Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Yabancı ülkede yapılan evliliğin tenfizi veya tanınması

Yanıt
Old 07-02-2007, 11:13   #1
MUSTAFA TUNCER

 
Varsayılan Yabancı ülkede yapılan evliliğin tenfizi veya tanınması

Merhaba sayın meslektaşlar;
Türk vatandaşı erkek ile Alman vatandaşı kadın Alman evlendirme memurluğunda evlenmişlerdir. Türk vatandaşı erkek bu evliliğin Türk makamlarınca tescil edilmesi için Konsolosluğa başvuruda bulunmuştur. Konsolosluk bu talebi,kadının iddet müddet sona ermeden nikah yapıldığı gerekçesiyle,reddetmiştir.Nüfus Müdürlüğüde aynı şekilde talebi reddetmiş.
Erkek bana müracaat ederek yardım talep etti. Ben boşanmanın tenfizi-tanınması gibi evliliğinde bu usulle çözümleneceğini düşündüm ancak emin değilim. Bu konuda cevap ve varsa emsal karar istiyorum. Saygılarımla Avukat Mustafa TUNCER
Old 07-02-2007, 15:27   #2
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Bildiğim kadarıyla "iddet müddetine uyulmaması" evliliğin geçersiz olması sonucunu doğurmamaktadır. Konsolosluk ve nüfus müdürlüğü -bence- hatalı. İdari dava yoluna başvurabilirsiniz sayın Tuncer. Saygılar, kolay gelsin.
T.Medeni Kanunu
C. Butlanı gerektirmeyen sebepler

I. Bekleme süresine uymama

Madde 154.- Kadının bekleme süresi bitmeden evlenmesi, evlenmenin butlanını gerektirmez.

Nüfus Hizmetleri Kanunu (5490)
Yurt dışında yapılan evlendirmeler

Madde 24- (1) Yurt dışında yabancı yetkili makamlar önünde Türk vatandaşlarının yaptığı evlenmeler, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu hükümlerine uygun olmak ve butlanla batıl olmayı gerektiren bir sebep bulunmamak kaydıyla geçerlidir. Bu evliliklerin koca, kocanın yabancı olması halinde kadın tarafından en geç otuz gün içerisinde evlenmeyi yapan yabancı makamdan alınmış belgenin o yerdeki dış temsilciliğe verilmesi veya dış temsilciliğe gönderilmesi suretiyle yapılır. Beyanı alan dış temsilcilik evlenme bildirimini usulüne göre düzenleyerek nüfus müdürlüklerine göndermekle yükümlüdür.

(2) O yerde dış temsilcilik bulunmadığı veya dış temsilciliğe bildirimde bulunulamadığı takdirde, evlenme bildirimi; yabancı makamlardan alınan evlenme belgesinin Türkçeye çevrilip usulüne göre onaylanmış ve Dışişleri Bakanlığınca tasdik edilmiş olması şartıyla yurt içinde nüfus müdürlüğüne verilmek suretiyle de yapılabilir. Bu belgeye dayanılarak düzenlenecek evlenme bildirimi ile kütüğe tescil işlemi ya
Old 09-02-2007, 15:11   #3
MUSTAFA TUNCER

 
Varsayılan

Sayin Hocam, NÜfus MÜdÜrlÜĞÜ NÜn İŞlemlerİnde Yetkİlİ Mahkeme Hukuk Mahkemelerİ DeĞİlmİdİr?
Old 10-02-2007, 12:55   #4
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Konu "Nüfus kaydının düzeltilmesi vb." bir nüfus davası olmadığından, evliliğin tescili talebinin reddi idari bir tasarruf olduğundan, bu talebin reddine karşı ancak idari dava (iptal) açılabilir düşüncesindeyim. Tıpatıp olmasa da benzer bir karar aşağıda gösterilmişti:
T.C.
YARGITAY
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
HUKUK


Esas No.
2003/63
Karar No.
2003/79
Tarihi
17.11.2003


1587-NÜFUS KANUNU/11/30/46/5
2577-İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU ( İYUK )/2.1
4721-TÜRK MEDENİ KANUNU (MK)/282/295/296/39/42

ÖZET
MEDENİ KANUN'UN 42. MADDESİNDE İŞARET EDİLEN KİŞİSEL DURUM SİCİLİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER KAPSAMINDA BULUNAN "TANIMA"NIN NÜFUS KANUNU'NUN 5. VE 30. MADDELERİ UYARINCA NÜFUS SİCİLİNE İŞLENMESİNE İLİŞKİN İŞLEMİN HATALI OLDUĞU İLERİ SÜRÜLEREK İPTALİ İSTEMİYLE AÇILAN DAVANIN, İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR.

T.C.
YARGITAY
UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ KARARLARI
HUKUK


Esas No.
1999/49
Karar No.
1999/48
Tarihi
06.12.1999


745-/253/40
1587-NÜFUS KANUNU/11/29/5
2247-UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNİN KURULUŞ VE İŞLEYİŞİ HAKKINDA KANUN/14
2577-İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU ( İYUK )/2
ÖZET
MEDENİ KANUN'UN 40. MADDESİNDE İŞARET EDİLEN AHVALİ ŞAHSİYEDE MEYDANA GELEN DEĞİŞMELER KAPSAMINDAKİ "EVLAT EDİNMENİN NÜFUS SİCİLİNE İŞLENMESİ", NÜFUS KANUNU'NUN 5 VE 29. MADDELERİ UYARINCA İDARENİN GÖREVİNDE OLDUĞUNDAN, BU YOLDAKİ İSTEĞİN İDARECE YERİNE GETİRİLMEMESİ YOLUNDAKİ OLUMSUZ İDARİ İŞLEMİN İPTALİNE YÖNELİK DAVANIN İDARİ YARGI YERİNDE ÇÖZÜMLENMESİ GEREKİR.
Old 16-02-2007, 15:02   #5
MUSTAFA TUNCER

 
Varsayılan

Sevgİlİ Hocam; 4787 Sayili Aİle Mahkemelerİnİn KuruluŞ Ve Yargilama Usullerİne Daİr Kanunun 4/1 Maddesİ "4721sayili TÜrk Medenİ Kanununun İkİncİ Kİtabindan (mk.mad.118-494) Kaynaklanan BÜtÜn Davalara Aİle Mahkemesİnde BakilacaĞini.." Belİrtİyor. Evlenmenİn Tescİlİ De Evlenme Hukuku Kapsaminda DeĞİlmİdİr
Old 16-02-2007, 15:16   #6
Av.Turhan Demiroğlu

 
Varsayılan

Evlenmenin tescili, idari makamlara düşen bir görevdir. Geçerli olduğuna inandığınız bir evlenme merasimi yapılmış, bunu evlendirme memuru idareye iletmiş, o da tescili reddetmiş. Tipik bir idari tasarruf. Aile Hukukunu ilgilendirse de, Nüfus Kanunu'nun uygulamasından kaynaklanan bir uyuşmazlık (idare ile yeni evliler arasında) sözkonusu.

Evlat edinme (305) ve tanıma(295) da bir aile hukuku kurumu olmasına rağmen Uyuşmazlık Mahkemesi, bu hususların tescili talebinin reddi halinde İdari Yargı'yı adres olarak göstermiş.
Kanaatim İdari dava olduğu yolunda devam ediyor.
Saygılar...
Old 11-07-2008, 13:17   #7
Zeynep Z. A.

 
Varsayılan

arkadaşlar tanıma-tenfizle ilgili benim de yeni ve özellikli bir davam var. değerli bilgilerinizi benimle ve diğer arkadaşlarla paylaşırsanız çok memnun olurum.
Avusturyada yaşayan iki türk vatandaşı 95 yılında oradaki türk konsolosluğunda, türk kanunlarına göre evlenirler.bu evlilikten çocukları olur. 2003 yılında tüm aile 403 say.türk vat. kan. mad. 20 ve 32. ye göre türk vatandaşlığından ayrılırlar. 2008 yılında eşler avusturyada boşanırlar. karar kesinleşir.
*türkçe tercüme ettirilmiş ve apostil şerhi vurulmuş kesinleşmiş boşanma kararını, kadından alınan ve tarafıma verilmiş olan (türkçe yazılmış, almanca onaylanmış) vekaletname ile bana getiren erkek, konu kararın tanınması istemektedir.
benim muallakta kaldığım hususlara gelince
1- her iki eş de türk vatanadaşlığından ayrıldığına göre tanıma-tenfiz yapılması gerekli midir?
2- gerekli olmasa dahi açacak olduğumuz tanıma-tenfiz davamız usulen reddedilir mi?
3-avusturyada verilen boşanma kararının aslında, eşlerin aralarında anlaştıkları hususlar doğrultusunda boşanmış oldukları yazılı olduğu halde (ki bu da bizim anlaşmalı boşanma davalarında kullanmış olduğumuz protokkolün bir benzeri olup aynen boşanma kararının gerekçe kısmının devamında uzlaşma başlığı altında yazılmaktadır.) türkçeye çevrili olan belgelerde sadece kararın gerekçe kısmı tercüme edilmiş ve (...taraflar boşanma konusunda hemfikirdirler. Boşanma sonuçlarıyla ilgili yazılı akit yapılmıştır.) denilerek tercüme bitirilmiştir. uzlaşılan konular türkçeye çevrilmemiştir. bu durumda mahkeme uzlaşılan konuların da tercümesini talep edebilir mi?
4-protokol kısmında çocukların velayeti ve nafaka hususuları gibi konular anlaşmaya bağlanmıştır. biz sadece boşanma kararının tanımasını talep edecek olursak bunların türkçeye çevrilmesine gerek var mıdır?
5-yoksa hakim kamu düzenini ilgilendirdiği gerekçesiyle velayet ve nafaka konularında da karar vermek için mutlaka kararın tam metninin tercümesini ister mi?
6- eğer isterse kararın bu yöndeki metinlerini türkiyede tercüme ettirsek yeterli olur mu?
7- yoksa yine avusturya konsolosluğunndan tercüme ve apostil şartı aranır mı?

vereceğiz değerli bilgiler için şimdiden teşekkür ederim. saygılar...
Old 19-02-2019, 11:56   #8
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

Meslektaşım merhabalar. Benzer bir durumla karşı karşıyayız. Siz nasıl bir sonuç aldınız yada izlediniz?

Bizim durumuz şöyle; Müvekkil ile eşi Suriye'de evlenmiş. Suriye'deki nüfus kaydı ve evlenme cüzdanı getirildi. Tüm hususlar aynı. Ancak Suriye'deki nüfus kaydında anne adı HIFSA olarak görünürken TÜRKİYE'de EMİNE olarak görünüyor. Ne yapabiliriz acaba?
Old 19-02-2019, 23:48   #9
umutlaw

 
Varsayılan

Merhaba,
Suriyede neden başka anne adı var söz konusu insan suriyd vatandaşlığına mı geçmiş?

Yoksa kendileri evlikik esnasında yanlış beyanda mı bulunmuşlar?
Old 21-02-2019, 07:24   #10
Av. Musa TAÇYILDIZ

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan umutlaw
Merhaba,
Suriyede neden başka anne adı var söz konusu insan suriyd vatandaşlığına mı geçmiş?

Yoksa kendileri evlikik esnasında yanlış beyanda mı bulunmuşlar?


Evet çifte vatandaş. Babasının 4 eşi varmış. Bu yüzden Suriye'de diğer eşlerinden birinin adı yazılı
Old 23-02-2019, 22:55   #11
umutlaw

 
Varsayılan

olayınuz kısa kısa anlattiğiniz için maalesef tam olarak anlayamıyorum ancak,
müvekkiliniz çifte vatandaşt ise ilk babadan dolatı T. C. vat. olmuştur, doğum yeri Suriye ise, hata T. C. elçiliği tarafından ilk kayda göre düzeltilmelidır, müvekkiliniz T. C. de doğup sonra suriyeye gidip vatan. olduysa hata suriye nüfus mğd. aittir.
detaylı en baştan doğum vatandaşlık kazanma doğum yeri babanınilk eşi sonraki eşleri vs. tam açıklarsanız konuya daha rahat bir çmzüm getirilir ama kısaca:doğumdaki ilk kayıt ilk vatandaşlık ve ilk dopum bildirimindan yola çıkarak konu çözülecektır, zira hata memurundur!
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Soybağının Reddine İlişkin Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması - Görevli Mahkeme seyitsonmez Meslektaşların Soruları 3 05-01-2007 09:22
Yabancı Ülkede sözleşme imzalama abay Meslektaşların Soruları 4 31-08-2006 17:00
Tapuda Ölmüş Kimse Adına Sahte Kimlikle Yapılan Satışlar Ve Sahtekarlıkla Yapılan Kaz terazinin kefesi Meslektaşların Soruları 2 26-08-2006 18:09
Yabancı Bankaya Yapılan Mal Ayıbıyla İlgili İtirazının Türkiye' Ye Etkileri... Av.Özcan Meslektaşların Soruları 3 06-04-2003 14:37
Yabancı Mahkeme İlamının Tanınması glossator Meslektaşların Soruları 1 28-04-2002 00:46


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04692507 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.