Mesajı Okuyun
Old 27-02-2002, 16:26   #4
seyyah

 
Varsayılan

behcet'e yanıttır:
mal bütünlüğü namında bir kanun yahut hazırlığı yok. kasteddiğiniz medeni kanundaki değişiklikler ise bu henüz tasarı halinde ve kanunlaşmadı.
ilk açtığı dava reddedilen koca yahut karı, aynı sebeplere istinaden yeni bir dava açsa da dava reddedilecektir. ancak ilk açılan davanın reddinden ve bu red kararının kesinleşmesinden itibaren 3 yıl süreyle biraraya gelmeyen yahut gelemeyen çiftlerden herhangi birinin başvurusu ile bazı ayrıntılar dışında Medeni Yasanın 134-son maddesi gereğince hakim boşanmaya hükmeder. bu durumu iddia eden taraf, ayrı yaşama olgusunu tanık vs. delillerle isbatlayacaktır. ya da bu duruma karşı taraf açıkça karşı çıkmayacak ise, sadece iddia etmek yeterlidir.
kadın, kocanın borçlarına usulü dairesinde kefil değilse bu borçları kendi malvarlığından ödemek zorunda değildir. ancak birlikte yaşama nedeniyle aksi ileri sürülebilmekle birlikte müşterek evdeki eşyalar icra hukuku bakımından borçluya ait sayılır. ancak boşanma davası nedeniyle kadın ayrı yaşama hakkını haiz olur. bu durumda kadının malvarlığı haczedilemez. haczedilse bile itirazı ve bu suretle hacizlerin kaldırılması mümkündür.