Mesajı Okuyun
Old 14-01-2009, 08:42   #2
av.sally

 
Varsayılan

Hakem Heyeti Baskanliklari Baglayicilik Siniri 936,97 TL Oldu.

Buna gore 4077 Sayili Tuketicinin Korunmasi Hakkindaki Kanun Kapsamindaki 2009 yili icin 936,97.-TL 'ye kadarki Uyusmazliklarda, Tuketici Sorunlari Hakem Heyeti Baskanliklarina basvuru zorunlulugu bulunmaktadir. Bu tutara kadarki uyusmaliklara iliskin Hakem Heyeti Baskanliklarinca verilen kararlar (taraflar tuketici mahkemesine tebligden itibaren 15 gun icinde basvurmazlarsa), ilam niteliginde olup; ilamlarin icrasi hukumlerine gore infaz olunurlar.

29 Aralık 2008 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27095

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'UN

4822 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 22 NCİ VE TÜKETİCİ

SORUNLARI HAKEM HEYETLERİ YÖNETMELİĞİ'NİN

5 İNCİ MADDELERİNDE YER ALAN PARASAL

SINIRLARIN ARTIRILMASINA

İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: TRKGM-2008/2)

MADDE 1 – (1) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un değişik 22 nci maddesinde belirlenen usule göre Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bildirilen Üretici Fiyatları Endeksinde meydana gelen ortalama % 13,29 (onüç virgül yirmidokuz) oranında artış esas alınarak 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere:

a) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un değişik 22 nci maddesinin 5 ve 6 ncı fıkrasındaki tüketici sorunları hakem heyetlerinin kararlarının bağlayıcı olacağına ilişkin üst veya tüketici mahkemelerinde delil olacağına ilişkin alt parasal sınır 936,97 TL,

b) 1/8/2003 tarihli ve 25186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tüketici Sorunları Hakem Heyetleri Yönetmeliği'nin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında, büyükşehir statüsünde bulunan illerde faaliyet gösteren il hakem heyetlerinin uyuşmazlıklara bakmakla görevli ve yetkili olmalarına ilişkin alt parasal sınır 2.446,03 TL,

olarak tespit edilmiştir.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
................29 Aralık 2008 PAZARTESİ
Resmî Gazete
Sayı : 27095

TEBLİĞ

Sanayi ve Ticaret Bakanlığından:

4822 SAYILI KANUN İLE DEĞİŞİK 4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI

HAKKINDA KANUN'UN 5728 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 25 İNCİ MADDESİNE

VE 5560 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5326 SAYILI KABAHATLER

KANUNU'NUN 3 ÜNCÜ VE 17/7 NCİ MADDELERİNE GÖRE 2009

YILINDA UYGULANACAK OLAN İDARİ PARA

CEZALARINA İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2008/1)

MADDE 1 – 4822 sayılı Kanun ile değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 5728 sayılı Kanunla değişik 25 inci maddesinde düzenlenmiş olan idari para cezaları, 5560 sayılı Kanunla Değişik 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 3 üncü ve 17/7 nci maddeleri hükmü uyarınca belirlenen usule göre 20/11/2008 tarih ve 27060 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 387 sıra no'lu 213 sayılı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde tespit edilen 2008 yılı için yeniden değerleme oranı olan %12 (oniki) artış esas alınarak, 1/1/2009 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde artırılmıştır:

4077 sayılı Kanun'un 5728 sayılı Kanunla Değişik 25 inci Maddesinin;
8/2/2008-31/12/2008 TL
1/1/2009-31/12/2009 TL

Birinci fıkrasındaki ceza miktarı:
100
112

İkinci fıkrasındaki ceza miktarı:
200
224

Üçüncü fıkrasındaki ceza miktarı:
500
560

Dördüncü fıkrasındaki ceza miktarları:
1.000
1.12010.000
11.200

Beşinci fıkrasındaki ceza miktarları:
2.000
2.240400
448

Altıncı fıkrasındaki ceza miktarı:
5.000
5.600

Yedinci fıkrasındaki ceza miktarları:
10.000
11.200200.000
224.000200.000
224.000

Sekizinci fıkrasındaki ceza miktarları:
6.000
6.72060.000
67.200

Onuncu fıkrasındaki ceza miktarı:
80.000
89.600
MADDE 2 – Bu Tebliğ 1/1/2009 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.