Mesajı Okuyun
Old 06-07-2018, 11:23   #1
T.Basoglu

 
Varsayılan TMK m.994 - Zorunlu ve Yararlı Giderlerin Tazmini

Merhabalar,

Merak ettiğim bir husus var.

Kişinin elinden iradesi dışında çıkan bir taşınır mal için TMK m.989 uyarınca açılacak bir taşınır davasına karşı, iyiniyetli karşı taraf öncelikle TMK m.994 uyarınca zorunlu ve yararlı masrafların karşılanması isteyebilmekte, hatta hapis hakkı söz konusu olmaktadır.

Bahsi geçen taşınır mal için istihkak davası açılmış olsaydı yine TMK m.994 kapsamında zorunlu ve yararlı masrafların tazmin edilmesi istenebilir miydi ? Ya da hapis hakkını kullanma şansımız olur muydu ?
Şimdiden teşekkür ederim.