Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk ve Felsefe Hukukun felsefi yönüne dair sohbetler. Hak, Hakkaniyet, Adalet, Eşitlik kavramlarına hukuk felsefesi gözüyle bakış

Onur, kardeşlik, özgürlük!

Yanıt
Old 30-10-2007, 00:44   #1
Meltem Karatepe

 
Soru Onur, kardeşlik, özgürlük!

İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi;
Madde 1: Bütün insanlar hakları ve onurları eşit ve özgür olarak doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik duyguları ile davranmalıdırlar.

Peki aslında nedir onur, kardeşlik, özgürlük? Bu kadar önemli bir metinde yer aldıklarına göre gerçekten önemli kavramlar olmalılar. Ama acaba biz önemlerinin gerçekten farkında mıyız? Bence farkında değil isek farkına varabilmek için önce bu kavramların anlamlarını açıklayarak; içlerini doldurmalıyız.

Nedir ONUR?
Nedir KARDEŞLİK?
Nedir ÖZGÜRLÜK?
Old 30-10-2007, 12:47   #2
avukatsamsun

 
Varsayılan

sayın karatepe,
mesajınızı okuyunca önce kendim tanımlamak istedim sözcükleri.ancak bana o kadar çok şey anlattı ki bu sözcüklerin her biri öz, gerçekten aklımdan geçen tanımlayı yazamadım. Türk Dil Kurumunun internet sitesindeki açıklamaları inceledim. buraya da aktarmak isterim.
onur
- insanın kendisine karşı duyduğu saygı, şeref, öz saygı, haysiyet, izzetinefis
- başkalarının gösterdiği saygının dayandığı kişisel değer, şeref, itibar
kardeşlik
-kardeş olma durumu, uhuvvet
- kardeş kadar yakın sayılan kimse, yakın dost
- birlik, beraberlik
- teklifsiz konuşmada adı bilinmeyen kimselere söylenen bir söz
özgürlük
-herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme veya davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbesti
- her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet

TDK böyle tanımlamış sözcükleri, ama yeterli deği tabii. özgürlüğün bu tanımı kabul edildiğinde bir tek özgür kararımız olduğu kabul edilebilir mi? insan olarak her türlü dış etkiden bağımsız karar vermek mümkün mü? toplum olarak da öyle.attığımız her adımda bazen ailemiz, bazen arkadaşımız, bazen ülkemiz, bazen o anki herhangi bir dış etki bizi etkilemiyor mu?
hapishanede geçen repliklerde mahkum gerçekten kim özgür diye sorar kısıtlı olmayan kişiye.öylesine sınırı belirsiz bir kavram özgürlük.
onur kavramı da öyle sınırsız. hangi insanının kendisine karşı duyduğu saygı ölçü kabul edilecek. çaldım, çırptım ama örtbas etmeyi de başardım. helal olsun bana diye kendisine saygı duyan da var, açım belki ama kimsenin malına el uzatmadım diye de.
kardeşlikten birlik beraberliği anlıyoruz belki ama. bugün dünyada olup bitenleri görünce sözlük anlamını anlamakten ileri gidemediğimizi yani uygulanabilirliğinin hiç de kolay olmadığını düşünüyorum.
özetle zor kelimler seçmişsiniz sayın karatepe.
Old 30-10-2007, 14:09   #3
cesur_yürek

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Meltem Karatepe
İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi;
Madde 1: Bütün insanlar hakları ve onurları eşit ve özgür olarak doğarlar. Akıl ve vicdana sahiptirler ve birbirlerine karşı kardeşlik duyguları ile davranmalıdırlar.

Peki aslında nedir onur, kardeşlik, özgürlük? Bu kadar önemli bir metinde yer aldıklarına göre gerçekten önemli kavramlar olmalılar. Ama acaba biz önemlerinin gerçekten farkında mıyız? Bence farkında değil isek farkına varabilmek için önce bu kavramların anlamlarını açıklayarak; içlerini doldurmalıyız.

Nedir ONUR?
Nedir KARDEŞLİK?
Nedir ÖZGÜRLÜK?

Bütün bu sorularınızın cevabını cesur yürek adlı filmde bulacaksınız.
Old 30-10-2007, 14:38   #4
Armağan Konyalı

 
Varsayılan


Hukuk kavramlar ilmidir. Bu nedenle kanun (ve sözleşme) metinlerinde geçen her sözcüğün herkesce kabul edilecek ortak bir tanımı yapılmak zorundadır.

Bu tanımı kanun koyucunun ( veya sözleşme metnini hazırlayanların) yapması gerekir. Eğer tanımlamayı bana bırakırsanız aşağıdaki gibi olumsuz bir sonuç çıkar.

"Miras" müessesesi çerçevesinde sözü edilen kavramları değerlendirsem: Miras paylaşımı KARDEŞ'leri birbirine düşüren bir süreçtir. Miras bırakanın saklı paylar nedeniyle ÖZGÜRLÜĞÜ bulunmamaktadır. Mirasyedi olmak ONUR'lu bir davranış sayılmaz.

Saygılarımla
Old 13-11-2007, 13:49   #5
Meltem Karatepe

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan Av.Armağan Konyalı

Hukuk kavramlar ilmidir. Bu nedenle kanun (ve sözleşme) metinlerinde geçen her sözcüğün herkesce kabul edilecek ortak bir tanımı yapılmak zorundadır.

Bu tanımı kanun koyucunun ( veya sözleşme metnini hazırlayanların) yapması gerekir. Eğer tanımlamayı bana bırakırsanız aşağıdaki gibi olumsuz bir sonuç çıkar.

"Miras" müessesesi çerçevesinde sözü edilen kavramları değerlendirsem: Miras paylaşımı KARDEŞ'leri birbirine düşüren bir süreçtir. Miras bırakanın saklı paylar nedeniyle ÖZGÜRLÜĞÜ bulunmamaktadır. Mirasyedi olmak ONUR'lu bir davranış sayılmaz.

Saygılarımla

çok güzel bir tanımlama olmuş "miras çerçevesinde kavramlar"
Old 11-01-2008, 13:24   #6
Av. Ersin Aslan

 
Varsayılan

Sayın Karatepe,
Onur insanın, insan olmasını sağlayan manevi değerler bütünüdür, normal bir insanın vazgeçemeyeceği ahlaki değerlerdir. Kanaatimce Onur kavramı özgürlüğü de içerir.Kardeşliğe gelince; bu kavram eşitlikle bağlantılıdır, hiçbir insanın başka bir insandan üstün olmadığı ve insanların birbirlerine zulmetmemesi gerektiğini ifade eden bir kavramdır. Saygılarımla...
Old 23-01-2008, 03:13   #7
Erkut

 
Varsayılan

Haec sunt praecepta iuris: Honeste vivere, neminem laedere, suum cuique tribuere

Hukukun emirleri şunlardır: Şerefli yaşamak, kimseye zarar vermemek, herkese kendisinin olanı vermek

Ben onurun anlamını bu cümleden çıkartıyorum; Onurlu olmak, kimseye zarar vermemek ve kimsenin hakkını yememektir. Ve bence birbirlerine onurlu bir şekilde yaklaşan insanlar kardeştir.
Old 26-01-2008, 15:26   #8
Av. Seda Üstün Tuğ

 
Varsayılan

Hukuk,kavramlar üzerine inşa edilmiştir. Ve bu kavramlar sözlükler içerisinde tanımlandığı gibi değildir çoğu zaman. Soğuk savaştan sonra şekillenen yeni dünya düzeninde; bu gibi kavramlar çok kullanılır olmuştur. Ancak bunların hangisine günümüzde dikkat edildiği muammadır. Bu kavramların arkasına sığınarak bir şeyleri açıklamaya çalışmak oldukça yanıltıcı olur. Günümüzde çoğu kavramın karşı tarafta nasıl anlaşıldığı da bir bilmecedir. Diyelim ki yine de biz; ONUR KARDEŞLİK VE ÖZGÜRLÜK, 1000 parçalık bir puzzle' nin tamamlayıcı parçalarıdır..Bunlar olmayınca da şeklin teması anlaşılır; ancak her zaman ortada bir boşluk kalır..Ve bu boşluğu bir tanımla doldurmak artık çok güç olacaktır.Ne yazık ki Birleşmiş Milletler'in savunduğu(!) insan hakları,ve doğrultusunda çıkarılan bu ildirge bir teamül olarak dünyaca benimsenmiş olsa da; bütün dünyanın benimsediği ortak tanımlar hiçbir zaman olmamıştır..Yani bir devlet isterse bu bildirgeyi benimsemediğini söyleyebilir..O zaman bu kavramların onun için çok şey ifade etmeyeceği aşikardır.

Yine de insanlara göre tanımlayacak olursak; ÖZGÜR olan bir insan bu özgürlüğü ONURUYLA kullanır ve her daim KARDEŞLİKten yanadır

Ben günümüzde tarafsız bir hukuk anlayışını ne yazık ki göremediğim için bu kavramları ancak böyle açıklayabildim. Keşke ADALET gibi bu kavramları da hukukumuza tam anlamıyla oturtabilseydik...

SAYGILARIMLA
Old 30-01-2008, 20:53   #9
yargıç isa

 
Kitap ............

İHEB Mad.1'de işaret edilen hususlar,bir kimsenin;
*insan olduğu bilinciyle(onur),
*toplumsal barışın hakim olduğu bir insan topluluğu içerisinde(kardeşlik),
*insana yaraşır bir şekilde insan olmanın gereklerini serbestçe yerine getirerek(özgürlük),
yaşayabilmesi için gerekli olan temel kurumlardır.

Alıntı:
Peki aslında nedir onur, kardeşlik, özgürlük? Bu kadar önemli bir metinde yer aldıklarına göre gerçekten önemli kavramlar olmalılar. Ama acaba biz önemlerinin gerçekten farkında mıyız? Bence farkında değil isek farkına varabilmek için önce bu kavramların anlamlarını açıklayarak; içlerini doldurmalıyız.

Bence bunların içlerini doldurabilmek için, önce uygulanabilir kılmak gerekmektedir. Aksi halde getireceğimiz tanımlar bu kavramların önemine hizmet etmeyecektir.

saygılarımla...
Old 13-06-2008, 21:18   #10
hakimm

 
Varsayılan

Meltem ben de buradayım. Bak şimdi.
Özgürlük: İçinde bulunduğu toplum kurallarını kırıp kendi doğrularını çizen ve toplumun oluşturduğu zincirleri kırıp hedeflerine ulaşmaktır.
Onur: ...Bu kavram kişiye göre değişebilir bence.. Kimi insanlar var ki ar damarları çatlamış hiçbir şeyi umursamaz yüzüne tükürsen şükreder... Sadece kötü anlamda mı hayır! Kimi aşık insanlar var... Aldatılsa da vazgeçmez sevdiğinden... Onur, gurur erir aşkın içinde... Kısaca durum, mekan, yer, zaman etkilidir bu tanımda canımcım.
Kardeşlik: hırsları, kinleri, nefretleri, çıkarları bir kenara bırakıp el ele vermektir kardeşim.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış Nedeniyle Boşanma av.okan yılmaz Aile Hukuku Çalışma Grubu 1 31-12-2019 14:28
Soyadının Hukuki Niteliği : Soyadı Hak mıdır, Özgürlük mü? margaritka Hukuk Sohbetleri 21 25-08-2008 11:16
Savcı: Çocuğu teşhir anayasal özgürlük Seyda Hukuk Haberleri 0 31-07-2007 16:00
İlhami Erdil'den AİHM’de onur davası faruksa Hukuk Haberleri 0 03-01-2007 15:51
Bir Aşk ,Bir Onur ,Bir"YOK"luk Hikayesi..... Av.Habibe YILMAZ KAYAR Site Lokali 1 08-03-2003 20:22


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04555011 saniyede 15 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.