Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

yargılamanın yenilenmesi!!

Yanıt
Old 08-01-2013, 10:54   #1
Av. Ayşe Yanarsönmez

 
Varsayılan yargılamanın yenilenmesi!!

Sayın Meslektaşlarım, herkese iyi çalışmalar diliyorum.
Hemen konuya girmek istiyorum.
Müvekkilim eşiyle tartışması üzerine darp edilmiş ve buna binaen müvekkilde görümce kaynana ve eşine hakaret etmiş.
Kasten yaralamadan şikayetçi olmuş eş, kaynana ve görümce de hakaretten şikayetçi olmuş. dava neticelenmiş ve müvekkil darp raporunu mahkemeye sunmamış, ne yapacağımı bilemedim, ben sunulması gerektiğini de bilmiyordum hiçbirsey ispatlayamadım diyor, bir kere duruşmaya gittiğini söylüyor ve çekindiğim için hakim karşısında konuşamadım bile diyor. Dava hakaretten sonuçlanmış ve müvekkile hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilmiş. Şimdi de eş anne ve kardeşi manevi tazminat davası açmışlar. bu tazminat davasında darp raporunu delil olarak sunacağım. Ayrıca boşanma davaları da devam etmekte henüz neticelenmemiş.
Benim sorum şu;
e) Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olursa.

Bu madde hükmüne dayanarak darp raporunu delil olarak göstersem yargılamanın yenilenmesini isteyebilirmiyim? Darp raporu yeni olay yada delil olarak gösterilebilir mi?
Old 08-01-2013, 11:26   #2
Secil0989

 
Varsayılan

darp raporunun hükmün temelini degiştirecegi için yargılamanın iadesine gidilmeli. Madde hükmü "Yargılama sırasında aleyhine hüküm verilen tarafın elinde olmayan nedenlerle elde edilemeyen bir belgenin, kararın verilmesinden Sonra ele geçirilmiş olması (HUMK m. 445/1-b.1; HMK m. 375/1-ç)"şeklindedir. İyi bi dilekçeyle müvekkilinizin elinde olmayan sebbelerle (korkma-ne yapacagını bilememe) delilini sunamadığını ispatlayabilirsiniz diye düşünüyorum
Old 08-01-2013, 11:42   #3
ferah feza

 
Varsayılan

sayın secil0989 dava konusu olay CMK ile ilgilidir. siz HMK hükümlerinden söz ediyorsunuz. Dolayısıyla yargılamanın yenilenmesi yoluna gidilemeyeceği kanaatindeyim.Saygılarla
Old 08-01-2013, 11:43   #4
garani

 
Varsayılan

sayın bahsedilen iade-i muhamkeme cmk'da yer alan hususlardır.

Hükümlü lehine yargılamanın yenilenmesi nedenleri

MADDE 311 - (1) Kesinleşen bir hükümle sonuçlanmış bir dava, aşağıda yazılı hâllerde hükümlü lehine olarak yargılamanın yenilenmesi yoluyla tekrar görülür:

a) Duruşmada kullanılan ve hükmü etkileyen bir belgenin sahteliği anlaşılırsa.

b) Yemin verilerek dinlenmiş olan bir tanık veya bilirkişinin hükmü etkileyecek biçimde hükümlü aleyhine kasıt veya ihmal ile gerçek dışı tanıklıkta bulunduğu veya oy verdiği anlaşılırsa.

c) Hükme katılmış olan hâkimlerden biri, hükümlünün neden olduğu kusur dışında, aleyhine ceza kovuşturmasını veya bir ceza ile mahkûmiyetini gerektirecek biçimde görevlerini yapmada kusur etmiş ise.

d) Ceza hükmü hukuk mahkemesinin bir hükmüne dayandırılmış olup da bu hüküm kesinleşmiş diğer bir hüküm ile ortadan kaldırılmış ise.

e) Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olursa.

f) Ceza hükmünün, İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya Dair Sözleşmenin veya eki protokollerin ihlâli suretiyle verildiğinin ve hükmün bu aykırılığa dayandığının, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmiş olması. Bu hâlde yargılamanın yenilenmesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararının kesinleştiği tarihten itibaren bir yıl içinde istenebilir.

(2) Birinci fıkranın (f) bendi hükümleri, 4.2.2003 tarihinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararları ile, 4.2.2003 tarihinden sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine yapılan başvurular üzerine verilecek kararlar hakkında uygulanır.

maddesindeki hükümlerin uygulanabilirliğine bir bakın.eğer uyuyorsa iade-i muhakeme yapabilirsiniz ama kaanat oluşturması esaslı bir nokta.
Old 08-01-2013, 11:47   #5
Av. Ayşe Yanarsönmez

 
Varsayılan

Sayın Secil089 ilginiz ve cevabınız için çok teşekkür ediyorum.
Müvekkilin ceza davasının darp raporunun kullanılarak yenilenmesini isteyebilir miyim demek istemiştim, ceza davası açısından düşündüğünüzde vereceğiniz cevap değişir mi?
Bir de bu darp raporu ceza davası görülürken de müvekkilin elinde ama mahkemeye nasıl sunulacağını bilemediğinden ve çekindiğinden vermediğini söylüyor.
Müvekkilin daha önce de elinde olan yeni ortaya çıkmayan bu durumdan dolayı da isteyebilirmiyiz?
Old 08-01-2013, 11:51   #6
Mehmet Mustafa ÖZÜNVER

 
Varsayılan

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verildiğinden kesinleşme gerçekleşmemiştir. Yargılamanın yenilenmesine de kesinleşmiş kararlar için gidileceğinden bu yolun işletilemeyeceğini düşünüyorum.
Old 08-01-2013, 11:52   #7
Secil0989

 
Varsayılan

boşanma davası için sorduğunuzu düşünmüştüm.Ceza davası açısından nedenleri meslektaşımız sayın GARANİ yazmış. Delilinizin e bendi kapsamına girecegini düşünüyorum .kasten yaralamada yargılamaya esas noktalardaki en önemli deliller doktor raporlarıdır.
Old 08-01-2013, 11:53   #8
Av. Ayşe Yanarsönmez

 
Varsayılan

Sayın garani,
Cevabınız için size de teşekkür ediyorum.
''yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte''
olan kanundaki ibareye elimdeki delilin uyguğunu düşünüyorum fakat tereddütteyim. Çünkü darp raporu daha önceden de yargılama devam ederkende müvekkilin elndeydi. Bu konudaki düşüncelerinizi alabilir miyim?
Old 08-01-2013, 12:01   #9
Av. Ayşe Yanarsönmez

 
Varsayılan

sayın tektutan,
söyleminize dayanak herhangi bir madde yada yargıtay kararı var mı acaba?
buna göre talep edip etmeyeceğime karar vericem, paylaşırsanız çok sevinirim.
Old 08-01-2013, 12:15   #10
Mehmet Mustafa ÖZÜNVER

 
Varsayılan

Nur Centel'in ceza muhakemesi hukuku kitabının 715. sayfasında "mahkumiyet kararı açıklanıp ilgililere bildirilmediği için bu karara karşı kanun yoluna başvurulamaz ve hüküm kesinleşmez; adli sicile işlenmez." diyor. Yani olağan kanun yollarına bile başvurulamaz deniliyor. Yargılamanın yenilenmesi ise olağanüstü bir kanun yoludur. Yine aynı kitabın 776. sayfasında "olağanüstü kanun yolları kesinleşmiş kararlara karşı gidilen başvuru yollarıdır." demektedir.
Old 08-01-2013, 13:20   #11
ferah feza

 
Varsayılan

Sayın tektutan,hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı mahkumiyet kararı mıdır ki?Sayın Av.Ayşe Yanarsönmez,anlattığınıza göre ne yeni bir delil söz konusu ne de yargılama sırasında bir delil sunmanız...bu nedenledir elinizdeki haklı neden olmadan sunmadığınız delille yargılamanın yenilenmesine başvuramayacağınız düşüncesindeyim.
Old 08-01-2013, 13:29   #12
garani

 
Varsayılan

yargılamanın yenilenmesi kesinleşmiş karalarda söz konusu olacaktırçbu kanun maddesinde de yazar.elinizdeki rapor her ne kadar yargılama safhasında da olsa da şansınızı denemekte zarar yok.bence denemek sizin lehinize olursa başarınız olur ki ben yaptım oldu ama benim olayım çekten dolayı iade-i muhakeme idi
Old 08-01-2013, 13:30   #13
musti2741

 
Varsayılan

Bence mahkeme tarafından değerlendirilmemiş olan dosya muhteviyatında olmayan her delil, yargılamanın yenilenmesine dayanak teşkil eder.

Olayın olduğu anda varolan delil,mahkeme dosyasında olmayabilir.
Old 08-01-2013, 13:43   #14
Mehmet Mustafa ÖZÜNVER

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ferah feza
Sayın tektutan,hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı mahkumiyet kararı mıdır ki?Sayın Av.Ayşe Yanarsönmez,anlattığınıza göre ne yeni bir delil söz konusu ne de yargılama sırasında bir delil sunmanız...bu nedenledir elinizdeki haklı neden olmadan sunmadığınız delille yargılamanın yenilenmesine başvuramayacağınız düşüncesindeyim.
Ben hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı mahkumiyet kararıdır demedim. Sadece hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararında mahkumiyet hükmünün açıklanıp ilgililere bildirilmediğinden kanun yoluna başvurulamaz dedim.Saygılarımla
Old 08-01-2013, 14:06   #15
Mehmet Mustafa ÖZÜNVER

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ferah feza
,anlattığınıza göre ne yeni bir delil söz konusu ne de yargılama sırasında bir delil sunmanız...bu nedenledir elinizdeki haklı neden olmadan sunmadığınız delille yargılamanın yenilenmesine başvuramayacağınız düşüncesindeyim.
Şunu da belirtmek icap eder. Hükmü veren mahkemeye bildirilmediği için hüküm kurulurken dikkate alınmamış her türlü olgu ve deliller yeni sayılır. Yeni delil veya olayın hükümlü tarafından önceden bilinip bilinmemesi önemli değildir.(Centel). Hatta bir yargıtay kararında yargılama sırasında ön ödeme ihtarına uyularak süresinde ödeme yapıldığına dair vezne alındı makbuzunun kararın kesinleşmesinden sonra ileri sürülmesini yeni delil kabul etmiştir. Eğer hükmün açıklanması kararı verilmeyip direk hüküm açıklanmış olsaydı yeni delil olarak doktor raporu kabul edilebilirdi.Diye düşünüyorum.
Old 08-01-2013, 14:16   #16
ferah feza

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan tektutan
Şunu da belirtmek icap eder. Hükmü veren mahkemeye bildirilmediği için hüküm kurulurken dikkate alınmamış her türlü olgu ve deliller yeni sayılır. Yeni delil veya olayın hükümlü tarafından önceden bilinip bilinmemesi önemli değildir.(Centel). Hatta bir yargıtay kararında yargılama sırasında ön ödeme ihtarına uyularak süresinde ödeme yapıldığına dair vezne alındı makbuzunun kararın kesinleşmesinden sonra ileri sürülmesini yeni delil kabul etmiştir. Eğer hükmün açıklanması kararı verilmeyip direk hüküm açıklanmış olsaydı yeni delil olarak doktor raporu kabul edilebilirdi.Diye düşünüyorum.
tamam delilin hükümlü tarafından bilinip bilinmemesi önemli değil fakat elinde olmayan sebeplerle delili mahkemeye sunamayıp hakkında karar verilmişse bu delile dayanarak yapılacak usulü işlemleri yapabilir.Fakat ben diyorum ki Av.Ayşe Yanarsönmezin sorusunda,hakkında HAGB kararı verilen kişinin delil sayılacak raporu sunmaması haklı nedenle değildir.
Old 08-01-2013, 14:42   #17
ferah feza

 
Varsayılan

yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurulsa bile artık yeni delil sayılıp sayılamayacağına mercii tarafından karar verilecektir.
Old 08-01-2013, 15:20   #18
Mehmet Mustafa ÖZÜNVER

 
Varsayılan

Alıntı:
Yazan ferah feza
tamam delilin hükümlü tarafından bilinip bilinmemesi önemli değil fakat elinde olmayan sebeplerle delili mahkemeye sunamayıp hakkında karar verilmişse bu delile dayanarak yapılacak usulü işlemleri yapabilir.Fakat ben diyorum ki Av.Ayşe Yanarsönmezin sorusunda,hakkında HAGB kararı verilen kişinin delil sayılacak raporu sunmaması haklı nedenle değildir.
Bilindiği üzere ceza muhakesi hukuk muhakemesinden farklı olarak maddi gerçeği araştırır. Hukuk muhakemesinde ise,aksi söylense bile, şekli gerçeğe ulaşılmaya çalışılır.Elinde olmayan sebeblerle delili mahkemeye sunamama HMKda düzenlenmiş olan yargılamanın iadesi şartıdır. Ceza muhakemesinde ise böyle bir şart yoktur. Öğreti ceza muhakemesinde yargılamanın yenilenmesi için:
1-Delil olayın varlığını
2-Yenilik
3-Olay ve delilin önemli olması şartlarını arıyor. Kendi lehine olan bir hususu; korkusundan, cahilliğinden ileri süremeyen sanığı sırf bu nedenle cezalandırmak ceza muhakemesi amacıyla bağdaşmaz.Diye düşünüyorum
Old 08-01-2013, 15:55   #19
Av. Ali YILMAZKARA

 
Varsayılan

-Yeni olaylar veya yeni deliller ortaya konulup da bunlar yalnız başına veya önceden sunulan delillerle birlikte göz önüne alındıklarında sanığın beraatini veya daha hafif bir cezayı içeren kanun hükmünün uygulanması ile mahkûm edilmesini gerektirecek nitelikte olursa.

Yeni delil: Burada rapor önceden sunulmayan bir delildir ki zaten raporun da yargılama öncesine ait olması da bu delilin sıhhatini kat ve kat arttırmaktadır. Ve o kadar ki darp raporu tahrik hükümlerinin de uygulanmasını sağlayacağı için daha hafif bir ceza verilmesini sağlayacaktır.

*************************************************

Kesinleşmiş hüküm: HAGBK adında da anlaşılacağı üzere açıklanmış bir MAHKUMİYET HÜKMÜ söz konusu değildir.

Ancak burada bir mahkeme kararı vardır ve bu karar kesinleşmiştir. (olayda net değil ama farazi öyle diyorum)

Burada mahkemenin "HAGBK" mahkeme hükmü olarak yorumlamak gerekmekte diye düşünüyorum. Her ne kadar "sabıka kaydına" işlenmese de ceza hukuku bağlamında bir sonuç doğurmaktadır.

Keza lehe bir düzenleme olan CMK 311'nın sırf HAGBK verildiği gerekçesi ile bu yola başvurma hakkının kapatılması ANAYASA'ya aykırı olur. Öte yandan HAGBK hükümlülük sonuçlarını yaratmıyor ise beraat sonuçlarını da yaratmıyor arada bir yerde ne ona ne buna yakındır.

Dolayısı ile bunu geniş yorumlayıp "suçlu bulunup cezalandırılan kişi olarak" algılamak gerekmektedir (Gai)
Old 08-01-2013, 16:35   #20
Mehmet Mustafa ÖZÜNVER

 
Varsayılan

Kanun yollarına başvurma hakkını ve kişinin beraat etme olanağını 5 ve 3 yıllık süre boyunca ortadan kaldırmasını Anayasa Mahkemesi anayasaya aykırı bulmamıştır.Bu durum sorun oluşturmaktadır ama mevcut durum bu şekildedir. Yine olağanüstü kanun yolu olan kanun yararına başvurma ile ilgili konu ile alakalı bir yargıtay kararının ilgili yerini ekliyorum:
"Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının dayanağını oluşturan mahkûmiyet hükmü; hükmün açıklanması, düşme kararının verilmesi veya yeni bir mahkûmiyet hükmünün tesisinden sonra temyiz incelemesine konu olabilecek ve ancak bu aşamadan sonra temyiz yasa yoluna başvurulmadan kesinleşmesi halinde, koşulları bulunduğu takdirde yasa yararına bozma yasa yolu ile denetlenebilecektir."YCGK 29.6.2010/E.2010/11-70-K.2010/159

Old 08-01-2013, 16:41   #21
Av. Ayşe Yanarsönmez

 
Varsayılan

Cevap ve ilgileriniz için çok teşekkür ediyorum.
Ben yine de meslektaşlarımın cevaplarına binaen şansımı denemek istiyorum. Sonucunu da siz meslektaşlarımla paylaşacağım.
Ayrıca bu muvekkilin manevi tazminat davası ile ilgili de bir sorum daha var sayın meslektaşlarım,
bana vekalet yarın gelicek bu ayın 15 inde de ön inceleme duruşması var cevap süreleri geçmiş fakat bildiğim kadarıyla ön inceleme duruşmasına kadar delillerimizi özellikle de bu darp raporu ve tanıklarımızı bildirebiliriz değil mi?
Old 08-01-2013, 20:02   #22
ferah feza

 
Varsayılan

Yazılı yargılama usulünde, belge delillerinin dava ve cevap dilekçesi ile birlikte, diğer delillerin ise en geç ön inceleme aşamasında gösterilmesi zorunludur.HMK m.137/1 ve HMK’nın 140/5. maddesi uyarınca: “Ön inceleme duruşmasında, taraflara dilekçelerinde gösterdikleri, ancak henüz sunmadıkları belgeleri mahkemeye sunmaları veya başka yerden getirtilecek belgelerin getirtilebilmesi amacıyla gereken açıklamayı yapmaları için iki haftalık kesin süre verilir. Bu hususların verilen kesin süre içinde tam olarak yerine getirilmemesi halinde, o delile dayanmaktan vazgeçilmiş sayılmasına karar verilir.”yani belge delilinin dava ve cevap dilekçesinde gösterilmelisi zorunludur,gösterilen bu deliller mahkemeye sunulmamış ise mahkeme tarafından kesin süre verilir denilmektedir. ayrıca HMK’nın 145. maddesi uyarınca:Taraflar, Kanunda belirtilen süreden sonra delil gösteremezler.diğer delillerin ve bilhassa tanık listesinin, dava ve cevap dilekçesi ile birlikte verilmesi zorunlu değildir diyebilirim.İyi akşamlar
Old 09-01-2013, 12:52   #23
Av. Ayşe Yanarsönmez

 
Varsayılan

Sayın Ferah Feza,
Cevabınız için çok teşekkür ederim.
Delilleri ve delillerle ilgili gerekli gördüğüm açıklamaları dilekçemde belirttim.Yarın vermeyi düşünüyorum. Umarım kabul edilir. İyi günler.
Old 26-04-2013, 11:09   #24
Av.MFD

 
Varsayılan

Sayın Av. Ayşe Yanarsönmez;

Başvurunuzdan netice alabildiniz mi? Alamadı iseniz hangi yolları tercih ettiniz?

Teşekkürler..
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Yargılamanın Yenilenmesi Av.SÖZEN Meslektaşların Soruları 1 05-04-2013 21:04
Yargılamanın Yenilenmesi law89 Meslektaşların Soruları 1 17-08-2012 19:39
Cmk 311-Yargılamanın Yenilenmesi Av.Ferdi Ay Meslektaşların Soruları 8 10-08-2012 10:18
Yargılamanın Yenilenmesi Av.ilçe Meslektaşların Soruları 1 30-11-2010 14:11
yargılamanın yenilenmesi olur mu? av.h.şahin Meslektaşların Soruları 3 02-09-2009 12:09


THS Sunucusu bu sayfayı 0,08644795 saniyede 16 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.