Mesajı Okuyun
Old 19-03-2010, 14:55   #6
Av.Hasan Uğur

 
Varsayılan

Sayın Çınar ; Ayrıntılı bilgim yok. Araştırmak gerekir.
Toprak koruma...yasasının nasıl uygulanacağına ilişkin Tapu Kad.Gen.Müdürlüğünün genelgeleri var. Onları incelemek gerekiyor. Burada önemli olan, taşınmazın bölünebilip bölünememesi. Bölünebiliyorsa pay satışı mümkündür, bölünemiyorsa mümkün değildir ve tamamı satılır. Tamamı satılacaksa bu nasıl yapılacak ? Yine araştırmak gerekir.
Paydaşlardan birinin rıza ile satamadığı payın icra yolu ile de sayılması mümkün değildir. Mümkün olsa yasayı dolanmak mümkün olur ve yasanın konuluş amacı ortadan kalkar.
Detaylı araştırmam olmadığı için net yanıt veremiyorum.
İyi çalışmalar.