Mesajı Okuyun
Old 16-10-2007, 14:57   #2
Viyola

 
Varsayılan

Merhaba,
Konuyla ilgili birkaç Yargıtay kararı buldum.Ancak çoğunda sigara içilen yerin iş güvenliği bakımından tehlike arzeden yerlerden olduğundan bahsedilmiş.Şimdilik aşağıdaki kararı sunuyorum.İsterseniz bahsettiğim diğer kararları da ekleyebilirim.
Saygılar.

T.C.
YARGITAY
Dokuzuncu Hukuk Dairesi
Esas No: 1994/15644Karar No: 1995/1235Tarih: 30.1.1995
  • SİGARA İÇME YASAĞINA UYMAMA ( Disiplin Kurulu Kararıyla İşten Çıkarılan İşten Çıkarılan İşçiye Tazminat Ödenmemesi )
  • KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ( İşçinin Sigara İçme Yasağına Uymaması )
  • DİSİPLİN KURULU KARARI ( İşçinin Sigara İçme Yasağına Uymaması Nedeniyle İşten Çıkarılması )
ÖZET :
İşyerinin sigara içilmemesi gereken bölümündesigara içen ve bu nedenle disiplin kurulu kararı ile iştençıkarılan işçi ihbar ve kıdem tazminatına hak kazanamaz.

DAVA : Davacı, kıdem ve kötüniyet tazminatlarının ödetilmesine kararverilmesini istemiştir.
Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.
Hüküm, süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosyaincelendi, gereği konuşulup düşünüldü:


KARAR : Toplanan belge ve bilgilere, disiplin kurulu kararı içeriğine veözellikle davalı tanıklarının savunmayı doğrulayan açık beyanlarına göre,sigara içilmemesi gereken bölümde davacının bu yasağa uymayarak sigara içtiğive bu nedenle disiplin kurulunca işten çıkartılmasına karar verildiğianlaşılmaktadır. Davacının bu davranışı, İş Kanunu`nun 17/II. maddesindeöngörülen ve işverene sözleşmeyi derhal feshetme hakkı veren bir halioluşturmaktadır. Bu durumda, ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinin de reddinekarar verilmesi gerekirken, kabulü isabetsiz olup, bozmayı gerektirmiştir.


SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen sebepten BOZULMASINA,30.1.1995 gününde oybirliğiyle karar verildi.