Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Hukuk Sohbetleri Hukuki yorumlar, görüşler ve tartışmalar.. Soru niteliği taşımayan her türlü hukuki sohbet için.

ücrette zamanaşımı

Yanıt
Old 30-03-2006, 14:22   #1
zeynep deniz alıcı

 
Varsayılan ücrette zamanaşımı

Sizinle bilip bilmediğinizi tam olarak bilemediğim ama yararlı olacak bir bilgiyi paylaşmak istiyorum

Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Teşkilatı'nın ücretin korunmasına ilişkin 95 sayılı sözleşmesine uygun olarak ücret alacaklarına ilişkin zamanaşımı 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır..Böylece BK da alacaklar bakımından geçerli olan 10 yıllık zamanaşımı süresinin istisnasını oluşturan,ücret alacaklılarının tabi olduğu 5 yıllık zamanaşımı 10 yıla çıkartılarak genel ilke ile uyumlu hale getirilmiştir.
Old 30-03-2006, 17:20   #4
Av. Bülent Sabri Akpunar

 
Varsayılan

Özel bir değişiklik belki yok ama TC Anayasası'nın 90. maddesine 5170 S. yasa ile 2004 yılında eklenen ek cümle gereğince
Alıntı:
"Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası andlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası andlaşma hükümleri esas alınır.

uygulanabilir olduğu kanısındayım.(95 Sayılı sözleşme Türkiye tarafından benimsenmiştir)
Old 31-03-2006, 08:04   #5
AV.SERTANn

 
Varsayılan

95 sayılı sözleşmesine uygun olarak ücret alacaklarına ilişkin zamanaşımı 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır?
Old 31-03-2006, 10:57   #6
zeynep deniz alıcı

 
Varsayılan soru mu?

Sayın Sertan Bey
Soru mu sordunuz yoksa bir cümle mi kurdunuz anlayamadım.Sondaki soru işaretinin anlamını sormak istiyorum.iyi günler..
Saygılar.
Old 31-03-2006, 14:07   #7
Av.Mehmet Saim Dikici

 
Varsayılan

Teşekkürler, Deniz hanım. Son derece faydalı bir katkı bu.
Old 31-03-2006, 15:15   #8
zeynep deniz alıcı

 
Varsayılan rica ederim

Rica ederim Mehmet Bey.
Sizin gibi değerli bir avukattan bu teşekkürü duymak benim gibi bir öğrenci için mükemmel bir olay.
saygılar...
Old 01-04-2006, 11:12   #9
AV.SERTANn

 
Olumlu

Tereddüt yaşadığım husus şuydu ; yazınızda 95 sayılı sözleşmesine uygun olarak ücret alacaklarına ilişkin zamanaşımı 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır dediğiniz için
İş kanunu'nun 32.maddesinin 7.fıkrasında veya Borçlar Kanununun 126.maddesinin 2.fıkrasında belirtilen uluslararası sözleşmeye uygun olarak bir değişiklik yapılarak ücrette zamanaşımı 5 yıldan 10 yıla mı çıkarılmıştı.Yoksa
durum Sayın Av.Bülent S.Akpunar'ın da belirttiği gibi miydi?Saygılarımla....
Old 03-04-2006, 21:22   #10
VARTO'LU

 
Varsayılan

Sayın Zeynep Deniz Alıcı;
Türkiye'in onayladığı 95 nolu ilo sözleşmesinde, ücret alacaklarının zamanaşşımı süresine ilişkin herhangi bir hüküm yok. Bizlerler paylaşmak istediğiniz bu bilgi bir "öğrenci duyumu" değil ise, böylesi bir hükmün 95 nolu ile sözleşmesinin hangi maddesinde yer aldığını açıklamanız gerekmez mi ?
Dahası da 95 nolu sözleşme hükümlerinde "Genel Konferança bu Sözleşmeyi tamamen veya kısmen değiştiren yeni bir Sözleşme" yapıldı ise, bunun hangi tarihte yapıldığını, "Sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarih hakkında Teşkilat üyelerinin" bilgilendirilip bilgilendirilme, keza bu değişikliğe Türkiye'nin katılıp katılmadığını
NORMATİF BELGELER YADA KAYNAKLARI İLE açıklar mısınız ?
Ancak böylesi bir açıklama bilgi paylaşımınızı taçlandıracaktır.
Old 04-04-2006, 08:46   #11
zeynep deniz alıcı

 
Varsayılan

İyi günler Turabi Bey
Öncelikle belirtmek istiyorum ki hukuk fakültesine başladığımdan bu yana avukat yanında çalışmaktayım.Dolayısıyla hem dersler açısından hemde uygulama açısından araştırmalar yapıyorum.Bu konuda belittiğim bilgiyi ise Yargıtay 9.Hukuk Dairesi Üyesi Doç. Dr. Cevdet İlhan GÜNAY'IN İş Kanunları Şerhi Kitabının ilk cildinin 1178.sayfasından edindim.
Belki bir öğrenciyim ama duyumlarla hareket edemem çünkü aynı zamanda bir hukuçuyumda.
Saygılar
Old 04-04-2006, 18:55   #12
AV. FATİH PEKASİL

 
Varsayılan

Sayın Alıcı bu sizin sadece bir çıkarımızın uygulamada bu şekilde değil yine de çalışmalarınızda başarılar dilerim
Old 05-04-2006, 21:26   #13
VARTO'LU

 
Varsayılan

Değerli Meslektaşlarım;
Bu alanda, birileri ile tartışma, halk deyişi ile atışma yapmak, yada birilerinden daha fazla bilgiye sahipmişim sevdasını sergileme düşüncem yok. Ayrıca öğrenci kardeşimiz, genç hukukçu adayı “Zeynep Deniz Alıcı”yı, rencide etme gibi bir düşünce ve anlayışım yok.

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Doç. Dr. İlhan Cevdet Günay’ın kitaplarındaki anlatım, kendi görüşü veya yargısal içtihat olarak değil, madde açıklaması yapılırken, hükümet tasarısındaki madde gerekçesi olarak atıfta bulunulan “Uluslararası Çalışma Teşkilatı'nın ücretin korunmasına ilişkin 95 sayılı sözleşmesine uygun olarak ücret alacaklarına ilişkin zamanaşımı 5 yıldan 10 yıla çıkarılmıştır” olarak yorumlanmaya elverişli olmayan bir anlatım:
Alıntı:
“Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Teşkilatı'nın Ücretin Korunmasına İlişkin 95 sayılı Sözleşmesi'ne uygun olarak, ücret ödemesinin hangi araçlarla ve nerelerde yapılamayacağı yasa hükmü haline getirilmiştir.”

Meslektaşlarımızın yanlış bilgilenmesinin önüne geçmek amacım ile yasama belgelerindeki gelişmenin aşağıdaki gibi olduğunu açıklamada yarar gördüm
Hükümet Tasarısında “Ücret ve ücretin ödenmesi” başlıklı 33. madde olarak düzenlenen maddenin son fıkrasında önerilen
Alıntı:
Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi on yıldır
biçiminde idi. Madde Gerekçesi’nde
Alıntı:
Madde 33- Maddede ücretin Türk parası ile ödenmesi esası aynen korunmakla birlikte, yabancı para ile belirlenmesi ve ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenmesi olanağı getirilmiştir. Ayrıca uygulamada yaygınlaşan, işyerinde veya işçinin özel olarak açılmış banka hesabına ücret ödenmesi yolu da yasa kapsamına alınmıştır.
Türkiye'nin taraf olduğu Uluslararası Çalışma Teşkilatı'nın Ücretin Korunmasına İlişkin 95 sayılı Sözleşmesi'ne uygun olarak, ücret ödemesinin hangi araçlarla ve nerelerde yapılamayacağı yasa hükmü haline getirilmiştir.
Maddede getirilen önemli bir yenilik de, ücret alacaklarına ilişkin zamanaşımı süresinin beş yıldan on yıla çıkarılmasıdır. Böylece Borçlar Kanunu'nun alacaklar bakımından geçerli olan on yıllık zamanaşımı süresinin istinasını oluşturan, ücret alacaklarının tabi olduğu beş yıllık zamanaşımı süresi on yıla çıkartılarak genel ilke ile uyumlu hale getirilmiştir.
Cinsiyet ayrımına dayanılarak farklı ücret ödenmesini engelleyen hüküm maddeden çıkarılarak, buna ilişkin düzenleme 5 inci maddede yer alan eşit davranma ilkesi ve cinsiyet ayırımı yasağı kapsamına alınmıştır. Bunların dışındaki hükümler aynen korunmuştur.

Açıklaması vardı.Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu 12.3.2003 günü ilk ve 28.3.2003 günü ek raporunda 33 üncü madde, 32 nci madde olmak üzere ve “on yıl” sözcüğünün "beş yıl" olarak değiştirilerek benimsenerek madde:
Alıntı:
Ücret ve ücretin ödenmesi
MADDE 32. - Genel anlamda ücret bir kimseye bir iş karşılığında işveren veya üçüncü kişiler tarafından sağlanan ve para ile ödenen tutardır.
Ücret, kural olarak, Türk parası ile işyerinde veya özel olarak açılan bir banka hesabına ödenir. Ücret yabancı para olarak kararlaştırılmış ise ödeme günündeki rayice göre Türk parası ile ödenebilir.
Emre muharrer senetle (bono ile), kuponla veya yurtta geçerli parayı temsil ettiği iddia olunan bir senetle veya diğer herhangi bir şekilde ücret ödemesi yapılamaz.
Ücret en geç ayda bir ödenir. İş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile ödeme süresi bir haftaya kadar indirilebilir.
İş sözleşmelerinin sona ermesinde, işçinin ücreti ile sözleşme ve Kanundan doğan para ile ölçülmesi mümkün menfaatlerinin tam olarak ödenmesi zorunludur.
Meyhane ve benzeri eğlence yerleri ve perakende mal satan dükkan ve mağazalarda, buralarda çalışanlar hariç, ücret ödemesi yapılamaz.
Ücret alacaklarında zamanaşımı süresi beş yıldır.
Olarak kabul edilerek yasalaştı.
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Bono'da Zamanaşımı mntaylan Meslektaşların Soruları 9 24-06-2014 15:14
Ceza Zamanaşımı glossator Meslektaşların Soruları 9 03-03-2014 11:53
Zamanaşımı ,mülkiyet kumay Hukuk Soruları Arşivi 2 24-03-2006 17:13
Zamanaşımı selma Hukuk Soruları Arşivi 1 01-03-2002 18:18
Zamanaşımı zamanaşımı Hukuk Soruları Arşivi 1 27-02-2002 16:14


THS Sunucusu bu sayfayı 0,05086303 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.