Mesajı Okuyun
Old 16-01-2007, 23:06   #3
icra20

 
Varsayılan

Sayın Cengiz Taner Doğan
Bankaya ödeme yapması üzerine alacak temlik edildiğinde asıl borçlu borç ödenmiş olduğundan dolayı takibin iptalini istiyemezmi, zira açılmış takip müştereken ve müteselsilendir.
Bence en uygun borcunu öder, ödediğine dair bankadan veya icra dosyasına yatırmış ise alacağı belgeye istinaden ilamsız takip yapmak suretiyle alacağını tahsil etme yoluna gitmelidir. Bu belgeye istinaden açılacak takipte senet söz konusu olmadığından takip konusu olan belgenin tarihi ve kefalet nedeniyle yapılan ödemeden bahsedilir. Ödeme emri tebliğe gönderilir, bila tebliğ iade edildikten sonra adres araştırması yapılır gelecek cevap olumlu olması halinde ilanen tebliğ yoluna gidilir, şayet gelecek cevap olumsuz ise tekrar ödeme emri tebliğe çıkartılır.İhtiyati haciz kararı alınırsa müteakip borçlardan dolayı açılacak takipler sonucunda vasıta üzerine konulacak hacizlere nazaran avantaş sağlayacaktır. aksi takdirde takip kesinleştikten haciz konulacaktır. Bu süre içerisinde başkaları takiplerini kesinleştirebilirler.