Mesajı Okuyun
Old 30-07-2009, 16:57   #6
Av. Evren Paydak

 
Varsayılan

Merhaba,

Sırf 5727 sayılı yasaya muhalefetin (yani işyerinde sigara içme yasağına aykırı davranış) tek başına haklı fesih sebebi oluşturmayacağını düşünüyorum. (İşyeri güvenliğini tehlikeye düşürme hali hariç olmak üzere tabii ki, bu da işyerinin somut özelliklerine göre tespit edilmeli)

Ancak işveren, işçinin İş K.nun 19. maddesi uyarınca savunmasını aldıktan sonra, şartları oluşmuş ise kıdem ve ihbar tazminatını ödemek sureti ile iş akdini fesih edebilir. Yani (işyerinde sigara içilmesi) haklı değil fakat geçerli bir fesih nedeni olabilir. Bu durumda da, işçi açacağı işe iade davasını maalesef kazanamayacaktır.

Buna karşılık, işverenin "işi düzenleme hakkı" gereği mesai saatleri içinde ve fakat ara dinlenme saatleri dışında işyerinin dışında dahi sigara içmesi hali, 25/II-h maddesine uygun olarak verilecek ihtarlar neticesinde işçinin iş akdinin "haklı sebeple" feshi sonucunu doğurabilir.

Bu bağlamda "ara tatili verilmiyor" savunmasının da esasa etkili olmayacağını düşünüyorum. Zira 5727 sayılı yasa uyarınca ara tatilinde dahi işçi ancak işyerinin dışında (avlu, kaldırım vb) sigara içebilir.

Bu yanıtı yazarken işyerimde sigara yaktığımı itiraf edip kendimi yetkililere ihbar etsem ne olur acaba diye düşünmekteyim