Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

Yanıt
Old 29-08-2013, 16:26   #1
av. h. aydın

 
Varsayılan taşınmaz satış vaadi sözleşmesi

Merhabalar,

Müvekkilim 2005 yılında, ada parseli belli olan bir arsa üzerine yapılacak inşaatın bodrum katını almak için, 10.000,00-TL bedele mukabil taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmıştır. Bu taşınmaz satış vaadi sözleşmesi noterde tüm şekil şartlarına uygun olarak yapılmıştır. Fakat halihazırda inşaat bitmesine rağmen bodrum kat, ortak kullanım alanı olduğundan ayrı bir tapusu yoktur. Müvekkil de para vererek bu bodrum kata ilişkin taşınmaz satış vaadi sözleşmesi yapmış, üstüne bu bodrum katın içine şu ana kadar 14.000,00-TL masraf yapmıştır. Bu hususta tapusuz bir yer için tescile zorlama davası açılamayacağından dolayı, sebepsiz zenginleşme davası açmayı düşünüyorum. Bu hususta zaman aşımı dolmuş mudur ? Açabileceğim başka bir dava var mıdır ?
Old 30-08-2013, 15:00   #2
Av.Mehmet KILIÇ

 
Varsayılan

Sayın meslektaşım burada sebepsiz zenginleşmeden ziyade sözleşmeye aykırılık durumu söz konusudur. Zaten belirttiğiniz üzere taraflar arasında sözleşmesel bir ilişki bulunmaktadır. Sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda ise zamanaşımı 10 yıldır.
Old 02-09-2013, 09:54   #3
nihilist

 
Varsayılan

ben sizin yerinizde olsam, noterden bir ihtarname gönderirim, ihtarname süresi sonunda ise sözleşmenin gerçekleşmemesi sebebi ile : karşı taraftan 10.000TL + 2005 yılından işleyecek faiz ile uğranan maddi tazminat olarak 14.000 TL + faizini talep ederim.

------------------

(Karar Tarihi : 17.01.2012)
Davacı, davalı A____ ile 23.06.2006 günü Ankara 26.Noterliği'nde düzenledikleri taşınmaz satış vaadi sözleşmesi uyarınca davalının malik olduğu 103 parsel sayılı taşınmazdaki 1/8 payının tamamının satışının vaat edildiğini tapu kaydının 22.09.2006 tarihinde devri gerektiği halde devredilmediğini ileri sürerek tapu kaydının iptali ile adına tescilini 13.04.2011 tarihli ıslah dilekçesi ile de taşınmaz satış vaadi sözleşmesi uyarınca ödenen 60.000 TL bedelin sözleşme tarihinden itibaren işleyen reeskont faizi ile birlikte davalıdan alınmasını istemiştir.
Davalı süresi içerisinde yanıt vermemiştir.
Mahkemece davanın kabulü ile 60.000 TL bedelin taşınmazın teslim tarihi olan 23.06.2006 tarihinden itibaren işleyen faizi ile birlikte davalıdan alınmasına karar verilmiştir.
Hükmü davalı vasisi temyiz etmiştir.
1-Yapılan yargılamaya toplanan deliller ve tüm dosya içeriğine göre davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde görülmemiş reddi gerekmiştir.
2-Dava,satış vaadi sözleşmesine dayalı tapu iptali ve tescil ıslah ile de alacak istemlerine ilişkindir.
Kaynağını Borçlar Kanunu'nun 22. maddesinden alan taşınmaz satış vaadi sözleşmeleri Borçlar Kanunu'nun 213. maddesi ile Türk Medeni Kanunu'nun 706. ve Noterlik Kanunu'nun 89. maddesi hükümleri uyarınca noter önünde re'sen düzenlenmesi gereken bir başka anlatımla geçerliliği resmi şekil şartına bağlı kılınan, tam iki tarafa borç yükleyen ve kişisel hak sağlayan sözleşme türüdür. Vaat alacaklısı taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ile mülkiyeti devir borcu yüklenen satıcıdan edim yerine getirilmediğinde Türk Medeni Kanununun 716. maddesi uyarınca açacağı tapu iptal ve tescil davasında borcun hükmen yerine getirilmesini isteyebilir.
Bir sözleşmenin yerine getirilmemesi halinde edimini yerine getiren sözleşme akidi diğer taraftan edimini aynen yerine getirmesi veya sözleşme uyarınca yerine getirdiği edimin geri verilmesi yahut uğradığı zararların tazmini isteminde bulunabilir. Sözleşme uyarınca ödenen semenin iadesi isteminde taraf aksi kararlaştırılmadığı sürece temerrüt tarihinden itibaren faiz isteyebilir.
Somut olayda davacı istemlerinin dayanağı Ankara 26.Noterliği'nde 23.06.2006 günü resen düzenlenen taşınmaz satış vaadi sözleşmesidir. Adli Tıp Kurumu'nun 22.12.2010 günlü raporunda anılan sözleşme ile mülkiyeti devir borcu yüklenen satıcı davalı A____'nın sözleşmenin düzenlendiği tarihte fiil ehliyetinin bulunmadığı belirtilmiştir. Davacı, taşınmaz satış vaadi sözleşmesinin yerine getirilmesi veya bu sözleşme uyarınca ödediği bedelin iadesi için davalıya dava öncesinde bir ihtarda bulunmamıştır. Bu nedenle davacı sözleşme uyarınca ödediği bedele bedel isteminde bulunduğu ıslah tarihinden itibaren faiz yürütülmesini isteyebilir.Mahkemece satış vaadi sözleşmesi uyarınca ödenen bedele sözleşmenin düzenlendiği tarihten itibaren faiz yürütülmesi doğru görülmemiş kararın bu nedenle bozulması gerekmiş ise de bu hatanın giderilmesi HUMK'nun 438/VI maddesi uyarınca hükmün düzeltilerek onanması gerekmiştir.
KARAR : Yukarıda (1.)bentte açıklanan nedenlerle davalı vasisinin temyiz itirazlarının reddine,(2.) bentte açıklanan nedenlerle davalı vasisinin temyiz itirazlarının kabulü ile hüküm fıkrasının birinci bendinin dördüncü satırında yer alan '23.06.2006' rakamlarının hüküm fıkrasından çıkartılarak yerine '13.04.2011' rakamlarının yazılmasına ,hükmün DÜZELTİLMİŞ BU ŞEKLİYE ONANMASINA ,peşin harcın istek halinde yatırana iadesine 17.01.2012 tarihinde oy birliği ile karar verildi
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Taşınmaz satış vaadi sözleşmesi-Mal sahibinin sorumluluğu sakliben Meslektaşların Soruları 0 03-07-2010 18:54
taşınmaz mal satış vaadi sözleşmesi yolu ile kat karşılığı inşaat sözleşmesi üzerinde umutazguler Meslektaşların Soruları 2 25-06-2010 12:58
Varisler arası taşınmaz satış vaadi sözleşmesi Av. Evrim Deniz Meslektaşların Soruları 3 14-09-2009 21:44
taşınmaz satış vaadi sözleşmesi ve taşınmazın değeri Av.Nursel Meslektaşların Soruları 3 05-11-2007 15:33
geçerisiz taşınmaz satış vaadi sözleşmesi hırs Meslektaşların Soruları 5 05-06-2007 01:04


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03790402 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.