PDA

Forum İçindeki Asıl Konu : Borçlar Hukuku Çalışma Grubu


 1. Borç İkrarı İçeren Sözleşmede Tanık İmzasına Da Yer Verilmesinin hukuki Anlamı Nedir
 2. Vekalet Süresi Kaç Yıl?
 3. Borcun Nakli-harici Oto Satışı-nedensiz İktisap...
 4. Harici Satışın Geçersizliği
 5. Borçlar Kanunu Tasarısı'nın Dili Hakkında
 6. ölünceye kadar bakma akti-tapu iptali
 7. Başlarken
 8. Tasari
 9. Maddi tazminat ve tesbit davası
 10. Tüketici Sözleşmelerinde Genel İşlem Şartlarının İçerik Denetimi
 11. Borçlar Kanunu 366. madde hakkında bir soru ?
 12. eser sözleşmesi
 13. Genel İŞlem KoŞullari
 14. Bağışlamada "Müzayaka" durumu
 15. manevi tazminatla ilgili
 16. Kat karşılığı inşaat sözleşmesi
 17. Eser Sözleşmesi /Hizmet Sözleşmesi
 18. ahzu kabz yetkisi ve bankacılık işlemleri
 19. Harici Sözleşme ile Gayrimenkul Satışı
 20. harici satışta sebepsiz zenginleşme
 21. tazminat ve fazin başlangıç tarihi
 22. borçlar kanunndaki ayıba karşı tekeffül ile ilgili yargıtay kararı arıyorum...?
 23. Kefilin Kefile Rücusu
 24. borçlar genel hukuku--kim ne yapmalıdır?
 25. Bağışta serbestçe dönme
 26. Harici satım - Bakanlık denetimi
 27. Sözleşmenin Tali Edimlerinde Temerrüt ve Akdin Feshi
 28. İstisna Sözleşmelerinde Ayıbın Giderilmesi
 29. inşaat sözleşmesinden sonra taşınmazın 3. kişiye devri
 30. TÜrk BorÇlar Kanunu Tasirisi 75. Madde
 31. istisna sözleşmesinde tasfiye hangi BK maddesine göre yapılır?
 32. TÜrk BorÇlar Kanunu Tasarisi 200. Madde
 33. alt yüklenicinin mücbir sebebi
 34. SÖzleŞmeye Aykirilik Ve 3. KİŞİye KarŞi Talep Haklari
 35. Türk Borçlar Kanunu Tasarısı 4. madde
 36. Türk Borçlar Kanunu Tasırıs 341. madde
 37. Münfesih bir sözleşme iptal edilebilir mi?
 38. Tellallık Sözleşmesindeki Cezai Şart
 39. Türk Borçlar Kanunu Tasrısının 55. maddesinin 2. fıkrası
 40. Haksiz İhbar Ve Şİkayet İle Manevİ Tazmİnat
 41. Nedensiz zenginleşmede üçlü ilişkiler
 42. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Üçüncü Kişilerin Durumu
 43. Vekalet Sözleşmesi
 44. Kira Tesbit Davasında İhtirazi Kayıt İleri Sürülmeden Yeni Dönem Kira Parasını Alma
 45. İş Kanununa ve BK ya göre HİZMET AKDİ
 46. Haklı bir sebep olmaksızın başkalarının aleyhine mal iktisapı hakkında dava açma
 47. sözleşmeye göre eksik yapılan işler
 48. Karayolları Trafik Kanunu 88. madde - müteselsil sorumluluk.
 49. Vakif Kurucu Üyesİ Olma Şartlari
 50. Son yargıtay kararları..
 51. Borçlar Kanunu Tasarısı ve Tazminat
 52. ibraname geçerli mi
 53. Kiralayanla Malikin Ayrı Olması durumunda ortaya çıkan hukuki problemler
 54. hakimin sözleşmeye müdahalesi- ödünç sözleşmesi
 55. BARTER, UYGULAMASI ve İŞLEMLERİ
 56. muvazaalı bağış..
 57. Murİs Muvazasi
 58. Otellere tek başına erkek müşteri alınmaması Hukuki midir? (sözleşme özgürlüğü)
 59. Kira Parasının Artışına İlişkin Gündemdeki Kararın HABERİ DEĞİL, YEREL MAHKEME KARARI
 60. kiralananın devri halinde kiracının hakları?
 61. Tehditle yapılan sözleşmenin iptali
 62. otobüs firmasının başına gelenler...
 63. Elektronik İmza İle Ses Kaydı Karşılıklı İletilerek Sözlü Akit kurulabilir mi?
 64. Arsa SatiŞi KarŞiliĞi Gelİr PaylaŞimi
 65. Tüzel kişiler arasında hizmet akdi
 66. SÖzleŞme İmzalandiktan Sonra Yenİ Madde Eklenmesİ
 67. Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesi
 68. ayıplı mecurun kiraya verilmesi
 69. E- Devlet Kapısı Üzerinden Gerçekleştirilen Hizmetlere İlişkin Taahhütname
 70. Borçlar Kanunu Tasarısı- Değişiklikler/Yenilikler
 71. Borçlar Kanununun 15 Ekim 2009 Tarihinde Kabul Edilen Kısmı (Gerekçeler ve Değişiklik Önergeleri ile)
 72. Türk Borçlar Kanunu Metni
 73. sözleşmelerde faiz oranı olarak enflasyon artış oranının belirlenmesi
 74. KKİS'de müteahhidin teslim gününden önce temerrüdü; TBK ve 1984/1-3 E-K. sayılı İBK
 75. Özet- Kira Parasının Ödenmemesi
 76. Türk Borçlar Kanunu 73/1 in kabahatler açısından uygulanabilirliği sorunu
 77. Dövize endeksli kredi kullanan tüketiciler açısından en azından bir başlangıç :)
 78. Kira Sözleşmesinde Cevabı Aranan Sorular
 79. Borçlu Temerrüdünün Oluşum Şartları
 80. Sigortalı evin hasar görmesi
 81. Kiralanan aracın çalınması kasko teminatı
 82. Eser Sözleşmesi-Zamanaşımı
 83. Bağışlama (Boşanma sonrası Takılar) geri dönme.
 84. Uygulamada Sebepsiz Zenginleşme
 85. İnternet ilanı öneri sayılır mı?
 86. şantaj nedeniyle manevi tazminat
 87. 2B Zilyedi olmayan kişinin Zilyetlik hakkını devreden sözleşme yapması
 88. Kira sözleşmelerinde döviz ile belirlenen depozito/teminat bedellerine dair
 89. Araç değer kaybı talebi - Araç hasarına karşılık gelen tazminat miktarı talebi - Tamir süresince aracın kullanılmaması mahrumiyeti
 90. TL olarak açılan alacak davası EURO olarak ıslah edilebilir mi?
 91. Zamanaşımına uğramış bonoda görevli mahkeme sorunu