Mesajı Okuyun
Old 12-05-2004, 19:11   #14
Av. Hulusi Metin

 
Varsayılan KATKI (2)

Bilindiği gibi, Hukuki işlemin hükmü, içerdiği iradeye göre tayin olunur.
Her hukuki işlem hüküm ve sonuç meydana getirmesi için bir iradeye yani hukuki bir kasta lüzum gösterir...
Hukuki fiil ise hukuki işleme nazaran daha geniş bir kavramdır
Maddi fiiller ise maddi sahada bir değişiklik meydana getirmek maksadıyla yapılan fiillerdir (zilyetliğin nakli, kiralanan şeyin kullanılmasına devam edilmesi, bir işin, bir hizmetin ifası gibi). İkametgah tesisi de maddi fiillerdendir. Verilen örneklerdeki gibi durumlarda kanun irade açıklamasına değil, dış alemdeki bir sonuca hüküm vermektedir. (Von Tuhr, Borçlar Hukuku)