Mesajı Okuyun
Old 28-11-2016, 11:50   #2
av.murat kılıç

 
Varsayılan

Sayın Katılımcı,

- Eski yasa zamanında mirastan iskat terimi yeni yasada mirasçılıktan çıkarma olarak tanımlanmıştır. Yasanın 510.maddesinde bu husus belirtilmiştir.

B. Mirasçılıktan çıkarma
I. Sebepleri
Madde 510- Aşağıdaki durumlarda mirasbırakan, ölüme bağlı bir tasarrufla saklı paylı mirasçısını mirasçılıktan
çıkarabilir:
1. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın yakınlarından birine karĢı ağır bir suç iĢlemiĢse,
2. Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli
ölçüde yerine getirmemişse.

- Siz bu maddenin 2.fıkrasını dayanak gösterip Notere gidip mirasçılıktan çıkarma belgesi düzenleyebilirsiniz. O belgede bir kaç cümleyle babanızın aile yükümlülüklerini yerine getirmediğinden bahsetmeniz yararınıza olacaktır.

- Normal şartlarda babanızın sizden daha önce vefatı öngörülür. Ancak sizin babanızdan önce vefatınız halinde babanız sizin mirasçılıktan çıkarma tasarruf işleminize karşı dava açarak bunun iptalini en azından saklı payının kendisine verilmesini isteyebilir. Mirasçılıktan çıkarma belgesini gerekçeli yapmanız bu davanın babanızın aleyhine sonuçlanma olasılığını artırır.

- Olayınızın her aşamasında bir avukata danışmanız yararınıza olacaktır.

Kolay Gelsin.