresinden bakarsanız bakın burada ciddi bir eşitsizlik söz konusu olduğunu düşünüyorum.

Medeni Kanun İlgili Düzenleyici Maddeleri:

Alıntı:
II. Konutun seçimi, birliğin yönetimi ve giderlere katılma

Madde 186 - Eşler oturacakları konutu birlikte seçerler.

Birliği eşler beraberce yönetirler.

Eşler birliğin giderlerine güçleri oranında emek ve malvarlıkları ile katılırlar.
Alıntı:
Birliğin Korunması
I. Genel olarak

Madde 195 - Evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi veya evlilik birliğine ilişkin önemli bir konuda uyuşmazlığa düşülmesi halinde, eşler ayrı ayrı veya birlikte hakimin müdahalesini isteyebilirler.

Hakim, eşleri yükümlülükleri konusunda uyarır; onları uzlaştırmaya çalışır ve eşlerin ortak rızası ile uzman kişilerin yardımını isteyebilir.

Hakim, gerektiği takdirde eşlerden birinin istemi üzerine kanunda öngörülen önlemleri alır.
Alıntı:
II. Ana ve baba evli ise

Madde 336 - Evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar.

Ortak hayata son verilmiş veya ayrılık hali gerçekleşmişse hakim, velayeti eşlerden birine verebilir.

Velayet, ana ve babadan birinin ölümü halinde sağ kalana, boşanmada ise çocuk kendisine bırakılan tarafa aittir.

Mevcut düzenlemelerle, babanın tek başına gidip çocuğun adını belirlemesi önlenebilir mi?

Medeni Kanun 195. Maddesini bu noktada nasıl değerlendirirsiniz?

Nüfusa kayıt anında gerekli belgelerde anne onayı aranmalı mı?

Veya..?

Konu hakkında fikirleriniz ve önerileriniz nelerdir?

Saygı ile,