Mesajı Okuyun
Old 06-12-2016, 20:08   #2
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Sayın Katılımcı,

-Boşanma davası açmadan da aile mahkemesinde dava açıp, haklı gerekçeler ileri sürerek eşinizin evi satmaması için tedbir kararı alabileceğinizi düşünüyorum.

Türk Medeni Yasasının 199.maddesi aşağıdaki şekildedir;

V. Tasarruf yetkisinin sınırlanması
MADDE 199.- Ailenin ekonomik varlığının korunması veya evlilik birliğinden doğan malî bir yükümlülüğün yerine getirilmesi gerektirdiği ölçüde, eşlerden birinin istemi üzerine hâkim, belirleyeceği malvarlığı değerleriyle ilgili tasarrufların ancak onun rızasıyla yapılabileceğine karar verebilir.
Hâkim bu durumda gerekli önlemleri alır.
Hâkim, eşlerden birinin taşınmaz üzerinde tasarruf yetkisini kaldırırsa, re'sen durumun tapu kütüğüne şerhedilmesine karar verir.

- Bu yasa maddesine göre ailenin ekonomik varlığının tehlikeye girdiğini, eşinizin evi satacağını, çocuğunuzla sokakta kalacağınızı vs. ileri sürüp evin satılmaması için tapu kütüğüne şerh verdirebileceğiniz kanaatindeyim.

-Bir avukattan doğrudan hukuki yardım almanızda fayda vardır.

-Kolay gelsin.