Mesajı Okuyun
Old 19-07-2021, 21:11   #6
AHMET01

 
Varsayılan

Adli tatilde görülecek dava ve işler :

MADDE 103- (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:

a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.

6100 sayılı HMK m.103/1-a Adli tatilde görülecek işler içerisinde delillerin tespiti de sayılmış. Bu nedenle dilekçelerde dayanılan belgelerin iki haftalık kesin sürede sunulmasının mahkemece istenmesi ve bu sürenin son gününün adli tatile denk gelmesi karşısında bu sürenin adli tatilin sonuna uzayıp uzamayacağı konusunda da gerekçeli bir yanıt verilirse makbule geçer.

Tekrar Teşekkürler, İyi Bayramlar.