Mesajı Okuyun
Old 05-01-2013, 17:03   #34
Gemici

 
Varsayılan

Alıntı:
Bir başka deyişle, mağdur kendi ülkesinde hukuk üretilemediğinden Avrupa'dan hukuk ithal eder.

Mağdur, kendi ülkesinde bunca hukukçu fazlalığı varken tek başına bırakılmış. Herkesin şiir yazdığı ülkede okunmayan bir şiir dergisi gibi.

Sayın Av.Armağan Konyalı,

her verdiğiniz cevapla yeni bir konu açıyorsunuz. Sabırlı okuyucuya seslendiğiniz mesajınızda belirttiğiniz şu: Alıntı: Bu başlığın konusu ''hukukun uygulanmaması karşısında zarar gören hukukçuların ne yapacağı'' hakkındadır. Sayın Av. Hulusi Metin bu konuda neler yapılacağını ve yargı yolunun ne olacağını belirtti. Ben Sayın Av. Hulusi Metin'in yazdıklarına ek olarak yargı yetkisi Türkiye tarafından tanınmış olan ve Türkiye'yi insan haklarını ihlalden dolayı defalarca mahkum etmiş bir Yargı Mercii'nin yolunu gösterdim. Bu merciye şimdiye kadar yapılan başvurular Türkiye'deki bunca hukukçu fazlalığı!na rağmen yapıldı. Açıkça belirtmek gerekirse ben hukukçu fazlalığının hukukun kalitesi ile orantılı olabileceğine zaten inanmıyorum.

Alıntı: Mağdur olayda mağdur olmuştur. Mahkemede mağdur olmuştur. Bir de Anayasa Mahkemesinde mağdur olsun da sonra ne yapacağımızı düşünürüz diyorsunuz ama hagb kararı verilmiş olan bir davada mağdur sadece ağır ceza mahkemesinde itiraz yoluna gidebilir. Ağır ceza mahkemesinin mağdurun talebinin reddine ilişkin kararı aleyhine Anayasa Mahkemesine gidilemez kanısındayım. Bu yazdıklarınız doğru ise bir hukukçunun mağdur olan mağdura yardım etmesi gerekir. Ve bu yardım mağdurun kendi ülkesinde bunca hukukçu fazlalığına rağmen yapılmalıdır.

Saygılarımla