Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Yargıtay Kararı.. !

Yanıt
Old 06-02-2009, 11:13   #1
üye3578

 
Varsayılan Yargıtay Kararı.. !

Daire:2
Tarih:2008
Esas No:2008/15582
Karar No:2008/18843
Kaynak:infaz dosyası
İlgili Maddeler:TCK 50/3 , 50/1-f , 50/6
İlgili Kavramlar:ÇOCUKLAR HAKKINDA KISA SÜRELİ HAPİS CEZASININ TEDBİRE ÇEVRİLMESİNDEN SONRA, TEDBİRE UYULMAMASI HALİNDE YENİDEN HAPİS CEZASINA ÇEVRİLEMEZ


Basit yaralama suçundan sanıklar R. B. ve T. Ş.'in, 5237 sayılı TCK'nun 86/2, 29, 31/3, 62/1.maddeleri gereğince 1 ay 20 gün hapis cezası ile cezalandırılmalarına, cezalarının anılan Kanun'un 50/3 ve 50/1-f maddesine göre mahkum olunan cezanın yarısı kadar Malatya Denetimli Serbestlik ve Yardım Merkezi Şube Müdürlüğünün listesinde bulunan orman ağaçlandırma ve bakımı hizmetinde çalıştırılmak üzere kamuya yararlı bir işte çalışması tedbirine çevrilmesine dair, (MALATYA) Çocuk Mahkemesinin 29.11.2007 tarihli ve 2007/188 esas, 2007/132 sayılı kararının infazı sırasında, sanıklardan T. Ş.'in, seçenek yaptırımın gereklerini yerine getirmediğinden bahisle 1 ay 20 gün hapis cezasının derhal infazına ilişkin, aynı Mahkemenin 04.03.2008 tarihli ve 2007/188 esas, 2007/132 sayılı ek kararına yönelik itirazın reddine dair, (MALATYA) 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 19.03.2008 tarihli ve 2008/183 müt. sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 13.05.2008 gün ve 2008/27908 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay C. Başsavcılığının 06.06.2008 gün ve 2008/116115 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu;
Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;
1-5237 sayılı TCK'nun "Kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlar" başlıklı 50/1-f maddesinde "Kısa süreli hapis cezası, suçlunun kişiliğine, sosyal ve ekonomik durumuna, yargılama süresinde duyduğu pişmanlığa ve suçun işlemesindeki özelliklere göre; Mahkum olunan cezanın yarısından bir katına kadar süreyle ve gönüllü olmak koşuluyla kamuya yararlı bir işte çalıştırılmaya, çevrilebilir:" hükmünün yer aldığı, 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin infazı Hakkında Kanun'un 105/1.maddesinde ise "Türk Ceza Kanunu'nun 50.maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan kısa süreli hapis cezasının yaptırım seçeneklerinden kamuya yararlı bir işte çalıştırma; hükümlünün, ücretsiz olarak bir kamu kurumunun ya kamu yararına hizmet veren bir özel kuruluşun belirli hizmetlerinde çalıştırılmasıdır." hükmüne yer verilerek, 2.fıkrasında da "Denetimli serbestlik ve yardım merkezleri, bölgelerinde bulunan bir tür kurumlardan hükümlüleri ne suretle çalıştırabileceklerine dair bilgi alırlar ve hizmetler listesini oluştururlar. Bu listeler mahkemelere verilir. Mahkeme, bu listelerden uygun gördüğü hizmeti ve süresini hükümlüye önerir ve bunu reddetme hakkına sahip olduğunu hatırlatır." şeklinde düzenlemeye yer verilerek seçenek yaptırım olarak kamu yararına bir işte çalıştırılmanın şartlarının belirlenmiş olması karşısında, Cumhuriyet savcısının infaz yetkisini kısıtlayacak şekilde, yer belirtmek suretiyle kısa süreli hürriyeti bağlayıcı cezanın seçenek yaptırıma çevrilmesi sebebiyle (MALATYA) Çocuk Mahkemesinin 29.11.2007 tarihli ve 2007/188 esas, 2007/132 sayılı kararında,
2-01.03.2008 tarihli ve 26803 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5739 sayılı Çeşitli Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un 106.maddesi 4.fıkrasında yer alan "Çocuklar hakkında hükmedilen adli para cezasının ödenmemesi halinde, bu ceza hapse çevrilemez. Bu takdirde onbirinci fıkra hükmü uygulanır." şeklindeki düzenleme karşısında, seçenek yaptırımı yerine getirmeyen çocuk suçlu hakkındaki tedbirin anılan maddenin 11.fıkrası uyarınca para cezasına çevrilmesi ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanununa göre tahsil edilmesi için ilamın mahallin en büyük mal memurluğuna gönderilmesi gerektiği gözetilmeden, itirazın kabulü yerine reddine karar verilmesi nedeniyle (MALATYA) 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 19.03.2008 tarihli ve 2008/183 müteferrik sayılı kararında, isabet görülmediğinden 5271 Sayılı CMK.nun 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.
GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:
1- (1) numaralı (MALATYA) Çocuk Mahkemesinin 29.11.2007 tarihli kararına yönelik kanun yararına bozma istemi ile ilgili olarak yapılan incelemede;
Kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden (MALATYA) Çocuk Mahkemesinden verilip kesinleşen 29.11.2007 gün ve 2007/188-132 sayılı kararın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi kanununun 309.maddesinin 4.fıkrasının (d) bendi uyarınca BOZULMASINA, Hükümlüler hakkında yerel mahkemece hükmedilen kısa süreli hapis cezasının 5237 sayılı TCK'nun 50/1-d madde-fıkrası uyarınca cezanın yarısı kadar 25 gün süre ile kamuya yararlı bir işte çalıştırılma" seçenek tedbirine çevrilmesine, "hüküm kesinleştikten sonra C.Başsavcılığınca yapılan tebligata rağmen, otuz gün içinde seçenek yaptırımın gereklerinin yerine getirilmesine başlanamaması veya başlanıp da devam edilmemesi halinde, 5237 sayılı TCK'nun 50/6.maddesi gereğince, mahkemesince kısa süreli hapis cezasının tamamen veya kısmen infazına karar verileceğine" ilişkin ibarenin hüküm fıkrasından çıkarılmasına, hükmün diğer kısımlarının aynen korunmasına,
2- (2) numaralı (MALATYA) 2.Ağır Ceza Mahkemesinin 19.03.2008 tarihli kararına yönelik yasa yararına bozma isteminin incelenmesinde;
Yasa yararına bozma talebi hükümlü T. Ş. yönünden yerinde görülmekle (MALATYA) 2.Ağır Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen 19.03.2008 gün ve 2008/183 müteferrik sayılı kararın 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 309. maddesinin 4.fıkrasının (b) bendi uyarınca BOZULMASINA, bozma sonrası işlemlerin yerel mahkemesince yerine getirilmesine 11.11.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargıtay Kararı Hemocrania Meslektaşların Soruları 0 12-01-2009 14:36
Yargıtay Kararı Adalet Bakanı Meslektaşların Soruları 2 16-06-2008 12:11
Yargıtay kararı tiyerianri Meslektaşların Soruları 3 04-05-2007 09:36


THS Sunucusu bu sayfayı 0,04321599 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.