Mesajı Okuyun
Old 03-05-2004, 21:53   #5
Av. Adil Giray ÇELİK

 
Varsayılan

Değerli İzleyenyer;

Yaklaşık 2 yıl önce aşağıdaki yazıyı izleyenlere sunmuş idim.

Sn Tikici de o zamanlarda yapılan tartışmaya nezaketle göndermede bulunmuş.

Geçen zaman içerisinde THS nin pek çok yeni üyesi oldu. 26 ay önce konuya ilişkin yazılmış yazıyı anımsamanın yararlı olacağını düşündüm.

Değerli İzleyenler;

Bu forum alanı bir, iki meslektaşımızın çok özel özverileri ile öncelikle hukukçulara açılmıştır.

Forum alanının etik değerlerinin saptanması ise Türk Hukuk Sitesinin bir kaç yıllık geçmişi ve hukukçuların ortak mesleki
değerleri ile oluşmuştur.

Elektronik posta dan forum alanına geçilmesi ile iletişim çok daha özgürce ve bağlantısız sağlanmaktadır. Ancak bu ortamda site yöneticilerinin ve katılımcıların özellikle bilimsel, toplumsal ve etik değerlere uygun davranmaları gerekmektedir.

Bir konuya ilişkin olumlu ve olumsuz değerlendirmelerde öncelikle bu değerlendirmeleri yapanların kimliklerini açık bir şekilde ifade etmeleri gerekir. İzleyenlerinde bu kişilerin kimliklerini bilme hakları vardır.

Böylesi tartışmalarda üzülerek gözlemlemekteyiz ki takma isim -müstear-nickname- ile yazışanların bilimsel içerikten, forum nezaketinden uzaklaştıkları görülmektedir. Bir konuda düşüncesini açıklayan kişilerin bu forum alanı gibi bilimselliği tartışılamayacak bir alanda korkmadan, çekinmeden ve hatta yüksünmeden kimliklerini gümbür gümbür açıklamaları gerekmektedir.

Böylesi bir kimlik gizlenmesi forumda yer alan katılımcıda bir rahatlık sağlamaktadır. Ancak Avukatlık Sınavına ilişkin tartışmada görüldüğü üzre kimliklerini açıklayan değerli katılımcıların düşüncelerini son derece seviyeli, aktardıkları, kullandıkları üslubu ise dikkatli seçtikleri görülecektir.

Bu husus sitenin vefakar ve cefakar emekcisine özel olarak aktarılmıştır. Kendisi tüm iyiniyeti ile katılımcıların artırılması amacıyla bu yola gittiklerini, isim açıklamayanların bu özgürlüklerine engel olmak istemediğini, bazılarının ihsası reyden çekindiklerini cevaben bildirmiştir.

Böylesi bir uygulama ile kimliklerini açıklayanlar bir anlamda cezalandırılmakta, hak etmedikleri suçlamalar ile karşılaşmaktadırlar.

Ve ne acıdırki katılımcılar hangi konumda olduğunu bilmedikleri bir muhataba hangi bilimsel içerik ve düzeyde yanıt vermekte zorlanmaktadırlar.

Bu forumu izleyen bilim adamı, avukat, öğrenci, yurttaş, yargıç, savcı veya her kademeden bürokrat olsun açıkca kimliğini bildirmelidir. Kimliğini açıklamak kendi ifadeleri ile İHSASI REY ise kendi vicdanlarında isimlerini açıklamasalar bile İHSASI REYDE ZATEN BULUNMAKTADIRLAR.

Yazarı ve sahibi bulunmayan hiç bir düşünce değerlendirmeye değer değildir, bilimsel içerik taşımaz... düşüncesindeyim. Mart 2002