Mesajı Okuyun
Old 24-11-2020, 21:22   #2
Armağan Konyalı

 
Varsayılan

Alıntı:
Bu konuyu yasal mevzuatlarıyla birlikte açıklayabilir misiniz.
İlgili mevzuat hükmü Plansız Alanlar İmar Yönetmeliğinin 45. maddesinde dile gelmiştir. Başkaca mevzuat hükmüne gerek bulunmamaktadır.

Yönetmeliğin 45.maddesi hükmünün amacına bakılmalı kanısındayım: Amaç, parsellerin ufalanıp parçalanmasını önlemektir. Bu nedenle ikinci ifraz yasağı hükmü uygulanırken 1999 yılından önce veya sonra olduğuna bakılmaksızın tüm ifrazlar göz önüne alınmalıdır.

Alıntı:
yasaların geriye dönük uygulanmaması gerekir
İkinci kez ifraz yapılamaz hükmü geçmişe dönük değildir. İleriye dönüktür.

Saygılarımla