Mesajı Okuyun
Old 28-05-2018, 16:09   #2
Caglar.Durak

 
Varsayılan

İşçinin, emeklilik sebebiyle yaptığı fesihte işverene ihbar süresi tanıma yükümlülüğü bulunmamaktadır.4857 sayılı kanunda veya 1475 sayılı İş Kanununda ihbar öneli açısından bu konuda işçiye herhangi bir yükümlülük verilmemiştir.
Nitekim, işverenin feshiyle açılan kıdem tazminatı istemli bir davada:
'İşçiye iş araması için verilen ihbar süresi içinde, işçinin Kurumdan aldığı emekli olduğuna dair belge ile iş akdini feshettiğini bildirmesi halinde bile kıdem tazminatına hak kazanacağına hükmedilmiş olup' İşverenin ihbar öneline uyulmadığı gerekçesiyle işçi aleyhine ihbar tazminatına hükmedilmesi istemi reddedilmiştir.