Mesajı Okuyun
Old 10-08-2007, 18:10   #4
Yılmaz Topcuk

 
Varsayılan

Sn. Erdoğan,

Kanaatimce, üst işveren sıfatıyla Devlet hastenisini sorumlu tutamazsınız. Devlet Hastenisi ile müteahhit temizlik şirketi arasındaki ilişkiyi iyi irdemek lâzım. İlişki, alt - üst işveren ilişkisi mi; yokta idare - müteahhit ilişkisi mi?. Devlet hastanesi 4857 sayılı yasa kapsamında bizatiği kendisi işçi çalıştırmıyor ise işveren vasfına haiz olmayacağından 'üst işveren' olarak da değerlendirilemez. Nitekin 4857 sayılı İş Kanunun 2/6 maddesinde aynen "Bir işverenden, işyerinde yürüttüğü mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerinde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan ve bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran diğer işveren ile iş aldığı işveren arasında kurulan ilişkiye asıl işveren-alt işveren ilişkisi denir. Bu ilişkide asıl işveren, alt işverenin işçilerine karşı o işyeri ile ilgili olarak bu Kanundan, iş sözleşmesinden veya alt işverenin taraf olduğu toplu iş sözleşmesinden doğan yükümlülüklerinden alt işveren ile birlikte sorumludur" hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla, üst işveren olarak sorumlu tutulabilmesi için öncelikle işveren olması gerekir. Hastane kendisi işçi çalıştırmadığına göre işveren de değildir. Ancak, hastane ile müteahhit arasında yapılan sözleşmelerini irdelenmesinde fayda olabilir. Sözleşmelerde, işçilerin ücretlerinin, sigortalarının takibi konusunda hastaneye yükümlülükler getirmiş olabilir..