Ana Sayfa
Kavram Arama : THS Google   |   Forum İçi Arama  

Üye İsmi
Şifre

Meslektaşların Soruları Hukukçu meslektaşların hukuki nitelikte sorularını birbirlerine yöneltecekleri mesleki yardımlaşma forumu. SADECE hukuk fakültesi mezunları ile hukuk profesyonellerinin (bilirkişi, icra müdürü vb.) yazışmasına açıktır. [Yeni Soru Sorun]

Aracın şanzumanının kırılması - Kullanım hatası - Tüketici Mahkemesi

Yanıt
Old 08-08-2011, 10:29   #1
cgdm

 
Varsayılan Aracın şanzumanının kırılması - Kullanım hatası - Tüketici Mahkemesi

Herkese iyi çalışmalar,

Müvekkil kişi 2011 model ... marka araç satın almıştır. Henüz 2 aydır kullanılan aracın şanzumanı kırılmıştır. Aracın 2 yıllık garantisi olmasına rağmen kullanıcı hatası olduğu söylenerek aracın yapımı için yetkili servis 9.000TL istenmiştir. Bu sürede araca ihtiyacı olan müvekkil, araca çıkma bir şanzuman taktırmıştır.
Bu durumda Tüketici Mahkemesi'ne başvurarak talep edebileceğimiz bir hakkımız mevcut mudur, neler yapılabilir? Aracın yenisi ile iadesi, aracın bedelinin iadesi veya şanzumanın bedelinin müvekkile ödenmesi gibi..? Fikirleriniz için şimdiden teşekkürler.
Old 18-08-2011, 12:26   #2
avukat48

 
Varsayılan

.C.YARGITAY
13. HUKUK DAİRESİ E. 2006/1452 K. 2006/5312
T. 11.4.2006
• AYIPLI OTOMOBİL ( Davacının Tercih Hakkını Baştan İtibaren Aracın İadesi ve Ödediği Paranın Tahsili Yönünde Kullanması - Mahkemece Talebe Uygun Karar Verilmesi Gereği )
• TÜKETİCİNİN TERCİH HAKKI ( Baştan İtibaren Aracın İadesi ve Ödediği Paranın Tahsili Yönünde Kullanması/Mahkemece Talebe Uygun Karar Verilmesi Gereği - Ayıplı Otomobil )
• OTOMOBİLDEKİ ARIZANIN GİDERİLMESİ ( Ayıplı Otomobil - Davacının Tercih Hakkını Baştan İtibaren Aracın İadesi ve Ödediği Paranın Tahsili Yönünde Kullanması/Mahkemece Talebe Uygun Karar Verilmesi Gereği )
• TÜKETİCİNİN KORUNMASI ( Ayıplı Otomobil/Tüketicinin Tercih Hakkı - Mahkemece Talebe Uygun Karar Verilmesi Gereği/Baştan İtibaren Aracın İadesi ve Ödediği Paranın Tahsili Yönünde Kullanması )
1086/m.74
4077/m.4

ÖZET : Davacının, davalı otomotiv şirketinden satın aldığı otomobilin kısa süre içinde arızalandığını bildirip ödediği bedelin iadesini istemesi ancak davalı tarafından reddedilmesi üzerine gönderdiği ihtarnamenin de kabul edilmemesi sebebiyle aracın iadesi ile ödediği paranın tahsiline karar verilmesini talep ettiği davada, davacının 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 4. maddesine dayanarak, ayıplı çıkan araç ile ilgili tercih hakkını baştan itibaren aracın iadesi ve ödediği paranın tahsili yönünde kullanması karşısında, mahkemece, davacının talebine uygun olarak karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı, davalılardan E... Otomotiv A.Ş.'den 22.10.2004 gününde sıfır kilometre Opel marka bir araç satın aldığını, daha 2 km. gitmeden aracın arıza sinyali verdiğini, davalıların aracı servislerine götürdüklerini, ertesi gün davalı şirketi arayıp aracı istemediğini, ödediği bedelin iadesini istediğini bildirdiğini, olumsuz cevap aldığını, bunun üzerine 26.10.2004 günü ihtarname gönderdiğini, davalıların kabul etmediklerini ileri sürerek aracın iadesine, ödediği satış bedelinin iadesine karar verilmesini istemiştir.

Davalılar, arızanın giderildiğini savunarak davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece, davacının tercih hakkını tamirden yana kullandığı, arıza giderilip aracın davacıya teslim edildiği gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacı, davaya konu aracı 21.10.2004 tarihli faturayla davalılardan E... Otomotiv A.Ş.'den satın almış, 21.10.2004 tarihinde davalılara gönderdiği ihtarnamesiyle aracın 2 km. gitmeden arıza yaptığını, arızanın giderilemeyip servise götürüldüğünü belirtmek suretiyle ödediği bedelin tahsilini istemiş, davalılardan E... Otomotiv A.Ş. 4.11.2004 tarihli cevabi ihtarnamesinde davacı talebinin diğer davalı tarafından reddedildiği, araçtaki şikayetlerin giderildiği belirtilerek aracın üç gün içerisinde alınmadığı takdirde otopark bedelinden sorumlu tutulacağı belirtilmiştir. Dosya içerisindeki 03.02.2005 tarihli iş emri üzerine düşülen şerhten de anlaşılacağı gibi, davacı, aracı servisten almamış, serviste kaldığı süre içerisinde de ( 48 ) km.'de bulunan aracın hiç kullanılmadığı halde motor beyni ve otomatik şanzıman beyninin değiştirildiği dosya içerisindeki iş emirlerinden ve 09.07.2005 tarihli bilirkişi raporundan açıkça anlaşılmaktadır. Önemli sayılan bu arızaların sonradan giderilmesinin sonuca etkisi yoktur. Davacı, baştan itibaren tercih hakkını 4077 sayılı Yasanın 4. maddesi hükmüne dayanarak aracın iadesine, ödediği paranın tahsiline karar verilmesini istediğine göre talebine uygun olarak karar verilmesi gerekirken dosyadaki delillere ters düşecek şekilde davanın reddedilmiş olması, usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Açıklanan nedenlerle temyiz olunan kararın davacı yararına ( BOZULMASINA ), peşin harcın istek halinde iadesine, 11.04.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.
T.C.
YARGITAY
13.Hukuk Dairesi
ESAS NO: 2008/6937

KARAR NO: 2008/13579 YARGITAY İLAMI


MAHKEMESİ: Malatya 1. Asliye Hukuk Mahkemesi(Tüketici mahkemesi sıfatıyla)

TARİHİ : 12.02.2008

NUMARASI : 2008/314-2008/59

DAVACI : Yusuf İzzettin ÖZBERBER vekili avukat Hasan Yaylagül

DAVALI : 1- Honda Türkiye A.Ş.vekili avukat Osman Hakan Öncel 2- Kodaman Otomotiv San.Tic.A.Ş. vekili avukat Enver Han

Taraflar arasındaki ayıplı mal davasının yapılan yargılaması sonunda ilamda yazılı nedenlerden dolayı davanın reddine yönelik olarak verilen hükmün süresi içinde davacı avukatınca temyiz edilmesi üzerine dosya incelendi gereği konuşulup düşünüldü.

KARAR

Davacı, 25.11.2005 tarihinde davalılardan Kodaman otomotiv A.Ş.'den satın almış olduğu 2006 model Honda civic marka aracı bir süre kullandıktan sonra, kaporta koruma işleminin yapılması için 25.06.2006 tarihinde yetkili servise götürdüğünü, burada yapılan işlemde aracın sağ ön kapı çıtası üzerinde 20 cm kadar boya akıntısının olduğu tespit edildiği, üretim hatasından kaynaklanan söz konusu ayıp nedeniyle aracın değiştirilmesini talep etmişse de davalılar tarafından kabul edilmediği ileri sürülerek aracın ayıpsız misli ile değiştirilmesine, bunun mümkün olmaması halinde ise araç bedelinin en yüksek yasal faizi ile birlikte ödetilmesine karar verilmesi istenmiştir.

Davalılar, yetkili servis tarafından aracın orijinal bir şekilde boyanması halinde sorunun giderileceğini, boya akıntısının aracın kullanımına engel teşkil etmediğini savunarak davanın reddini dilemişlerdir.

Mahkemece bilirkişi raporu gereğince araçtaki ayıbın tamir suretiyle giderilmesinin mümkün olduğu, tamir nedeniyle araçta meydana gelecek değer kaybına ilişkin bedelin ise talep edilmediği belirtilerek, davanın reddine karar verilmiş; hüküm, davacı tarafından temyiz edilmiştir.

Davacının 25.11.2005 tarihinde davalı Kodaman Otomotiv A.Ş.'den satın aldığı aracın,25.06.2006 tarihinde kaporta koruma işlemi için götürmüş olduğu yetkili serviste, sağ ön kapı çıtası üzerinde vernik akıntısı olduğunun tespit edildiği, 20 cm uzunluğunda ve 3-4 mm boyutunda düğüm şeklindeki bu akıntının imalattan kaynaklanan gizli ayıp niteliğinde bulunduğu anlaşılmaktadır. yargılama sırasında alınan bilirkişi raporlarında da araçta bu nedenle bir imalat hatası bulunduğu belirtilmişse de mahkemece hükme esas alınan 18.12.2007 tarihli bilirkişi kurulu raporunda, aracın bu nedenle yenisi ile değiştirilmesi koşullarının oluşmadığı, orijinal şekilde boyanması halinde araçtaki sorunun giderilebileceği, ancak boya işleminin aracın ikinci el değerini 1.500,00.-YTL miktarında düşürüleceği belirtilmiş olup, mahkemece de araçtaki söz konusu ayıplı imalatın tamir suretiyle giderilmesinin mümkün olduğu gerekçesiyle, davacının aracın değiştirilmesi i yönündeki talebinin reddine karar verilmiştir. Oysa ki, 4077 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanunun 4. maddesi, hükmü uyarınca tüketici satın aldığı malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde satıcıdan, verdiği bedelin iadesini, ayıp nispetinde bedelin tenzilini, ayıbın giderilmesi için gerekli onarımın yapılmasını, son olarak da aracın yenisi ile değiştirilmesini isteyebilir. Tüketici, yasanın kendisine tanıdığı dört seçenekten birini tercih etmek hakkına sahiptir. Satıcı, Tüketiciyi bu haklardan herhangi birini kullanmaya zorlayamaz. dava konusu olayda davacı tercih hakkını öncelikle aracın yenisi ile değiştirilmesi olarak kullanmış olup, araçtaki boya hatasının davacının kullanımından kaynaklanmayıp fabrika çıkışlı imalat hatası olduğu anlaşıldığına göre mahkemece davacının talebi doğrultusunda aracın ayıpsız olan yenisi ile değiştirilmesine, 4077 sayılı yasanın 4. maddesinin 3. bendi gereğince imalatçı-üretici de satıcı ile birlikte ayıplı maldan ve tüketicinin be maddede yer alan seçimlik haklarından dolayı müteselsilen sorumlu olduğundan, her iki davalının da ayıplı mal nedeniyle sorumlu tutulmasına karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulmuş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz edilen hükmün temyiz eden davacı yararına bozulmasına, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine 17.11.2008 gününde oy birliği ile karar verildi.
Old 18-08-2011, 12:34   #3
cgdm

 
Varsayılan

İlginiz için teşekküler sayın avukat48. Müvekkil bu arızadan sonra ilgili araç firmasına ihtarname çekmemiş, mahkeme kanalıyla tespit yaptırmamıştır. Arıza çıkan parçayı serviste değiştirmek zorunda kalarak aracı teslim almıştır. Bundan sonrası için tüketici mahkemesinde dava açılarak çeşitli taleplerde bulunulabilir mi?
Old 03-01-2014, 22:10   #4
zedo

 
Varsayılan Şanzıman

Şanzıman bir çok parçadan oluşan aracın hareketine yarayan bir sistem nesi kırıldı acaba? kapağı mı? dişlisi mi? hangi dişlisi? v.s........(geç ilgilenme oldu özür dilerim ama ilgimi çeker araç ve mekanik problemleri tutamadım kendimi)
Yanıt


Şu anda Bu Konuyu Okuyan Ziyaretçiler : 1 (0 Site Üyesi ve 1 konuk)
 
Konu Araçları Konu İçinde Arama
Konu İçinde Arama:

Detaylı Arama
Konuyu Değerlendirin
Konuyu Değerlendirin:

 
Forum Listesi

Benzer Konular
Konu Konuyu Başlatan Forum Yanıt Son Mesaj
Ticaret Mahkemesi Tüketici Mahkemesi Görev Ayrımı Moonlight Meslektaşların Soruları 2 16-04-2012 07:48
Gsm Operatörüne Karşı Davada Görev (Tüketici Mahkemesi - Ticaret Mahkemesi) Av.Selim Demircan Meslektaşların Soruları 11 29-12-2009 13:51
Bilgisayar - Yazılım Hatası - Garanti Süresi - Tüketici Hakları hulyakaragoz77 Hukuk Soruları Arşivi 8 02-03-2007 14:23
Konya Tüketici Mahkemesi'nden Kredi Kartı Kullanım Ücretinde İade Kararı niles82 Hukuk Haberleri 0 01-03-2007 15:10


THS Sunucusu bu sayfayı 0,03776908 saniyede 14 sorgu ile oluşturdu.

Türk Hukuk Sitesi (1997 - 2016) © Sitenin Tüm Hakları Saklıdır. Kurallar, yararlanma şartları, site sözleşmesi ve çekinceler için buraya tıklayınız. Site içeriği izinsiz başka site ya da medyalarda yayınlanamaz. Türk Hukuk Sitesi, ağır çalışma şartları içinde büyük bir mesleki mücadele veren ve en zor koşullar altında dahi "Adalet" savaşından yılmayan Türk Hukukçuları ile Hukukun üstünlüğü ilkesine inanan tüm Hukukseverlere adanmıştır. Sitemiz ticari kaygılardan uzak, ücretsiz bir sitedir ve her meslekten hukukçular tarafından hazırlanmakta ve yönetilmektedir.