Mesajı Okuyun
Old 28-10-2020, 12:57   #1
avukat.fks

 
Acil Yargilama Gideri Ve Vekalet ücretinde Müteselsil Sorumluluk

Merhaba meslektaşlarım,
Asliye Hukuk Mahkemesi, 40 davalıdan davaya katılmayan 38i için yargılama gideri ve vekalet ücretine hükmediyor. Gerekçeli kararda "davalılardan tahsili ile Hazineye gelir kaydına"
"davalılardan tahsili ile davacıya verilmesine"
şeklinde hüküm kuruluyor. Yani "müteselsil" olarak sorumlu olduklarına dair herhangi bir ibare yok.
Müvekkil de sadece kendi payına düşen kısmı ödeyeceğini düşündüğünden uğraşmak istememiş ve istinaf yoluna başvurmamış karar kesinleşmiş.
Ancak mahkemenin düzenlediği harç tahsil müzekkeresinde;
Harç tahsil biçimi: müteselsil
olarak düzenlenmiş.
Mahkemenin gerekçeli karardan farklı olarak harçların müteselsil olarak ödenmesine karar vermesi mümkün müdür?
Okuduğum yargıtay kararlarına göre eğer müteselsil sorumlu olduklarına dair bir ibare bulunmuyorsa, herkes kendi payı kadarı ile soumlu tutulabilir.
Bu durumda ne yapabiliriz, hem karşı vekalet ücretini öderken hem hazineye harcı öderken?