Mesajı Okuyun
Old 06-06-2007, 00:35   #2
Av.Gülsüm Sezen

 
Varsayılan

Sayın Bilek;

Türkiye'de dava açmanız, aşağıdaki içtihatta belirtildiği gibi, müvekkilinizin Türkiye'de yerleşim yeri (/nüfus kaydı) bulunduğu takdirde yetki bakımından uygun olacaktır. Ancak bu durumda karşı tarafa tebligat ve belirttiğiniz gibi tanık dinlenmesi gibi haller davanın bir yılda en fazla iki adım ilerlemesine sebep olacaktır. Kanaatimce davanın İskoçya'da açılıp, sonradan Tr'de tanınması daha pratik olacaktır(en azından tanık dinlenmez).Müvekkiliniz bir sebeple Türkiye'de dava açılmasında sabit kalırsa, davayı açmadan önce iddianıza dayanak her türlü delili önceden toplamanız zaman bakımından yararlı olacaktır. Ancak yine de karşı tarafa dava dilekçesi tebliği ve sonra yine oradan tanık dinlenmesi de uzun sürecektir maalesef.
Anladığım kadarıyla pek mümkün görünmüyor ama siz yine de karşı tarafı en azından burada bir vekil tayin etmesi için ikna etmeye çalışınız, yoksa yıpratılmak istenen koca gerçekten yıpranabilecektir.
Saygılarımla..


T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ
E. 2005/735
K. 2005/2814
T. 24.2.2005

• BOŞANMA DAVASI ( Yetkili Mahkeme/Nüfusa Kayıtlı Olunan Yerin Karine Olarak Yerleşim Yeri Olduğu - Bir Kimsenin Uzun Süre Yurt Dışında Bulunmasının Yerleşim Yerinin Nakledildiğini Göstermeyeceği )

• YETKİLİ MAHKEME ( Bir Kimsenin Uzun Süre Yurt Dışında Bulunmasının Yerleşim Yerinin Nakledildiğini Göstermeyeceği - Boşanma Davası/Nüfusa Kayıtlı Olunan Yerin Karine Olarak Yerleşim Yeri Olduğu )

• NÜFUSA KAYITLI OLUNAN YER ( Karine Olarak Yerleşim Yeri Olduğu/Bir Kimsenin Uzun Süre Yurt Dışında Bulunmasının Yerleşim Yerinin Nakledildiğini Göstermeyeceği - Boşanma Davası )

4721/m.19, 168
2675/m.28

ÖZET :Bir kimsenin uzun süre yurt dışında bulunması yerleşim yerinin nakledildiğini göstermez.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Boşanma davasının eşlerden birinin yerleşim yerinde veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde bakılması gerekmektedir. ( MK. md. 168 ) Yerleşim yeri bir kimsenin sürekli kalma niyetiyle oturduğu yerdir. ( TMK. md. 19/1 ) Nüfusa kayıtlı olunan yer karine olarak yerleşim yeridir. ( NK. md. 4 )

Toplanan delillerden eşlerin Tavşanlı nüfusuna kayıtlı olduğu anlaşılmaktadır. Bir kimsenin uzun süre yurt dışında bulunması yerleşim yerinin nakledildiğini göstermez. Davalı yetkili mahkemeyi doğru göstermiştir. Mahkemece dava dosyasının yetkili Tavşanlı Mahkemesine gönderilmesine şeklinde hüküm kurulması gerekirken 2675 Sayılı Yasanın 28. maddesine yanlış anlam verilerek yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir.

SONUÇ : Temyiz edilen hükmün gösterilen sebeple BOZULMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 24.02.2005 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Karar Kazancı Bilişim Teknolojileri İçtihat Bilgi Bankasından alınmıştır. www.kazanci.com.tr