Mesajı Okuyun
Old 08-01-2011, 16:03   #1
Avukaat

 
Acil Mirastan Iskat ve Tenkis Davası için Yardım

Merhabalar,
Bir konu hakkında yardımlarınızı ve varsa konuyla alakalı yargıtay kararlarını bekliyorum.

Konuyu özetlemem gerekirse;
Muris H, ölümünden 5 sene önce noter kanalıyla bir vasiyetname bırakarak yasal mirasçılarından torunu Z'yi ona verdiği vekaleti kötüye kullanarak 9 tane taşınmazını sattığı ve paralarının tarafına ödenmediğini gerekçe göstererek mirastan çıkarttığını ve mirasının kendi belirlediği şekilde paylaştırılmasını istemiştir. bu paylaştırma şekli ise "diğer torunum İ'ye 1/5, 2 kızıma da kalan kısmı eşit olarak demiştir. Bu arada ölmeden önce torunu Z'ye tapu iptali ve tescil davası da açmıştır. Muris 2010 yılında ölmüştür.
Yukarıdaki kısıma ait sorum : Mirasçılıktan çıkarma Medeni Kanunun m.510/2 (Mirasçı, mirasbırakana veya mirasbırakanın ailesi üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemişse) kapsamında değerlendirilebilirmi? Bu konu ile ilgili yargıtay kararı sunabilirmisiniz?

Muris H, 1983 yılında iki kızını ve o sırada yaşayan diğer çocuğuna (İ veZ'nin babası) bazı malları kendi rızası ile vermiştir. Muris mallarının tamamını dağıtmamış o zaman için kendisinde de bir kısım mal bırakmıştır. Bu mallara Z'nin sonradan sattığı 9 daire de dahildir.
Şimdiki sorum ise:
1-Açılmış olan Tenkis veya Mirasta iade davasında davacı Z'dir. Davacı mirastan çıkartıldığı için taraf yokluğundan davanın reddi gerekmez mi? Mahkeme ilk önce bu hususu incelemelimidir?
2-Murisin kendi rızası ile dağıttığı mallar için; bu mallar saklı pay kapsamına girmediği için davanın reddi gerekmez mi?
3-Savunmamı, yapılan taksimin murisçe tarafların rızası doğrultusunda yapıldığını ve kimsenin bu zamana kadar bu suretle dava açmadığını söylememin faydası olur mu? (Malesef bu konu ile ilgili yazılı belgem yoktur)
4-Davacı, davasını açarken 1983 yılında kendi babasına verilen taşınmazlardan hiç bahsetmemiş, sadece kızlara geçen kısımdan bahsetmiş. karşı tarafa ait 1983 yılındaki tapu kayıtlarını nasıl bulabilirim? Tapudan sadece TC'no ile çıkarmı?

Konuyla alakası olabilecek yargıtay kararları mevcut ise paylaşmanızı rica ederim. Sabır göstererek okuduğunuz için şimdiden Teşekkür Ederim.

Saygılarımla...