Mesajı Okuyun
Old 13-06-2010, 13:44   #2
Av. Ö.Erol Yavuz

 
Varsayılan

İlke olarak, Ölünceye Kadar Bakım Sözleşmeleri taraflara hak ve borçlar yükleyen sözleşmelerden olup, bakım borcuna karşılık bir taşınmazın devri kararlaştırıldığında, bakım alacaklısının ölümünden sonra dahi onun mirasçılarının mülkiyeti geçirme borcu ile yükümlü olduğunu düşünmek gerekir. Bu yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde, sözleşmeye dayanılarak tapu iptali ve tescil istemi ile dava açılabileceğini düşünüyorum.

Saygılarımla.